maandag 27 september 2010

Polish Renaissance Warfare

Mooie website in opbouw van S. A. Jasinski over 16e en 17e eeuwse oorlogvoering in Polen.

~

Another excellent website on Renaissance Poland, by mr S.A. Jasinski. Picture is from his website.

zondag 26 september 2010

Geschiedenis TV ~ Dutch-History TV
Op de kabelzender Geschiedenis TV deze week veel aandacht voor de Gouden Eeuw. Gisteren was er bijvoorbeeld het programma De werkelijkheid van 300 jaar geleden, uit het jaar 1972 over het jaar 1672.

De uitzending van dit KRO programma, werd gepresenteerd door Joop Reinboud, boven in zijn jonge jaren afgebeeld, die letterlijk door Europa trekt en gesprekken heeft met binnenlandse (zoals D.J. Roorda) en buitenlandse historici. Ook Groningen komt nog even aan bod. Goed gedocumenteerd met Reinboud's prettige stem maakt dit een goed programma, wat na ruim 30 jaar weinig aan kracht heeft ingeboet.The dutch version of History TV is called 'Geschiedenis TV', and this week the dutch Golden Age of the 17th century is highlighted. I recorded a programme on the year 1672, in which dutch, german, french and english historians are interviewed, and the calm voice of presenter Joop Reinboud (pic above) together with - amongst many others- re-enactments, paintings and a look in the dutch national archives showing the massive royal seal of Louis XIV, make this a great show to watch.

Unfortunatly transferring the programme from the HD recorder to a disk/youtube will take a hell of a time. Alas, no alternatives yet as non-dutch internet users are not allowed to view the streams on internet anymore. (Try it here.)


donderdag 23 september 2010

Conference on 1672


The Williamite Universe sponsors a one day symposium on the Dutch Year of Disaster 1672 in Utrecht, 28 October 2010. Speakers include Judith Brouwer, Coen Wilders, Michel Reinders, Gijs Rommelse, Charles-Edouard Levillain, David Onnekink, Robert von Friedeburg, Roeland Harms, Ingmar Vroomen, Wout Troost and Luc Panhuysen.

Please note that Dutch only will be spoken at this event.

For more information, check our website soon for a full programme, or contact the organiser Dr. Michel Reinders at reinders@fhk.eur.nl.


Gedrukte chaos ~ Chaos in print
Via de Williamite Universe, een persobericht over de dissertatie van Michel Reinders over de pamfletten in 1672.

De uitgever meldt:

Nooit was de stem van politiek verontwaardigde burgers krachtiger, luider en duidelijker dan tijdens de zomer en herfst van het Rampjaar 1672. Nooit was deze ook gruwelijker. Op 20 augustus werden Johan en Cornelis de Witt in Den Haag vermoord, uit elkaar gereten en in delen verkocht door honderden woedende burgers. De politiek van deze burgers was niet alleen zichtbaar in bloed; deze was ook te vinden in pamfletten. De Nederlandse Republiek werd overspoeld met meer dan een miljoen van deze populaire politieke publicaties.

Historici hebben altijd aangenomen dat deze pamfletten bestonden uit overheidspropaganda, bedoeld om ‘het volk’ op te hitsen. Uit dit boek blijkt echter iets heel anders. Niet alleen werden pamfletten in grote aantallen gekocht, gelezen en bediscussieerd door duizenden inwoners van de vele steden in de Republiek, deze burgers schreven en publiceerden zelf ook een groot aantal pamfletten. Het politiek debat dat voortvloeide uit deze publicaties bleek de grote innovatie van het Rampjaar 1672. Voor het eerst beschreven burgers uit verschillende steden en provincies zichzelf als één politieke actor. Zij vonden zelfs een nieuw soort pamflet uit: de gedrukte petitie. De Nederlandse politieke cultuur in de late zeventiende eeuw wordt grondig herzien in dit meeslepende en onthullende boek.Two years ago, Michel Reinders promoted on pamphlets and petitions and their role in the political debate in the year 1672. His dissertation is now released as a book, published by publisher Balans. Reinders grades down the idea that the pamphlets in 1672 were government propaganda, used to excite the 'people' against the De Witt or the Williamite factions. In stead he proves that pamphlets and petitions were used by the burghers themselves and that they initiated political debare. Interesting also the total lack of censorship.

