dinsdag 31 december 2013

Gelukkig nieuwjaar! ~~~~~ Happy new year!
Gelukkig nieuwjaar!

A happy new year!

Prospero ano!

с Новым годом!

Bonne anee!dinsdag 17 december 2013

Beste Willem... ~ Dear William...Hans Willem Bentinck was politiek vertrouweling en medewerker van Willem III en bekleedde in de Republiek, en vanaf 1689 in Engeland, hoge functies en werd daar eerste graaf van Portland.
De briefwisseling tussen hem en Willem III is uitgegeven in vijf delen, gesplitst over twee gedeelten. Deze (digitale) uitgave omvat hun onderlinge correspondentie, maar ook de briefwisseling van elk afzonderlijk met andere correspondenten.

~

Hans Willem Bentinck was William III’s political confidant and associate and held a number of high-ranking positions in both the Republic and, after 1689, in England where he was given the title first Earl of Portland. This digital edition of their correspondence (five volumes of letters, divided into two separate categories) not only contains the letters Bentinck and William III wrote to each other, but also features letters that each of them wrote separately to other people.

vrijdag 13 december 2013

Coevorden Museum december 2013Enige foto's uit het Stedelijk Museum in Coevorden. Thema: beelden van strijd. Het is een klein en knus museum, modern en leuke mensen. Entree 5 euro.

~

Some pics I took in the City Museum of the fortress town of Coevorden. Nice small museum, but with very modern displays, like a movie about the history of Coevorden that is projected on a diorama of the fortress. Of course several displays on 1672 as well, with archeological finds, armour, the usual cannonballs, and the remains of a Spanish soldier. I hope the poor man can have a decent burial soon.dinsdag 10 december 2013

Gefeliciteerd ~ Happy birthday
10 December 1665 staat te boek als de oprichtingsdatum van het Korps Mariniers, dat toen nog “Regiment Scheepssoldaten” heette. Tijdens de Tweede Nederlands-Engelse oorlog werd op aandringen van luitenant-admiraal Michiel de Ruyter een regiment zeesoldaten opgericht. Vanaf dat moment werden aan boord van alle oorlogsschepen contingenten zeesoldaten geplaatst die onder bevel stonden van een luitenant. Vandaag dus 348 jaar geleden.

~

The Dutch Marine Corps was founded on December 10 1665, exactly 348 years ago. During the Second Anglo-Dutch War lieutenant-admiral Michiel de Ruyter of the Dutch navy ordered the forming of a regiment of 'Ship Soldiers'. From that moment on, all Dutch warships were to have a contingent of marines on board, led by a lieutenant.

vrijdag 29 november 2013

Munster's vaandel II ~ A Munster Flag

Een tijdje geleden plaatsten we een foto van Zweedse Legermuseum van een buitgemaakt Munster's vaandel. Op de website van het Legermuseum vonden wij ook een getekende nabootsing daarvan, met daarop het motto "Operiantur con fusione et pudore qui quaerunt mala mihi." Dit motto komt uit Psalm 70:3 en luidt vertaald " met schande terugwijken wie mijn ongeluk zoeken, ". Het vaandel is waarschijnlijk uit de late jaren 1670. Het wapen van Galen is ook op een andere prent te vinden, waarover later meer.

~

A while ago we posted a picture of a Bishopric of Munster colour, captured by the Swedes, and now in the collection of the Swedish Army Museum. In their website a picture is available as well, showing in detail the weapon of Bernard van Galen and the motto from Psalms 70, "Operiantur con fusione et pudore qui quaerunt mala mihi", which translates as "Let those be turned back and dishonored who delight in my hurt." The colour is from the 1670's. There is another print showing this weapon, more about that in the near future,donderdag 14 november 2013

Een nieuw ontdekt vaandel ~ A newly discovered flag
In het Stedelijk Museum van Kampen bevindt zich een vaandel uit 1769. Het is geschonken door stadhouder Willem V aan het Cadettenkorps van die stad, een compagnie van 72 ongetrouwde cadetten plus officieren, die nog niet in het Burgerregiment van de stad dienden. Omdat Willem op het moment van zijn bezoek in 1766 geen passend vaandel bij zich had werd naar een oud vaandel gegrepen, geschonken in 1675 door Willem III aan de Kamper Vrijcompagnie. Hij beloofde een nieuw vaandel, dat uiteindelijk in 1769 geleverd werd.

