woensdag 22 mei 2013

Boeken ~ Books

Op de boekentafel:

- John Keegan, A History of Warfare
- Wargames Illustrated
- Meindert Schoor, De Friese Waterlinie
- Bruno Mugnai, L'esercito Imperiale
- W. Drenth, A regimental list of the reduced officers for the year 1699
- Rene de Cramer, Drapeaux etc
- Romeyn de Hooghe, de Verbeelding van de late Gouden Eeuw

~

Those are some of the books we are reading or have read right now.

The Keegan book... well opinions differ. Personally I am not a fan of Keegan at all.
The WI is kinda nice, contains a lot of nice stuff for wargamers and painters.
The book by Meindert Schroor is a very nice book on the Frisian Water defence line with some pics I haven't seen before and a lot of photographs of the present day situation.
Bruno Mugnai's books on the Cavalry of the Imperial army are a serious contender for the Osprey books. I will review them seperately, just like the book of Dr Wienand Drenth in the very near future.

The book edited by the Cramer tunred out to be a book of flemish flags especially designed for an international exhibit in 1913. Quite nice, but I expected something else.
The book on Romeyn de Hooghe contains a lot of illustrations of course, and a great text in Dutch. Also a lot of prints from the Royal Dutch Library are included.

More to follow!

maandag 6 mei 2013

Literatuur ~ Some new and old books and media
Met de festiviteiten rond de Vrede van Utrecht had ik wel wat meer literatuur en aandacht verwacht voor de Spaanse Successieoorlog. Nu is er wel een wetenschappelijk programma rond de herdenking met onder meer Jamel Ostwald, en ook met de Vlaamse rechtshistoricus Frederik Dhondt. Van zijn hand lag er al een werk over de Lodewijk XIV en de Spaanse successie, "Op zoek naar Glorie in Vlaanderen".

Het is altijd goed dat er aandacht wordt besteed aan deze periode, zeker nu Nederlandstalige literatuur over de Franse blik amper te vinden is. Dhondt heeft stevig en grondig onderzoek gedaan naar de politieke, diplomatieke en militaire besluitvorming rond de Spaanse Successieoorlog. Ook hij komt tot de conclusie dat in Vlaanderen van beslissende veldslagen geen sprake was en dat uiteindelijk via de onderhandelingstafel de oorlog beëindigd diende te worden.

Of nu de Fransen er zo goed mee weg kwamen..in de Nederlandse literatuur wordt algemeen aangenomen dat de oorlog voor alle betrokkenen een grote financiele ramp was. Opvallend is ook dat Dhondt wel Olaf van Nimwegen's Subsistentie op zijn literatuurlijst opneemt maar niet zijn "De Republiek als grote mogendheid".

Ook de indeling van het boek en de bladspiegel kon wel wat beter, noten die een halve bladzijde in beslag nemen dienen in de tekst verwerkt te worden. Het rechtshistorisch karakter van het boek overschaduwt ook een beetje de menselijke kant van de oorlog, die toch voor een groot gedeelte in Vlaanderen plaatsvond en ook daar ontzaglijk leed heeft veroorzaakt. In de vakliteratuur overigens terecht positief ontvangen en verdient een bewerking en vertaling in het Engels.

Gaan we nu over naar heel wat anders. Eindelijk is de CD van Robert Hall uitgekomen over het Staatse Leger in de periode van 1685-1715. De verzending via "On Military Matters" verliep werkelijk schitterend en het liefst 526 pagina tellende elektronische boek bevat een schat aam informatie. Volgens de geruchten zou dit werk in twee delen uitkomen maar waarom dat niet is gebeurd, is mij onduidelijk.

