donderdag 7 juni 2012

1714 Half-Pay Officers
Collega blogger Dr. Wienand Drenth, verblijdde de redactie met een recensie-exemplaar van zijn laatste werk over het Britse Leger.Het gaat hier om geannoteerde regimentslijsten met hun commandeurs uit het jaar 1714. Goed uitgevoerd, goed geschreven en een must van iedereen met een voorliefde voor het Britse leger en diens geschiedenis. Hier bestellen!
~
Fellow blogger Dr. W. Drenth of the British Army Lineages blog, has written an excellent little booklet on the regimental half pay list of 1714, with a full detailed list of troops, commanders and regimental history. A must read for all those interested in the British Army. Order here!

maandag 4 juni 2012

Regiment van Beveren II1.
Een tijdje geleden berichtten wij van een artikel van Col. Nicolas in Mars et Historia over het vaandel van het regiment van Beveren. Deze prent in diverse vormen is terug te brengen tot de Collectie de Ridder in Parijs en laat een vaandeldrager in donkerblauw zien van het Regiment van Beveren, later Uytenhove.
De van Beveren waar we het hier over hebben is Johan van Beveren, uit dit boek haalden wij de volgende informatie:

2.

De familie van Beveren is een Hollandse adels- en patriciers familie, die afstamt van de van Amstel. Er zijn vertakkingen en banden met Vlaanderen.
Datzelfde boek geeft van de familie van Beveren het volgende wapen:
3.
Raar, want dit wapen vinden we niet terug op het vaandel, wat je wel zou verwachten.
Nog raarder is het volgende.
In een Duits wapenboek uit 1701 vond ik de volgende drie families van Beveren:

4.
5.
6.

Wat nou zo bijzonder is dat delen van de Duitse wapens wel op het vaandel terug te vinden zijn! Een fraai staaltje spraakverwarring en knip/plakwerk? De Duitse van Beveren's waren NIET verwant met de Nederlandse....

~
A while ago, we posted an article on the Regiment Uytenhove, which according to an artcle in Mars et Historia took over the colour of the previous colonel, being Colonel van Beveren in 1673.
Picture 1. shows the ensign with the colour, and according to information of mr Dan Schorr, this drawing originates in de the Collection de Ridder in Paris, drawn by the Austrian historian Norbert Robitscheck. Copies are as well to be found in the collection of the Dutch Army Museum.
Colonel van Beveren stems from an old dutch noble family with ties in Flanders as well.
I have found a book on google books, with details on the family and I took a screenshot of the page concerning the Colonel Johan van Beveren, as picture 2. The book also shows the family weapon of the van Beveren family, it's the third on picture 3.
Interesting enough, this weapon is NOT on the colour, except for the obvious beaver (Beveren is dutch for "beaver" plus the suffix -en, which usually denotes a place name).
What's even more interesting is, is a small detour to Germany.

I found a nice Arms and coats book from 1701 with a lot of german families in it. The van Beveren family can be found in Westphalia, Brunswick and there's even a Freiherr of Bevern.
(Pictures 4. 5. and 6.)
Note that on the colour some of the german elemant can be found, like the three oxen, the obvious beaver and the zigzag motive.
Also note that the dutch family van Beveren has no ties with the german one, so how did these german elements show up on the colour? A language mismatch? Cut/paste?..

Nederlandse landschappen ~ Dutch landscapes


Nou, ik maar denken dat gekleurde pentekeningen niet bestonden in de 17e eeuw. En ziedaar, een zicht op Bergen op Zoom en een zicht op Maastricht in de jaren '70 van de 17e eeuw, gemaakt door Josua de Grave, van wie diverse prenten en tekeningen hier te vinden zijn op de website van het Rijksmuseum.

~
Well, I used to think that coloured drawings didn't exist in the 17th century, but - of course - I was punished for my arrogance, when I browsed the drawings of Josua de Grave on the website of the Rijksmuseum (more piccies here!).
The first picture shows the town of Maatricht in 1670, and gives a rather medieval look of the town. Note the big gabled houses and the huge walls.
The second pic shows a view of the fortress town of Bergen op Zoom, in the (now) Province of Brabant. A more modern view, showing the brick houses with the typical tiles, the flat land around the town, which is representative of the dutch landscapes and townscapes.


zondag 3 juni 2012

Kampleven 1675 ~ Camp Life 1675


Kamp leven in het legerkamp van Willem III, 1675, door Josua de Grave. Een tekening uit de collectie van het Rijksmuseum, meer info hier.

~

A camp life scene by Josua de Grave, from the collection of the Rijksmuseum. More info here, there's a lot more interesting stuff to be found on the bottom of the page.