Het bijzondere is dat op de keerzijde van dit vaandel een officier van het korps staat met het vaandel uit 1675. Het is wit, met het gekroonde stadswapen en het motto 'Praemium Vigilantae' (Beloning voor Waakzaamheid). De Vrijcompagnie werd na de dood van Willem III opgeheven, maar dankzij Willem V hebben we een bijzondere en zeldzame bron voor een van zijn (vroege) vaandels teruggevonden.

In overleg met het museum proberen we nu zo snel mogelijk een afbeelding van het vaandel te plaatsen.

~

The Municipal Museum of Kampen owns a flag presented by Stadholder William V to the city's Cadet Corps in 1769. When William visited the Hanseatic town in 1766 he didn't bring a fitting flag, so he handed the Corps an old flag, given to the Kampen Free Company by William III in 1675. A promised new flag was delivered in 1769.

To us it is very special, because the reverse side of this new flag shows an officier of the Corps, carrying the 1675 flag. It is white, with the Kampen crowned municipal coat of arms and the motto 'Praemium Vigilantae' (Reward for Vigilance). The Free Company was disbanded after William III's death, but William V's gift offers us a unique and rare source for one of William's early flags.

We are now negotiating with the museum to publish a picture of the flag.


Bronnen / Sources:
C.H. Fenema - 'Vorstelijk bezoek aan Kampen' in: Kamper Almanak III (1930) p. 175-181.
Collectie Stedelijk Museum Kampen.
Frans Walkate Archief. 
J. Hoynck van Papendrecht - 'Vaandrig met vaandel ter gelegenheid van de inhuldiging van Prins Willem V' (1875-1933) Collectie Legermuseum, 00103673.
J. Kroon - 'Een stad met twee schutterijen' in: Kamper Almanak (2006) p. 139-154.

vrijdag 8 november 2013

Zonnige plaatjes voor November ~ Some pretty pics for the long November nightsDaar de dagen korter worden, en de temperatuur daalt, is een zonnig bericht natuurlijk meer dan welkom.

Voor degenen die wat inspiratie op willen doen voor het maken van scenery, het bovenste plaatje is natuurlijk de Der AA Kerk in Groningen. In 1671 werd de kerk getroffen door een bliksminslag waardoor op prenten schilderijen over 1672 je de spits niet meer ziet. Had dus niets te maken met het beleg.

Het tweede plaatje is een oud huisje op het Waddeneiland Ameland, nu natuurlijk een uitspanning geworden.

Plaatje drie is het Armhuis op Vlieland, in deze vorm uit 1678. Is nu ook een restaurant..

Het laatste plaatje is een huis uit 1661 in de Oude Ebbbingestraat in Groningen, nu een koffiehuis. Tja.

~

As the days are getting shorter, we thought it wpuld be a good idea to share some sunny pics with you. We hope it might be a good inspiration for those who want to model some scenery, or just enjoy the great architecture from the Northern Netherlands.

The first picture is of the A-Church in the town of Groningen. The preent form dates from the 15th century, but the fundaments were laid way earlier and the chutch has been renovated due to wars and maintenance and the like several times, and if you look closer you can see various styles of brickwork.

The second picture is from a small brick house on the Waddenisle of Ameland, with the tyoical red dutch small bricks. The brick and mortar work is typical dutch, it's called "Holland or cross bond".

The third picture is also from the dutch Waddenisles, this time from Vlieland and it's the "Poor House", from around 1678 in it's present form. This time yellow bricks, also in "Holland bond".

The last house is now a coffeehouse, right in the centre of the town of Groningen, a typical Low Countries Renaissance house, in red bricks, and the "staired top".


maandag 4 november 2013

Crisis Antwerpen 2013
Afgelopen zaterdag ging het redactieteam naar de wargames beurs Crisis in Antwerpen, waar we onder meer spraken met Barry Hilton van het League of Augsburg forum en natuurlijk Nick Eyre van North-Star die een fraaie tafel had met daarop zijn collectie 1672 figuren.

