dinsdag 27 augustus 2013

Groningen 28 augustus 1672

Morgen 28 augustus en dus feest!

~

Tomorrow we celebrate the relief of the siege of Groningen. Picture from the painting by Folkert Bock taken by the editor of this blog. Usually it's a day off, but some of us have to work alas.

vrijdag 23 augustus 2013

Franse Veldheer 1672 ~French field commander 1672


In het kader van de voorstudie van ons boek over 1672, weer eens het boek "Tooneel des Oorloghs" digitaal ter hand genomen. Illustrator van het boek is Romeyn de Hooghe, en toen ik het boek in de UB zelf ter hand (ik raad alle lezers aan om in uw lokale bibliotheek eens een 17e eeuws werk ter hand te nemen en te genieten van het papier en drukwerk) nam was mij al deze prent opgevallen van "Ëen franse veldheer die smeekbeden in ontvangst neemt".

Let op het bijzondere vaandel dat afwijkt van de franse standaardvaandels. Ik kan helaas nog niet het afgebeelde wapen identificeren.

~

We found out that If you are planning to write a book on an historical subject, it not only takes time, but a lot of time. In the course of years we have aquired a lot of books, pamphlets, paintings and articles and we still have to make a visit to several archives and libraries.

Next step is organising the information, and in that process we started picking up "Toneel des Oorloghs" again, a book by Lambertus Sylvius (posh Latin for "Lambert van den Bosch" or in English "Lambert Woods"), illustrated by Romeyn de Hooghe. The picture above shows a part of a print showing miserable civilians pleading with a French commander as part of a series on french atrocities.

Note the colour (=army flag) of the French commander, with the fleur de lis, a coat of arms, and flames from the corner, which is rather different from the normal french colours. Unfortunatly I could not identify the coat of arms yet..zondag 11 augustus 2013

Slag bij Senef(fe) 11 augustus 1674
Vandaag gedenken en herdenken wij de Slag van Seneffe, 11 augustus 1674.
Plaatje komt uit het Rijksmuseum, en is gemaakt door Bouttats.

~

Today in history, the battle of Seneffe, 11th of August 1674, where the Allied army under William III was surprised but held it's own, both sides claiming victory. The picture comes from the collection of the Rijksmuseum, and is made by Bouttats.

woensdag 7 augustus 2013

Order over de kledij ~ Clothing order I


Een van de eerste uniformreglementen (de eerste stamt uit 1639) uit het Staatse Leger, een van 1686 van Willem III. Helaas voor uniformenthousiastelingen komt de order er op neer dat een soldaat om de twee jaar nieuwe kleding moet krijgen en blijkbaar werd het aan de colonel of kapitein overgelaten dit verder uit te werken.

~


One of the first official clothing orders of the States' Army, (the forst is from 1639) this one being from 1686, from Stadholder William III, basically stating that every two years the troops had to have new clothing. (And the captains and colonels had to sort it out in detail). Courtesy University Library Groningen.dinsdag 6 augustus 2013

Alkmaar eind 17e eeuw ~ The city of Alkmaar, end of the 17th century

Foto's die ik nam van een maquette op - ik denk HO schaal - van het laat 17e eeuwse Alkmaar in het Stedelijk Museum Alkmaar.

~

These are some pics I took in the Stedelijk Museum Alkmaar of a giant diorama in the entrance hall of the museum. The buildings are all very detailed and a joy to watch. The website of the museum has links to the presentations and also to the collection. When I was there there was a lot of focus on the unsucessful 1573 siege by the Spanish and the dutch Golden Age.