vrijdag 29 maart 2019

De Garde van Willem III ~ William III's Guard

De redactie kreeg de ingeving eens te kijken in het Marineblad van 1917, waar een referentie stond naar onder andere Colonel Decker, maar ook naar het uniform van de Garde van Stadhouder Willem III. Na enig speurwerk werd de bron, van het artikel gevonden, zijnde het nieuwsblad "De Oprechte Haerlemmer Courant" van 10 januari 1673, welke meldt dat de compagnieën van de Garde "blauwe rokken" droegen. Dit vermoeden hadden we la, maar het wordt nu bevestigd!

~

The editors, in their continuing search in 17th century sources, were researching a lead, found in Het Marineblad, 1917 about uniforms of the Stadholder. After some digging we found the source, being the Harlem (the real one, in the Province of Holland) "true Newspaper", or in Dutch "De oprechte Haerlemse Courant" from, 10th januari 1673, in which 8 companies of the Guard are described wearing "blauwe rokken", being blue coats. We always had the idea that the Guards uniforms were blue, but this is a nice confirmation.