Wow!

~

Last Saturday the editors went to Antwerp to the Crisis wargames convention of the Tin Soldiers of Antwerp. We met a lot of people, saw a lot of nice things, bought some stuff and enjoyed Belgian beer.

We also met Barry Hilton of the League of Augsburg forum and we had a nice chat with Nick Eyre of North-Star, the figure company that brings us the 1672 25/28mm scale figures of the Franco-Dutch wars. The terrible thing was, at the time we left it turned out to be mr Belaubre himnself was in Antwerp, but I missed him. Meh!

Mr Eyre asked me if there was some kind of publication pending about the first Franco-Dutch war, giving some broad information about the belligerents. We know there is no work yet that covers the period in full, maybe "Les Armees" by Belaubre, but that could be a but dated.

Unfortunatly there is no central register or authority about troops, weapons, uniforms and flags in the Netherlands, as there was no central government in the first place!

The sources are scattered around the country and Europe in the Provincial Archives, the National Archive, the Royal Archives, German Archives (there was a lot of quarrel after William III died about his inheritance between the Frisan Nassau's and the related Prussian Royals), French archives..well you get the picture. It takes a lot of time and effort to work out a single detail, so a book won't be out in the near future, but eventually it will.

In the meantime..if you paint your figures blue for the Frisian and Holland Guards, you won't be far off. Red coats, yellow coats, green coats, all of them are possible!

If a reader of our blog has specific questions, don't hesitate to drop us an email at rampjaar@gmail.com!

woensdag 9 oktober 2013

Aardenburg V

Met dank aan het boek van Fruin van hieronder (p. 217), een verwijzing naar Valkenier's Verwerd Europa over de mislukte berenning van Aardenburg door Nancre. Volgens Fruin dreef eerzucht en vage orders Nancre naar Staats-Brabant over Spaans grondgebied en dacht hij dat Aardenburg een makkelijke prooi was. Niet dus, en een fraaie opsteker voor het moreel in de Nederlanden.

~

The above pages are from Petrus Valkenier's "Verwerd Europa", and tells about the attack on the small town of Aardenburg. According to Fruin, in the book below p. 217, Nancre attacked the Netherlands from the Sout, Ath, where he was garrisonned, for glory and an attack on Staats-Brabant, hereby invading Spanish soil. It didn't work out as planned, as Aardenburg held it's own which was a great boost for morale.
Robert Fruin: de oorlog van 1672

Dit is erg leuk: het boek van Robert Fruin over 1672 is door hem on-line op Google books gezet, zodat een ieder gratis ende voor niks dit fraaie werkje kan lezen.
Hier is de link.

(klik dus op het woord link boven..)

~


This is good news who can read dutch. Diplomat and historian Robert Fruin released his book on 1672 on-line AND free on google books. From p.349 you can read the literature list with Dutch, French and English works, which can help your further studies.

Here's the link.

maandag 30 september 2013

Oorlogsgraven ~ War gravesIn een bocht van het riviertje de Drait, ingeklemd tussen een paar nieuwbouwwijken van Drachten, liggen drie veldgraven uit 1672. In de volksmond worden ze de Biskopsgrêven (Bisschopsgraven) genoemd. Het zijn echter geen bisschoppen, maar Munsterse soldaten uit het leger van Bernhard van Galen, de bisschop van Münster, die hier begraven liggen. 

Ze zijn gesneuveld in een gevecht met soldaten van Hans Willem van Aylva, belast met de verdediging van Friesland in 1672, die vanaf de Suameerheide opereerde. Waarschijnlijk waren het plunderaars of verkenners, op zoek naar een manier om de Friese (water)linies te omzeilen op hun weg naar Leeuwarden. Ze vonden hun einde toen ze op de verdedigers van de Poalsbrêge (Poolse brug) over de Drait stuitten. Die hadden onder leiding van grietman Haersma van Oudega de weg opgebroken en gebarricadeerd. Over de gedode soldaten is niets bekend. Misschien duidt de naam van de plek waar ze begraven liggen (Ruterpôlle, vrij vertaald 'plaats van de ruiters') erop dat ze cavaleristen waren.

