Over dit blog ~ About this blog


Welkom! Dit is een weblog over de Frans-Nederlandse en de Engels-Hollandse oorlogen uit de 17e en 18e eeuw, in den beginne opgezet rond het rampjaar 1672. Aan bod komt lokale, nationale en internationale geschiedenis, krijgsgeschiedenis, kunst en cultuur en wargaming.

Het elektronische contact is rampjaar@gmail.com, of laat een commentaar achter. In verband met de vele spam, worden reacties gemodereerd, maar ze worden altijd geplaatst.May we welcome you to this weblog about the French-Dutch and English-Dutch wars of the 17th and 18th century, initially set up around the year 1672, known in Dutch history as 'disaster year'. The blog deals with local, national and international history, military history, art, culture and wargaming.

You can contact us at rampjaar@gmail.com or just leave a message. Due to the enormeous amount of spam a weblog generates, reactions will be moderated, but non-spam wil always be placed.