maandag 30 september 2013

Oorlogsgraven ~ War gravesIn een bocht van het riviertje de Drait, ingeklemd tussen een paar nieuwbouwwijken van Drachten, liggen drie veldgraven uit 1672. In de volksmond worden ze de Biskopsgrêven (Bisschopsgraven) genoemd. Het zijn echter geen bisschoppen, maar Munsterse soldaten uit het leger van Bernhard van Galen, de bisschop van Münster, die hier begraven liggen. 

Ze zijn gesneuveld in een gevecht met soldaten van Hans Willem van Aylva, belast met de verdediging van Friesland in 1672, die vanaf de Suameerheide opereerde. Waarschijnlijk waren het plunderaars of verkenners, op zoek naar een manier om de Friese (water)linies te omzeilen op hun weg naar Leeuwarden. Ze vonden hun einde toen ze op de verdedigers van de Poalsbrêge (Poolse brug) over de Drait stuitten. Die hadden onder leiding van grietman Haersma van Oudega de weg opgebroken en gebarricadeerd. Over de gedode soldaten is niets bekend. Misschien duidt de naam van de plek waar ze begraven liggen (Ruterpôlle, vrij vertaald 'plaats van de ruiters') erop dat ze cavaleristen waren.

De graven werden in 1880 omheind met een hekwerk. De oude brug is op 11 april 1945 opgeblazen door het verzet. De graven zijn erg verwaarloosd.

~


On the banks of the Frisian river Drait, on the outskirts of Drachten city, are three war graves from 1672. Known locally as the "Bishops Graves", they contain in effect the remains of three soldiers in the service of Bernhard van Galen, Bishop of Münster.

They died fighting troops of Hans Willem van Aylva, who was in charge of the defense of Frisia and who operated out of nearby Suameer Moor. They were probably raiders or scouts, trying to by-pass the Frisian defensive lines on their way to Leeuwarden, the capital. They met their end in a fight with the defenders of the Poalsbrêge (Polish Bridge), a bridge over the river Drait. We have no information on the dead soldiers, the piece of ground where they are buried (Ruterpôlle, "place of the riders") may hint to the fact that they were cavalry.

The graves were restored by the local council in 1880. The old bridge was destroyed by Dutch resistance fighters on April 11, 1945. The graves are in a sorry state.