donderdag 30 december 2010

Recensie van Luc Panhuysen ~ Book review

Een goede recensie van Luc Panhuysen's boek over 1672 is hier te vinden op de website van Hendrik Jan de Wit. Hulde!

~

A good review of Luc Panhuysen's book on 1672, in dutch can be found on the weblog of Hendrik Jan de Wit here. Well done!

Regiment Zamora en andere Spaansen ~ Regiment Zamora and other Spanish regiments

Op Kronoskaf, een on-line project over de Zevenjarige Oorlog, is een lijst te vinden van Spaanse Regimenten en hun geschiedenis. Zo vind je hier de regimentsgeschiedenis van het Regiment Zamora, een van de regimenten die betrokken was bij het heroveren van de vestingstad Naarden. Via dat artikel kwam ik ook uit bij de A.C.M.H. Alabarda, een vereniging gericht op het verzamelen en documenteren van vooral 54 mm figuren. Onder een figuur uit 1665, een hellebaardier uit de tijd van Karel II. Op de website zijn verder uniformbeschrijvingen te vinden van nog meer regimenten.
~

Fascinating stuff on Spanish regiments can be foundon the Kronoskaf website on the SYW, like this article on Regiment Zamora, a regiment that in it's early days fought against the States, but in 1673 it fought with William III at Naarden. Interesting the white flag with the red Burgundian cross, which also is showed on Romeyn de Hooghe's print on Naarden.


Thanks to this article I also found the excellent website of the A.C.H.M. Alabarda, a Spanish society dedicated to miniatures and history. From their 54 mm range I show a halberdier from the year 1665, during the reign of Charles II. If you browse the sitee, you can find a lot more figs plus uniform descriptions and literature.


donderdag 23 december 2010

De invasie van 1688 ~ The 1688 invasion
Twee fraaie plaatjes van de invasie uit 1688, de eerste komt uit de archieven van de Trustees van het British Museum en de tweede is een schoolplaat. Vrolijk Kerstfeest alvast!

~What dutch historians knew already, the 1688 landing of William III, wasn't a holiday trip, nor a coup d'etat, but a full fledged and succesfull invasion by a foreign power of the British Isles. Fortunatly in academic circles this idea has gained foothold as well, so let's give you some nice pics from 1688.

The first one shows the arrival of William in London, courtesy of the Trustees of The British Museum and the second one is a 'school-plate', large drawings used in dutch history lessons. Merry Christmas!

maandag 20 december 2010

Beleg van Hulst ~ Siege of the town of Hulst


We gaan even een stukje terug in de tijd, namelijk naar het jaar 1640, omdat ik daar wat fraai beeldmateriaal heb gekregen.

De jongeman boven is Hendrik Casimir I, graaf van Nassau Dietz, een militair die uiteindelijk sneuvelde in 1640 voor de val van de Vlaamse stad Hulst in 1645. Het Rijksmuseum bewaart nog zijn kolder, met kogelgat. de kolder is gemaakt van leer, en bijna alle ruiters uit die tijd, en nog later droegen zo'n ding.

~

Let's go back in time a little, to the year 1640 and the Flemish town of Hulst, as I recieved some nice material on the various battles there. The younf man abovw is Henry Casimir I of Nassau Dietz, Stadholder of Friesland and succesfull soldier in the States' army. He died in 1640 and was succeeded by his brother. The Rijksmuseum still has his buff coat, with bullet hole in it, a piece of equipment that lasted for a very long time.

zaterdag 18 december 2010

Grave 1674 III

Met dank aan het British Museum, nog een prent van het bloedige beleg van Grave. Let op de details als de kampementen, de geschutstellingen en het marcheren van de troepen links boven.

~

Again, my thanks to the trustees of the British Museum, for this plate dealing with the bloody siege of the town of Grave. Note the nice details like the tents, the gun emplacements and the marching troops in the upper left corner.


vrijdag 17 december 2010

De slag bij Kallo ~ The battle of Kallo
Dat het Staatse Leger niet altijd onoverwinnelijk was, en dat de strategie om Vlaanderen van de Spaansen te bevrijden niet helemaal werkte, wordt bewezen door de slag bij Kallo, (let op:wiki link dus neem het allemaal een beetje met een korreltje zout) een plaatsje nabij Antwerpen.

Naar verluidt was dit een nogal rampzalige nederlaag van de Staatsen, maar we hebben er wel een aantal mooie plaatjes aan overgehouden, waaronder deze tekening van niemand minder dan Rubens. Boven de Spaanse vaandels en onder - helaas moeilijk zichtbaar - de veroverde Staatse.

Het Staatse leger was toen klein. Pas in de jaren 1660 en 1670 groeide het enorm en bereikte zijn top in het begin van de 18e eeuw. Het grote probleem na 1648 was, dat het leger werd ingekrompen en dat dat leger nog eens slecht onderhouden werd en een broeinest was van corruptie en incompetentie.~

Despite it's reputation, even the States' army could and did lose. One of the gravest defeats is reported to be the battle of Kallo, near Antwerpen, where the Spanish in the bloody last phase of the Eighty Years war, smashed the States' troops, which in turn led to a number of nice paintings on the battle, and the above picture by - no other than the great - Rubens. It's a victory chart, with Spanish banners on top, and downunder the conquered States' one. I am still waiting for some more info on the battle by a certain Belgian Museum.

(And no, it's not the Vleeshuis, who should be credited again for giving me a lot of pics and info on the various battles near Antwerp).