Het boek bevat een voorwoord, een kortebgeschidenis van de Nederlanden, het Staatse Leger en vervolgens wordt ingegaan op de organisatie van de infanterie, cavelerie, dragonders en artillerie. Ook de subsidietroepen worden behandeld. Voor degenen die noch Les Triomphes de Luis XIV en Les armees qui combattierent Louis XIV in hun bezit hebben, is dit boek een must. Voortbouwend op deze eerdere werken, met het archief van Dr Wilde en de elektronische bestanden in Marburg is het de schrijvers gelukt weer wat extra informatie naar boven te brengen.

Helaas staat het boek vol met spel- en typfouten, is de indeling te ouderwets voor een ebook, zonder hyperlinks wat het zoeken en bladeren bemoeilijkt. Het vervelende is dat het al op de voorpagina begint:

- de afgebeelde wapens van Holland en Zeeland dienen een vijfpuntige kroon te hebben
- het wapen van Utrecht is die van na 1703
- Groningen heette ten tijde van de Republiek "Stad en Lande", het wapen had 11 harten in plaats van de 10 afgebeelde harten.
~ Drente moet DrentHe zijn en de kroon op het wapen was gesloten.

Om nu de geschiedenis van de Nederlanden met Nederlotharingen te gaan beginnen is op zijn zachtst gezegd nogal bijzonder, het stukje over Maurits is achterhaald, en om nu de Witt zo ongeveer de schuldige van het Rampjaar te nomen en Willem III de redder de natie, gaat zelfs mij te ver.

Opvallend verder ook de geringe aandacht voor de invasie van 1688 en de oorlog in Schotland en Ierland daarna.

En om nog even te zeuren: volgens mij is NLI 30, Gockinga van 1671 en niet van 1669.

Maar verder ben ik er erg blij mee!
As some of our esteemed readers may know, this year in Utrecht the 300th anniversary of the Peace of Utrecht of 1713 is celebrated, not just with festivities, facebook pages and DJ's but also with a more scientific approach bringing some great scholars to Utrecht. Amongst them Jamel Ostwald and the Flemish (law-)historian Frederik Dhondt. He reworked his master thesis to a book on Louis XIV "attempt for glory in Flanders". He states that basiccally Louis XIV wasn't the supreme master of command and that the battles fought weren't decisive at all, the war had to be brought to an end at the negotiation tables.
This book gioves a great but sometimes lengthy view of French command, from a French perspective and deserves to be translated into English.The second book, isn't actually a book but an ebook, published on a cd by Robert Hall and written by Mrs Belaubre, Roumegoux, Stanford plus some very obvious support by Drs (! not Dr) Nicolas and Dr Olaf van Nimwegen.


The book is at its best when delivering information on the various regiments in the States'Army and it's allied and subsidied regiments giving detailed information on commanders, uniforms and flags, based on the earlier works of Belaubre and Dr de Wilde. As these books are now out of print, this is really a must for those interested in this period (1685-1715) or those interested in the States' Army. The authors have managed to dig up some more new sources and maybe in the near future some more will show up.

The book unfortunatly needs a lot of editing. Page layout could be a lot better and there are a lot of spelling and typing errors. Also a more modern approach to editing would be advisable, like using hyperlinks to browse the 527 page document. Spelling should be more consistent as sometimes Germanisms or Germans names pop up, like Mock for Mook (a small village south of Nijmegen). Word spacing could also be improved a lot. The frontpase has some pictorial errors as well, the most obvious one giving the weapon of de Ommelanden 10 hearts in stead of 11. Also the Province of Groningen wasn't called Groningen but "Stad en Lande".


The introduction text on the general dutch history and military history looks dated to me: no mention of Jonathan Israel's ground breaking book on the Dutch republic (who gives a totally different and very plausible explanation of the rise of Marlborough and the relation between the States Army and the politicians) and I am also missing the Tinnen Tafelronde publications of de Wilde and the book "Vier eeuwen Nederlandse Cavalerie", that gives some insight in dutch period tactics as well.

Overall, this is a great work, at around 60$ rather cheap for a +500 pages. Available in the US at On Military Matters and in the UK at baccus6mm.