De graven werden in 1880 omheind met een hekwerk. De oude brug is op 11 april 1945 opgeblazen door het verzet. De graven zijn erg verwaarloosd.

~


On the banks of the Frisian river Drait, on the outskirts of Drachten city, are three war graves from 1672. Known locally as the "Bishops Graves", they contain in effect the remains of three soldiers in the service of Bernhard van Galen, Bishop of Münster.

They died fighting troops of Hans Willem van Aylva, who was in charge of the defense of Frisia and who operated out of nearby Suameer Moor. They were probably raiders or scouts, trying to by-pass the Frisian defensive lines on their way to Leeuwarden, the capital. They met their end in a fight with the defenders of the Poalsbrêge (Polish Bridge), a bridge over the river Drait. We have no information on the dead soldiers, the piece of ground where they are buried (Ruterpôlle, "place of the riders") may hint to the fact that they were cavalry.

The graves were restored by the local council in 1880. The old bridge was destroyed by Dutch resistance fighters on April 11, 1945. The graves are in a sorry state.

dinsdag 27 augustus 2013

Groningen 28 augustus 1672

Morgen 28 augustus en dus feest!

~

Tomorrow we celebrate the relief of the siege of Groningen. Picture from the painting by Folkert Bock taken by the editor of this blog. Usually it's a day off, but some of us have to work alas.

vrijdag 23 augustus 2013

Franse Veldheer 1672 ~French field commander 1672


In het kader van de voorstudie van ons boek over 1672, weer eens het boek "Tooneel des Oorloghs" digitaal ter hand genomen. Illustrator van het boek is Romeyn de Hooghe, en toen ik het boek in de UB zelf ter hand (ik raad alle lezers aan om in uw lokale bibliotheek eens een 17e eeuws werk ter hand te nemen en te genieten van het papier en drukwerk) nam was mij al deze prent opgevallen van "Ëen franse veldheer die smeekbeden in ontvangst neemt".

Let op het bijzondere vaandel dat afwijkt van de franse standaardvaandels. Ik kan helaas nog niet het afgebeelde wapen identificeren.

~

We found out that If you are planning to write a book on an historical subject, it not only takes time, but a lot of time. In the course of years we have aquired a lot of books, pamphlets, paintings and articles and we still have to make a visit to several archives and libraries.

Next step is organising the information, and in that process we started picking up "Toneel des Oorloghs" again, a book by Lambertus Sylvius (posh Latin for "Lambert van den Bosch" or in English "Lambert Woods"), illustrated by Romeyn de Hooghe. The picture above shows a part of a print showing miserable civilians pleading with a French commander as part of a series on french atrocities.

Note the colour (=army flag) of the French commander, with the fleur de lis, a coat of arms, and flames from the corner, which is rather different from the normal french colours. Unfortunatly I could not identify the coat of arms yet..zondag 11 augustus 2013

Slag bij Senef(fe) 11 augustus 1674
Vandaag gedenken en herdenken wij de Slag van Seneffe, 11 augustus 1674.
Plaatje komt uit het Rijksmuseum, en is gemaakt door Bouttats.

~

Today in history, the battle of Seneffe, 11th of August 1674, where the Allied army under William III was surprised but held it's own, both sides claiming victory. The picture comes from the collection of the Rijksmuseum, and is made by Bouttats.

woensdag 7 augustus 2013

Order over de kledij ~ Clothing order I


Een van de eerste uniformreglementen (de eerste stamt uit 1639) uit het Staatse Leger, een van 1686 van Willem III. Helaas voor uniformenthousiastelingen komt de order er op neer dat een soldaat om de twee jaar nieuwe kleding moet krijgen en blijkbaar werd het aan de colonel of kapitein overgelaten dit verder uit te werken.