De Republiek ~ Jonathan Israel ~ The Republic

Op de leestafel het bejubelde boek van Jonathan Israel over de Republiek. Na de afgang van Schama werd het wel eens tijd voor een frisse blik op onze vaderlandse geschiedenis en Israel. voldoet volledig aan de verwachtingen. Israel gaat overigens, zoals hij in zijn voorwoord aangeeft uit van een vroege scheiding tussen Noord en Zuid-Nederland, wat duidelijk afwijkt van het standpunt van Nederlandse historici als Blom c.s. in Geschiedenis der Nederlanden, en natuurlijk Pieter Geyl. Genoeg leesvoer dus voor de winter!On my reading desk the great work of English historian Jonathan Israel, which was very well recieved here, both by the academic world and the general readership. Israel is an excellent writer and has used a mass of sources for his work. He disagrees with dutch historic tradition like Pieter Geyl, or Hans Blom, one of the co-authors of History of the Netherlands about the division of the Nort and South-Netherlands. Still, a great read for the coming winter.

maandag 20 september 2010

Maquettes ~ City models
Op de facebookpagina van Mr Yves Roumegoux gevonden, een link naar een artikel over de maquettes van Lodewijk XIV en zijn opvolgers, waarvan er zo'n 100 zijn overgebleven.


~

Blatantly stolen from mr Yves Roumegoux's facebook page, a link to an article on Louis XIV city models. Read and enjoy.

RKD

Boven een schilderij van Jan Wyck, een van de 'Hofschilders' van Willem III. Ik vond het schilderij in het boek over het Regiment Huzaren, en ben verder gaan zoeken in de website van het RKD een echte schatkist van informatie over Nederlandse kunst. Onderaan een schets van Wyck.


The above painting of William III is made by Jan Wyck, which I found initially in the book on the Hussar Regiment Prince Alexander. I took the pic from the website RKD, the National Dutch Institute for Art History, which is a goldmine for info on dutch paintings. English version available. The second pic is a scetch made by Wyck, which is now in a Scottish Museum!donderdag 16 september 2010

Naarden op de penning ~ Naarden on coins

Een fraaie penning geslagen naar aanleiding van de succesvolle belegering van Naarden door Willem III.

We beginnen dus eigenlijk aan het eind, want in de zomer van 1672 stonden de zaken er wat minder florissant voor. De Fransen vielen het zuiden van het land binnen en dat ging in zo'n spectaculair tempo dat het woord Rampjaar wel terecht is. Vanuit het Oosten kwam de Munstersen en Keulsen en op zee roerden de Engelsen zich.

In juni 1672 was de vesting Naarden in slechte staat. Toen de Fransen naderden werd er door het stadsbestuur besloten te onderhandelen en toen op 19 juni 1672 de Franse kapitein Mazel de stad naderde, trok hij de zuidpoort binnen, terwijl de Staatse bezetting lans een andere poort vertrok. Op 20 juni 1672 kwam de Franse hoofdmacht de stad bezetten bestaande uit 19 compagnien van het Regiment Turenne, en zes uit het regiment van de Koningin, onder du Pas. Onder Markies du Rochefort werd al na 8 dagen de vesting versterkt. De Franse ingenieur Chasserac leidde de aanleg van enige ravelijnen en zijn werk werd weer overgenomen door de Beaufort. Tot en met september 1672 bleef het rustig: Lodewijk de XIVe vertrok naar Parijs maar achter de waterlinie werden de Staatse troepen versterkt.

(Uit: Naarden in de schaduw van Munster, Groenveld, Waanders Uitgeverij, 1998)A coin made in honour of the succesfull siege by William III in september 1673. Indeed it looks I'll start the articles on Naarden with the end. In the summer of 1672 things weren't going that nice at all for the Dutch Republic: the French marched with unprecedented speed through the provinces of Brabant, Geulders and Utrecht and were approaching the province of Holland. From the East the Munster and Cologne troops invaded and the English were a menace at sea. Within months the territory of the Republic was reduced to a third, the army was in disarray and the only hope was the fleet. Coupled with political turmoil it was indeed a year of disaster.

The fortress town of Naarden, near Amsterdam, was in bad shape like a lot of dutch towns and fortresses. Thre town's council decided then, when the French were approaching, to negociate a surrender, which happened on the 19th of June 1672 to a company of cavalry under a Cpt. Mazel. On the 20th of June the town was occupied by companies of Reg. Turenne and The Queen's regiment. Within weeks the town's fotresses were repaired, first under Rochefort, next under the engineers Chasserac and later du Beaufort.

The next three months were quiet. Louis XIV left for Paris to celebrate his victories, but behind the water defense line, the Republic's forces were gathering order and strenght.

maandag 13 september 2010

Naarden september 1672

Voordat we dieper ingaan op de rol van de Spaanse troepen in de Hollandse Oorlog, een bedoeld zijstapje naar de stad Naarden. Na een korte aanval werd de stad in juni 1672 door de Fransen bezet en het kostte drie pogingen om de stad weer terug te krijgen in Staatse handen.

Boven een kaartje van de Franse posities, gemaakt in het najaar van 1672, uit het Koninklijk Huis archief, zeer waarschijnlijk deel uitmakend van een plan van Johan Maurits.


