maandag 27 juni 2011

Amsterdamse Schutterij ~ Amsterdam Militia

In 1672 bestond de Amsterdamse schutterij uit maar liefst 60 compagnien en in de KB (Knottel 10570) vond ik een rooster voor de maand oktober 1672. Op pagina's 4 en 5 vond ik een indeling in kleur: oranje, blauw, wit, groen, geel en purper maar het is me nu niet helemaal duidelijk waar dit op slaat. Het kan een wijkindeling zijn, of een overkoepelende indeling, maar gelet op de kleuren kan ik denk ik wel afleiden dat dit ook op de vaandels met het stadswapen kan slaan. Dat kleurgebruik kende ik wel uit de 18e eeuw maar niet uit de 17e eeuw. Ideeën natuurlijk welkom.

~

From the Dutch Royal Library (Knottel 10570) 2 pages dealing with a roster for service in the town of Amsterdam, like guarding the bridges, gates and the main buildings.

In 1672 the city of Amsterdam had 60 companies of militia, but it's quite difficult to trace how they were organised: this could be geographically, maybe by profession but it isn't quite thoroughly researched for Amsterdam, as most publications deal with the accompagning art (like Rembrandt's Nightwatch) or politcs. Intersting on these pages is the use of colour for distiguishing companies(?): Orange, Blue, White, Green, Yellow and Purple, a thing I also found in the town of Hague. I found references to flags of these colours with the city weapon on in, but these date from the 18th century.

So much to research and so little time!

zondag 26 juni 2011

Kasteel Amerongen ~ The Castle of Amerongen
Kasteel Amerongen, onder meer bewoond door de familie Godard van Reede, is weer helemaal gerestaureerd.

Meer hier..

(Dank aan Dr W. Drenth voor deze link)

Nieuwe links ~ New Links
Drie interessante links vandaag.

In de eerste plaats is de website en discussiegroep van Dutchregiments uitgebreid met een weblog, wat je hier kunt vinden.

Daarnaast heeft ook historicus Han Leune zich op het blog pad begeven. Hij heeft daarnaast ook een zeer interessante website over de Scheldeforten die je hier kunt vinden.

~

Three interesting links: first of all, the Dutchregiments websites have been expanded with a weblog, second historian Prof Han leune has set up a blog as well, next to his website that has interesting research on the Schelde fortresses.

maandag 20 juni 2011

Vaandels Groningen 1672


Even een kleine update: een paar maanden geleden heb ik op advies van Harry Perton eindelijk een blik geworpen in de Groninger Archieven op de in en uitgaven van de provincie Stad en Lande in 1672. Daarin een order/kwitantie voor 9 vaandels van 40 gulden het stuk, zeer waarschijnlijk bij lokale bedrijven gemaakt. (Gijvert Boelens Weijer ben ik als doopgezinde in Groningen tegengekomen.)

Hoe nu de vaandels er uit zagen is nog niet bekend. Dit kan notarieel zijn vastgelegd zoals in de Provincie Holland gebeurde, of misschien duikt er nog es een andere toegang op.


"Andere Uijtgave
Van nieuwe vaandels

De weduwe van Stoijcke Stoedenborch
Betaalt drie hindert twintigh
Gyulden voor het leveren van acgt
Vaandels en acht paar banderollen
Met sijn toe behooren, luijt ordre
En quitantie

Des Ger ..320

Gijvert Boelens Weijer betaalt
Viertigh gulden voor een nieuwe
Gelevert vaandel vande lijff
Compagnie van Zijne Excellentie Rabenhaupt
Luijt luijt ordre en qt
Des ger

Decima quarto summo van nieuwe
Vaenen bedraagt drie hinderd sestig
Gulden
Diro 360"

~

From the Groninger Archives, from the books of 1672, I dug up a financial piece of info on colours for the groninger troops. The entry deals with a payment for 8 banners to the the widow Stoedenborch, and the decond part deals with a colour for the bodyguard of His Excellency Rabenhaupt. All colours were 40 guilders each.

Unfortunatly the colours are not decribed. A description might be found in the notary archives like in the province of Holland, or maybe a chance text will show up, like in Utrecht.