~


One of the first official clothing orders of the States' Army, (the forst is from 1639) this one being from 1686, from Stadholder William III, basically stating that every two years the troops had to have new clothing. (And the captains and colonels had to sort it out in detail). Courtesy University Library Groningen.dinsdag 6 augustus 2013

Alkmaar eind 17e eeuw ~ The city of Alkmaar, end of the 17th century

Foto's die ik nam van een maquette op - ik denk HO schaal - van het laat 17e eeuwse Alkmaar in het Stedelijk Museum Alkmaar.

~

These are some pics I took in the Stedelijk Museum Alkmaar of a giant diorama in the entrance hall of the museum. The buildings are all very detailed and a joy to watch. The website of the museum has links to the presentations and also to the collection. When I was there there was a lot of focus on the unsucessful 1573 siege by the Spanish and the dutch Golden Age.dinsdag 30 juli 2013

Grenadiersmutsen ~ Grenadier hats
Het Legermuseum in Delft is aan het verhuizen naar Soesterberg, dus we kunnen zelf geen foto's daar meer gaan maken totdat het museum volgend jaar geopend wordt. Gelukkig hebben we de foto's nog uit het jaarboek Armamentaria en de Vriendendienst. Op de foto twee grenadiermutsen van zo rond 1750. De linker is nog niet geindentificeerd, de rechter is van een van de Oranje regimenten.

~

The Dutch Army museum is moving to the new location in Soesterberg, but we can still enjoy the publications and research, like this picture of two grenadier caps from around the year 1750. I took this pic from the publication "Vriendendienst" of the museum. The left cap is prpbably a bit earlier, around 1730?, the right one obviously belongs to one of the Oranje regiments, my first guess, the Oranje-Nassau regiment of 1747.maandag 1 juli 2013

Vandaag / Today in 1672
Op 1 juli 1672 werd door de Staten Generaal indirect besloten het eeuwig niet na te leven, zodat Willem III zowel stadhouder als kapitein-generaal kon worden.

~

On July the first in 1672, under enormeous pressure, some representatives suggested the withdrawal of the Eeuwig Edict, a Holland regulation forbidding the combination of Stadholdership and the function of Captain-Genergal of the States' Army. This was a way to block the political power of William III, but to no avail: the Eeuwig Edict was withdrawn.


The pamphlet above is a poem dedicating the steps some representatives did in January 1672. (Knottel 10251, from the KB collection TEMPO)

woensdag 22 mei 2013

Boeken ~ Books

Op de boekentafel:

- John Keegan, A History of Warfare
- Wargames Illustrated
- Meindert Schoor, De Friese Waterlinie
- Bruno Mugnai, L'esercito Imperiale
- W. Drenth, A regimental list of the reduced officers for the year 1699
- Rene de Cramer, Drapeaux etc
- Romeyn de Hooghe, de Verbeelding van de late Gouden Eeuw

~

Those are some of the books we are reading or have read right now.

The Keegan book... well opinions differ. Personally I am not a fan of Keegan at all.
The WI is kinda nice, contains a lot of nice stuff for wargamers and painters.
The book by Meindert Schroor is a very nice book on the Frisian Water defence line with some pics I haven't seen before and a lot of photographs of the present day situation.
Bruno Mugnai's books on the Cavalry of the Imperial army are a serious contender for the Osprey books. I will review them seperately, just like the book of Dr Wienand Drenth in the very near future.

The book edited by the Cramer tunred out to be a book of flemish flags especially designed for an international exhibit in 1913. Quite nice, but I expected something else.
The book on Romeyn de Hooghe contains a lot of illustrations of course, and a great text in Dutch. Also a lot of prints from the Royal Dutch Library are included.

More to follow!

maandag 6 mei 2013

Literatuur ~ Some new and old books and media
Met de festiviteiten rond de Vrede van Utrecht had ik wel wat meer literatuur en aandacht verwacht voor de Spaanse Successieoorlog. Nu is er wel een wetenschappelijk programma rond de herdenking met onder meer Jamel Ostwald, en ook met de Vlaamse rechtshistoricus Frederik Dhondt. Van zijn hand lag er al een werk over de Lodewijk XIV en de Spaanse successie, "Op zoek naar Glorie in Vlaanderen".