_

In june 1672 the town of Naarden, a fortress town guarding Amsterdam, was captured by the French. It took three attempts to re-capture the town, and the year the town was battled for, is very well documented. Also present in the area was a small Spanish contigent, and I will publish some more info on them in the next posts. The map shown above is a 1672 sketch made by spies of the French positions and were used in a plan devised by Johan 'the Brazilian' Maurits of Nassau.

vrijdag 10 september 2010

Oudste aandeel ter wereld ~ The oldest shareholders document


HOORN - Geschiedenisstudent Ruben Schalk (25) heeft recent in het Westfries Archief in Hoorn het oudste aandeel ter wereld gevonden. De unieke vondst van het VOC-aandeel werd donderdagmiddag in Enkhuizen bekend gemaakt. Het document is vanaf vrijdag in een speciale VOC-expositie in het Westfries Museum in Hoorn te zien.

Meer hier.

~

The oldest shareholders document of the world, from the year 1602, a share in the Dutch East Indies Company VOC, has been found by student Ruben Schalk, in the archives of the Westfrisian Museum in Hoorn. At that time it was worth 150 guilders, but the present value will run into millions of euro's! The previous oldest share, from 1606 played a leading role in the movie Ocean's 12.

donderdag 9 september 2010

Breitfuss
Onlangs in het echt een deel van de collectie Breitfuss gezien en -diep onder de indruk- online afbeeldingen gezocht en gevonden.

~
Impressed with the real thing I found part of the Breitfuss miniatures collection online.

woensdag 8 september 2010

Hofregiment Huzaren

Op de leestafel het boek Het Regiment Huzaren Prins Alexander van (Lt-Col. bd) Arie Rens, een van de weinige regimentsgeschiedenissen die in boekvorm zijn verschenen, uitgegeven bij de Management Press, ISBN 9055230081.

Tot mijn grote vreugde komt de periode voor de tweede wereld-oorlog er nu eens niet bekaaid af, sterker nog het boek bevat zelfs informatie over de periode rond 1672, zoals de eerste afbeelding in Nederland van de hertog van Coerland, die een regiment aanvoerde wat een stamregiment is van het Regiment Huzaren. (Regiment Garde Dragonders, opgericht 1672, link) Wel wat bescheiden informatie over de slag bij de Boyne, daar zat gewoon veel meer in, zeker als ik lees dat mr Frans Besier onderzoek had gedaan naar de 17e eeuwse geschiedenis van de diverse stamregimenten.

Rens heeft overigens een erg leesbaar boek geschreven met mooie iullustraties.
On the reading table a book on the Dutch Hussar Regiment Prins Alexander, which can date it's regimental history back to the year 1672, when a commission was granted to the Duke of Courland (present day Latvia) to raise a regiment of Dragoons, which became the Garde Dragoons. This regiment took part in battles like Seneffe and St-Denis. A list of commanders and other battles can be found here.

With great pleasure I read a book that wasn't committed to WW2 only. Though info on the 1672 period is scarce, this book published the first picture in a dutch publication of the Prince of Courland, it has some info on the Battle of the Boyne ans some pics of the 1750's. Well written, nice illustrations and easy to get second hand. The author has been one of the commanders of the regiment.

maandag 6 september 2010

Devolutie oorlog ~ War of Devolution

Zowel in Nederland als in België is de zoveelste poging om een kabinet te formeren mislukt. Hoewel beide landen grote overeenkomsten vertonen, liggen de oorzaken van de politieke patstelling in beide landen natuurlijk ergens anders: in België het geruzie over de staatshervorming en in Nederland de positie van de populistische PVV.

Dat er überhaupt een België is, is al bijzonder. Ingeklemd tussen Frankrijk, Duitsland en Nederland is het eeuwen het slagveld van Europa geweest. Ook de Republiek deed hier van harte aan mee.

Opvallend is dat ik tot op heden ik weinig onderzoek tegen gekomen over de relatie tussen het huidige België en Nederland na de vrede van Munster tot aan de Franse tijd.

Om van mijn kant daar eens mee te beginnen: als eerste een kijkje naar de Devolutie oorlog, begonnen door Lodewijk de XIVe om Belgie in te pikken.

Ik verwijs hierbij naar de Engelse wiki (omdat de Nederlandse onder de maat is) voor de achtergronden en gevolgen van deze oorlog: een van de gevolgen van deze oorlog was immers de woede van Lodewijk op de Republiek, en was dus een van de redenen voor de Hollandse oorlog die in 1672 begon.

Het mooie is dat van Spaanse kant er wel wat meer aandacht is, getuige de laatste artikelen op het uitstekende weblog 'Reinado de Carlos II' en een mooi weblog over de Spaanse tercio's in Belgie. Jammer, alleen in het Spaans.


