woensdag 26 oktober 2011

Update Rijksmuseum Seneffe II

Detail van een prent van Bouttats. Let op de ruiters met het W monogram en de vaandels van het regiment Garde te Paard. Naar mijn bescheiden mening een geel vaandel met daarop het wapen van Willem III, als afgebeeld door Hoynck van Papendrecht op de schoolplaat.Another print from the Rijksmuseum, this time a cut out from a print by Bouttats. Note the horsmen with the W monogram, plus the standards of the Garde te Paard, the dutch Horse Guards. Looks like a yellow standard with the weapon of William III on it, as depicted earlier on Hoynck van Papendrechts 1672 school plate.

dinsdag 18 oktober 2011

Seneffe 1674 Frans Vaandel ~ French Colour

De titel en de tekst van het pamflet zeggen wel genoeg, een van de door de Geallieerden buitgemaakte Franse vaandels, als geschenk naar het hof in Brussel gebracht. Op de site van het Rijksmuseum, gevonden die ook nog een andere prent hebben, met een iets ander vaandel over hetzelfde onderwerp.

~

Well, the title says it all, a pamphlet, from the Rijksmuseum site, celebrating the gift of a captured French Royal Colour to the court in Brussels. From the Rijksmuseum, who also have another plate showing a slightly different version.

maandag 17 oktober 2011

Kassel 1677 kaart en vaandels ~ Map and colours

Een anonieme Franse prent van het Rijksmuseum uit 1677, die de slag bij Kassel weergeeft. Zeer interessant in de rechteronderhoek, de waarschijnlijk veroverde vaandels.

We zien linksboven 4 gekruiste hoorns, die natuurlijk associaties oproept met de Garde te Voet, appels en een gevleugeld ding. rechtsboven een naar het lijkt wit Spaans vaandel met een bourgondisch kruis en het monogram van Karel de Tweede. Rechtsonder een vaandel met een lauwerkrans, vanuit elke hoek vlammen en het motto "Pro Patria Mea" en links onder een vaandel met een bloem/roos/vrucht en het motto "Noli me Tangere". Suggesties welkom!Another nice pic, from the Rijksmuseum, a French print from 1677 depicting the battle of Kassel. Of peculiar interest is de right hand corner, which shows Louis XIV as a victor above captured weapons and flags.

Personally, I think the upper left one is a dutch one, the upper right a Spanish, and the other two might be German? Suggestions of course are welcome!


OOB Kassel/Cassel/Mont-Cassel 1677
Voor meer informatie deze link, een google boek "La Bataille de Val-de-Cassel" van P.-J.-E. de Smyttere, Hazebroeck, 1865.

Zie ook de informatie op het weblog van Han Leune, die de gewonden heeft getraceerd per regiment.

~

The Order of Battle of the battle of Mont-Cassel/Kassel/Cassel as described in this google book. Unfortunatly the maps have been scanned incomplete in the book, but this is a start.

Also check out Han Leune's weblog for more info on the the dutch troops here.


Bernard van Galen Wapen ~ Weapon


Van de website van het Zweedse Legermuseum nogmaals het buitgemaakte vaandel van Munsterse troepen uit 1678, met daarbij enige pagina's uit een tentoonstellingscatalogus van het Landesmuseum Munster over de Bisschop. Het motto op het vaandel lijkt me "Operianitur Confessione (...) aan de ene zijde, die aan de keerzijde is helaas onleesbaar.

~

Two pics of a Munster flag captured by the Swedes in 1678, plus an article in German about the heraldry of the Bishop of Munster, taken from a catalogue by the Landesmuseum Munster called Bommen Berend. Unfortunatly the motto's are not readable and do no coincide with known motto's of the Bishop.

zondag 16 oktober 2011

Update Rijksmuseum SeneffeHet Rijksmuseum is druk bezig de digitale collectie flink uit te breiden, en na het doorzoeken van zo'n 1100 afbeeldingen over vaandels (!), kwam onder andere deze prent er uit, uit 1674, uitgegeven door Sweert in Amsterdam, gemaakt door Coenraet Decker. Meer info kun je hier vinden.The Dutch National Museum, de Rijksmuseum in Amsterdam, is quite busy digitising it's collection, and after digging all morning through the updated collection, I found the above print, drawn by Coenraet Decker on the battle of Seneffe. I also found the accompagning text, explaining the numbers on the print.

In the left hand corner, the Count of Waldeck attacked by a French officer and saved by a Polish cavalry man, who slayed the Frenchman with his ax.

More info in dutch here.

dinsdag 4 oktober 2011

1672 Gronings StudentenvaandelEen wat betere foto van het vaandel van de Studentencompagnie, met begeleidende tekst uit de Groninger Volksalmanak uit 1838.

~

A slighty better pic from a colour of the Groninger "Student-company", which was used in 1672 as well. It's one of the few surviving 17th century colours as well, outside of the Rijksmuseum.

Note the weapon in the left hand corner of the Province of Groningen (The States of Groningen gave the colour as a gift). The colour is decribed as gold, with green/blue leaves on it.

The motto is Deo Patriae Academiae, For God, Country and the Academy (= University). The acoompagning text is from the Groninger Volksalmanak of 1838. The colour now is kept in the cellars of the University Museum.