Het is altijd goed dat er aandacht wordt besteed aan deze periode, zeker nu Nederlandstalige literatuur over de Franse blik amper te vinden is. Dhondt heeft stevig en grondig onderzoek gedaan naar de politieke, diplomatieke en militaire besluitvorming rond de Spaanse Successieoorlog. Ook hij komt tot de conclusie dat in Vlaanderen van beslissende veldslagen geen sprake was en dat uiteindelijk via de onderhandelingstafel de oorlog beëindigd diende te worden.

Of nu de Fransen er zo goed mee weg kwamen..in de Nederlandse literatuur wordt algemeen aangenomen dat de oorlog voor alle betrokkenen een grote financiele ramp was. Opvallend is ook dat Dhondt wel Olaf van Nimwegen's Subsistentie op zijn literatuurlijst opneemt maar niet zijn "De Republiek als grote mogendheid".

Ook de indeling van het boek en de bladspiegel kon wel wat beter, noten die een halve bladzijde in beslag nemen dienen in de tekst verwerkt te worden. Het rechtshistorisch karakter van het boek overschaduwt ook een beetje de menselijke kant van de oorlog, die toch voor een groot gedeelte in Vlaanderen plaatsvond en ook daar ontzaglijk leed heeft veroorzaakt. In de vakliteratuur overigens terecht positief ontvangen en verdient een bewerking en vertaling in het Engels.

Gaan we nu over naar heel wat anders. Eindelijk is de CD van Robert Hall uitgekomen over het Staatse Leger in de periode van 1685-1715. De verzending via "On Military Matters" verliep werkelijk schitterend en het liefst 526 pagina tellende elektronische boek bevat een schat aam informatie. Volgens de geruchten zou dit werk in twee delen uitkomen maar waarom dat niet is gebeurd, is mij onduidelijk.

Het boek bevat een voorwoord, een kortebgeschidenis van de Nederlanden, het Staatse Leger en vervolgens wordt ingegaan op de organisatie van de infanterie, cavelerie, dragonders en artillerie. Ook de subsidietroepen worden behandeld. Voor degenen die noch Les Triomphes de Luis XIV en Les armees qui combattierent Louis XIV in hun bezit hebben, is dit boek een must. Voortbouwend op deze eerdere werken, met het archief van Dr Wilde en de elektronische bestanden in Marburg is het de schrijvers gelukt weer wat extra informatie naar boven te brengen.

Helaas staat het boek vol met spel- en typfouten, is de indeling te ouderwets voor een ebook, zonder hyperlinks wat het zoeken en bladeren bemoeilijkt. Het vervelende is dat het al op de voorpagina begint:

- de afgebeelde wapens van Holland en Zeeland dienen een vijfpuntige kroon te hebben
- het wapen van Utrecht is die van na 1703
- Groningen heette ten tijde van de Republiek "Stad en Lande", het wapen had 11 harten in plaats van de 10 afgebeelde harten.
~ Drente moet DrentHe zijn en de kroon op het wapen was gesloten.

Om nu de geschiedenis van de Nederlanden met Nederlotharingen te gaan beginnen is op zijn zachtst gezegd nogal bijzonder, het stukje over Maurits is achterhaald, en om nu de Witt zo ongeveer de schuldige van het Rampjaar te nomen en Willem III de redder de natie, gaat zelfs mij te ver.

Opvallend verder ook de geringe aandacht voor de invasie van 1688 en de oorlog in Schotland en Ierland daarna.

En om nog even te zeuren: volgens mij is NLI 30, Gockinga van 1671 en niet van 1669.

Maar verder ben ik er erg blij mee!
As some of our esteemed readers may know, this year in Utrecht the 300th anniversary of the Peace of Utrecht of 1713 is celebrated, not just with festivities, facebook pages and DJ's but also with a more scientific approach bringing some great scholars to Utrecht. Amongst them Jamel Ostwald and the Flemish (law-)historian Frederik Dhondt. He reworked his master thesis to a book on Louis XIV "attempt for glory in Flanders". He states that basiccally Louis XIV wasn't the supreme master of command and that the battles fought weren't decisive at all, the war had to be brought to an end at the negotiation tables.
This book gioves a great but sometimes lengthy view of French command, from a French perspective and deserves to be translated into English.The second book, isn't actually a book but an ebook, published on a cd by Robert Hall and written by Mrs Belaubre, Roumegoux, Stanford plus some very obvious support by Drs (! not Dr) Nicolas and Dr Olaf van Nimwegen.