~
On the excellent weblog Reinado de Carlos II' and the Spanish tercio's in Flanders, a lot of info is posted on the War of Devolution, wiki! , the short war of Louis XIV to seal the fate of the Spanish Netherlands, either by conquering all of it, or dividing it with other 'interested parties'.

The war of Devolution started the 1672 war, but unfortunatly in dutch or english very few information is available, but there is a lot to be found in Spain like Rodríguez Hernández, José Antonio: “España, Flandes y la Guerra de Devolución (1667-1668) Guerra, reclutamiento y movilización para el mantenimiento de los Países Bajos Españoles”. Colección Adalid / Ministerio de Defensa, 2007, and it's about time someone has to translate this book!

zondag 5 september 2010

Kent militia

Verbazingwekkend, maar dit is niet in Nederland gefotografeerd, maar in de Verenigde Staten, en het gaat hier om het gezelschap van de 'Kent Militia' in Maryland. Hier is hun website.Rather amazing for me at least: a rather european looking buch of people in front of a dutch looking house, who turn out to be the US 'Kent militia!'. Check out the website here.

vrijdag 3 september 2010

Rabenhaupt's standbeeld ~ The bust of Rabenhaupt

Na bijna 350 jaar presteert de Hertog van Sucha het weer eens de gemoederen te beroeren. Ditmaal is het zijn standbeeld dat nu naast het stadhuis staat, met blik op de noordwand van de Grote Markt. Nou ja blik, als het markt is, ziet hij helemaal niks meer. Het CDA wil nu dat hij verplaatst wordt, en weer naar het zuiden kijkt. Wordt nog moeilijk om een leuk plekje voor hem te vinden.After almost 350 year, the Duke of Sucha causes another uproar: this time it's his bust that is placed on the side of city hall. Local politicians now demand a better place for the man, but that will be difficult to find.

Aardenburg III
Een tijdje terug berichtte ik al over de berenning (dus: belegering) van Aardenburg in 1672. Weet u het nog? Zo'n driehonderd man schutters en Staatse troepen, bijgestaan door de burgerij verjoegen een Franse overmacht, een opsteker in het rampjaar 1672.

In 1872 verscheen er een mooi boekwerk over de berenning, met daarin de namen van de schutters en hun indeling in een blauw en wit vaandel, welke troepen er verder gelegerd waren, (onder meer Kapitein CAU) en een lijst van gevangenen met daarbij hun regiment: wij noteren DE SOUCHE, CHATEAUNEUF, CARIVAN en nog een onbekend gebleven regiment.

Achterin het boek onder meer een kaart van de goed aangelegde en goed verdedigbare vestingstad.

~~

A while ago, I mentioned the short lived siege of the Zeeuws-Flemish town of Aardenburg, where the citizens with theit militia and some regulars under Captain COU fought off a French advance force. In the Uni library I found a very nice book with details on the siege, plus some maps and a list of prisoners of the regiments DE SOUCHE, CHATEAUNEUF, CARIVAN and another one that could not be traced.

The map shows the well layed out fortress.


Legerlijst 1690 ~ Army list 1690Nog een legerlijst, weer van EEBO, gevonden in het boek van Sapherson 'The dutch Army of William III'.

~

Another armylist, again from EEBO, found as a reference in Sapherson's book on the dutch Army of William III.

donderdag 2 september 2010

Legerlijst 1691 ~ Army List 1691


De volledige legerlijst van Willem de IIIe zijn leger uit 1691 met uniformbeschrijving. Van de website EEBO. Opvallend de vele witte uniformen van de Staatse Regimenten.A full armylist of the King William's Confederate Army, plus the description of the uniforms. From the website EEBO. Note the abundance of white uniforms in the dutch regiments.

woensdag 1 september 2010

Seneffe X
Een fraaie prent van de slag van Seneffe, behorend bij een contemporain pamflet, (TEMPO, Knottel 11088) verbeeldend de slag tussen het Franse leger en dat van de Geallieerden. de illustratie laat de dorpen Fay en Seneffe overgens niet zien, noch de Spaanse en Keizerlijke troepen, wat mij het idee geeft dat het plaatje knip- en plakwerk is, met gebruikmaking van andere afbeeldingen. De bijbehorende tekst verhaalt de spannende avonturen van de heer Vrijbergen, gedeputeerde te velde.


~

A nice plate of the battle of Seneffe, taken from TEMPO/Knottel 11088, published with a report of deputy in the Field mr Vrijbergen. I am not quite sure if this is a real illustration of the battle, as basic landmarks like the villages of Fay and Seneffe are missing and the troops look a bit dated for the 1670's. Unfortunatly the resolution of the pic is that low, that details are almost impossible to see: the flags in the lower right corner look interesting though..