The States' army was relatively small at that time, but so was the Spanish army. Only in the later 17th century army size grew, and peaked for the dutch in the early 17th century. I found it very difficult to find links between the 1648 army and the 1672 one. There were some 'old regiments' like the Holland Guards but it would be so nice to have some proof of linkeage like flags and the like.


zondag 12 december 2010

Met man en macht

In Spieghel Historiael las ik dat boeken over krijgsgeschiedenis nog zeldzamer zijn dan boeken over rechtsgeschiedenis.

Heel langzaam komt daar verandering in, en het boven genoemde boek geeft een overzicht van de nederlandse krijgsgeschiedenis vanaf 1568. Een nogal ambitieus gebeuren, maar ik geeft toe dat het gedeelte over de Opstand (Schulten) en de late 17e eeuw/begin 18e eeuw (van Nimwegen) goed zijn gelukt, al denken sommigen daar anders over. Het NRC doet zoals gewoonlijk saai en genuanceerd.

~

Since the 1990's - fortunatly - the number of books on dutch military history is rising. The above deals with military history from 1568 up to the present age and the articles by Schulten and van Nimwegen show some real solid research for such an introductional book.

De schans van Jutphaes ~ The Jutphaes Fortress 1672

Een mooie prent van het door de Fransen verwoeste fort Jutfaes, met een kruiwagen en rechts drie officieren met de begin 1670-jarigen dracht, dus met de korte mouwen. Deze prent is ook in een iets lagere resolutie te bekijken op de website van het Rijksmuseum, en daar vinden we ook dat de prent is gemaakt door Daniel Sorious die een serie prenten maakte over de door de Fransen in Utrecht gepleegde wreedheden.

Met dank aan de curatoren van het British Museum. Hun idee, beelden voor nop ter beschikking te stellen verdient zeker navolging!

~

A very nice plate by Daniel Sorious of the fortress of Jutfaas (or Jutfaes, Jutphaas, Jutphaes), part of a series of 12 plates on the destruction and cruelties the French did in Utrecht, (courtesy of and © Trustees of the British Museum), showing nice details like a wheelbarrow, a dog and what looks like an outhouse. Note the officers on the right with their early 1670's dress, so with the short arm sleeves and the folded large hat.

vrijdag 10 december 2010

Een brief uit 1672 ~ A letter from 1672


Een tijdje terug had ik het over het boek Zeepost, over de door de engelsen veroverde brieven die in Engeland bij de admiraliteit zijn opgeslagen en nu door diverse onderzoekers nader worden bekeken. Een van die onderzoeker is Drs Judith Brouwer die al een prijs kreeg voor haar scriptie en die nu promoveert in Groningen. Gejat uit de presentatie van haar scriptie een brief met (een voorlopige) vertaling van mij erbij:

Looft godt soonen al in amsterdam den 29 maey 1672

Seer lieve ende beminde soon pieter dircksie naerhurtelijctie
En vriendelijcke groetenisse dient desen ons ue te laten wet
en dat ick ue moeder barbertien pieters en ue suster trije
tien dircks en peet anneties met harer kinderen nu
noch teghenswoordigh in ghesontheijt zijn wij danc
ken de goede godt hier toe voor sijn ghenade doch alsoo
wij van harten verhoopen dat het met uw mijn lieve
soon oock mede soo is waer het anders het soude ons
van harten leet zijn om te hooren t dat weet godt die
een herder van alles is doch alsoo ick met harten
hoop dat godt de heere ue mijn beminde soon die
ghenade van weeghe een goede ghesontheijt worder in

~~

A while ago I mentioned a book called Zeepost, that deals with captured letters by the english, which are kept in an archive (sort of, see the first pic) at the Admiralty and these letters are researched now by various experts, one of them Drs Judith Brouwer who got a prize for her master paper on 1672 letters from Amsterdam.

From a presentation of her paper I shamelessly nicked above pictures, but the third one is part of an an actual letter from May 1672, and here is my (first) translation:

Praise God’s Son, all in Amsterdam, the 29th of May 1672

My very dear and beloved son Pieter Dirksie my dearest
And friendliest greetings, this serving as a way to tell you
That I your mother Barbertien Pieters and your sister Trij
Tien Dircks and godmother Anneties with her children now
Are in good health en we thank
The good God for his mercy and also we hope
That the same goes for my dear
Son as it will grief our hart
To hear otherwise as God known
Who is a sheperd of all thopugh I hope with
All my hart dat God the Lord my bleoved son that
Grace because of a good health may become …
dinsdag 7 december 2010

Docu Friese Waterlinie ~ Documentary on the Frisian Waterline

Een leuk bericht in de e-mail van Nicolette Hartong, over een documentaire over de Friese waterlinie. bekijk ook eens haar website, en die van Historisch Makkinga, met hier links naar twee artikelen over 1672/1673. Het linker artikel is in het Stellingwerfs, (hulde daar voor) en het rechter artikel gaat over de opgraving van een van de schansen.~

We recieved a friendly email by Nicolette Hartong about a documentary on the history of the Frisian Water defense line, which will be aired soon, and also some links on articles about the 1672/1673 period. The left article is not in dutch but in Stellingwerfs, a language related to the one spoken in Groningen and Drenthe, and the right one is about the unearthing of one of the sconces.

donderdag 2 december 2010

Spectrum Vlaggenboek ~ Flags of the World

Op de leestafel de nederlandse bewerking van het vlaggenboek van Whitney Smith e.a. Goed uitgevoerd en bewerkt door Sierksma himself, met dus ruime aandacht voor Nederland. Geeft een redelijk beeld op mondiaal niveau van de vlaggenstudie, maar is wel een beetje gedateerd.

~

On the reading table the dutch version of Flags Through the Ages and Across the World, edited by Whitney Smith, and the dutch version is done by the late Klaes Sierksma. A nice book with a lot of info in it form all over the world and the dutch version has some nice plates of the Batavian Republic.