The book is at its best when delivering information on the various regiments in the States'Army and it's allied and subsidied regiments giving detailed information on commanders, uniforms and flags, based on the earlier works of Belaubre and Dr de Wilde. As these books are now out of print, this is really a must for those interested in this period (1685-1715) or those interested in the States' Army. The authors have managed to dig up some more new sources and maybe in the near future some more will show up.

The book unfortunatly needs a lot of editing. Page layout could be a lot better and there are a lot of spelling and typing errors. Also a more modern approach to editing would be advisable, like using hyperlinks to browse the 527 page document. Spelling should be more consistent as sometimes Germanisms or Germans names pop up, like Mock for Mook (a small village south of Nijmegen). Word spacing could also be improved a lot. The frontpase has some pictorial errors as well, the most obvious one giving the weapon of de Ommelanden 10 hearts in stead of 11. Also the Province of Groningen wasn't called Groningen but "Stad en Lande".


The introduction text on the general dutch history and military history looks dated to me: no mention of Jonathan Israel's ground breaking book on the Dutch republic (who gives a totally different and very plausible explanation of the rise of Marlborough and the relation between the States Army and the politicians) and I am also missing the Tinnen Tafelronde publications of de Wilde and the book "Vier eeuwen Nederlandse Cavalerie", that gives some insight in dutch period tactics as well.

Overall, this is a great work, at around 60$ rather cheap for a +500 pages. Available in the US at On Military Matters and in the UK at baccus6mm.


donderdag 25 april 2013

Aduarderzijl 1672 TV

Groninger historicus Beno Hofman maakte een kort item over 1672 en Aduarderzijl.

~

Local historian Beno Hofman made a short item about Aduarderzijl in 1672, showing the lock, the surroundings and even a model of the small fortress in 1672.dinsdag 12 maart 2013

Seneffe X

Ook van de KB (Knottel 11077), een uitgebreide legerlijst van het Staatse Leger uit 1674, zeer waarschijnlijk van voor de slag bij Seneffe.

~

Another print from the Royal Library, a 1674 Armylist, probably just before the battle of Seneffe. Note the mentioning of the State Deputies (in english literature unjustified maligned for obstructing Marlborough) and the artillery officers.
1672 Commissie lijst ~ Commission list

Uit de KB pamfletten collectie, Knottel nr 09997B, een lijst van "officieren" die regimenten mochten werven. Opvallend het grote aantal Franse namen.

~

From the Dutch Royal Library, Knottel Pamphlet KB 09997B, presenting a list of officers that were allowed by the States to form a regiment.

dinsdag 5 maart 2013

Gouden Eeuw 1672 ~ Dutch TV on 1672Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.
Part in Dutch, part in English, from the TV series on the Dutch Golden Age, the part on 1672 and beyond, with Dutch and English historians and lots of pretty pictures.

dinsdag 26 februari 2013

Franse Legerorganisatie ~ French Order of Battle


Onze grote dank gaat uit naar Mr F. Coupeau (overigens auteur van een leuk bordspel over de slag bij Nieuwpoort 1600) voor de volgende sterkte-informatie over het Franse leger in de 17e eeuw.

~

A very, very big thanks goes out to Mr F. Coupeau (amongst many things the author of a boardgame on the Nieuport battle of 1600), who kindly offered some great offer on the company/bataillon strength of the French Army of the 17th century.
zaterdag 9 februari 2013

Gouden EeuwGet Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.
Op de TV, "De Gouden Eeuw", en op uitzending gemist kun je de afleveringen nog eens bekijken. Voor onze buitenlandse lezers een aflevering met veel mooie plaatjes..
~

On dutch public televison a great series on the Dutch Golden age. You can review them here (needs MS Silverlight). The episode above deals with the 5 million paintings that were made in the 17th century, Rembrandt and the art trade.