Willem Jan Knoop (1811-1894)

DBNL linkEnglish wiki

Nederlandse wiki

Wij zijn nauw gehecht aan liet huis van Oranje; maar die gehechtheid is niet onvoorwaardelijk; geen blinde gehechtheid; wij willen onze eigen waarde gevoelen; wij willen niet slecht worden geregeerd; niet door zwakke en onbekwame handen. Daar moet kracht en verstand zitten bij hen die aan het hoofd van een volk staan; en zoeken naar kracht en verstand bij onze laatste stadhouders, dat is een wanhopig zoeken na den grooten WILLEM DE DERDE.


We are closely attached to the House of Orange, but that attachment is not unconditional; no blind attachment; we want to feel our own value; we don't want to be ruled bad; not by weak and incompetent hands. Power and wisdom should be with those who rule a people; and searching for power and wisdom with our latest stadhouders, that's a desperate search after the great WILLIAM THE THIRD.