maandag 28 september 2009

Leuze 1691
Een schilderij van Joseph Parrocel (1646-1704). over de slag bij Leuse (ook geschreven als Leuze). De wiki beschrijft hem (zowel in het Engels, Frans als in het Nederlands) als een 'Franse overwinning'. Ik wil geenszins afbreuk doen aan de militaire kwaliteiten van Luxembourg, (au contraire) maar dit is nu al de tweede keer dat een wiki artikel maar één bron gebruikt die niet eens te verifiëren is.

Mag ik in dit geval hier ten Raa (Staatsche Leger VII, p. 46) tegenover stellen?

'Nauwelijks had de koning uit Leuse het leger verlaten, toen bij den marsch van 19 september naar Cambron, eenige vijandelijke eskadrons een aanval deden op de achterhoede; aan weêrszijden veroverde men eenige standaarden en viele vele doden en gekwetsten, ten slotte joeg HENDRIK van Nassau-Ouwerkerk den vijand op de vlucht.

~~

A painting of Parrocel of the Battle of Leuze, sometimes spelled Leuze, in present day Belgium. The english, french and dutch wiki describe the battle as a 'French victory, without giving any sources for this, and I note again that the articles written on wiki about this period are to be taken with a ton of salt. I don't want to diminish the qualities of Luxembourg (au contraire!), but in this case I offer an alternative, decribed by ten Raa in 'Het Staatsche Leger', VII, p. 46:

'Somewhile after the king left the Army from Leuse, when the army marched on the 19th of September to Cambron, several enemy squadrons attacked the rear guard; on both sides flags were taken and there were many dead and wounded, (but) finally Hendrik van Nassau-Ouwerkerk, chased away the enemy.'
zondag 27 september 2009

'Glory of the Sun'
Fraai schilderwerk op Leadadventure / Steve Dean forum door schilder 'Captain Blood'.

~~

Some nice paintjobs by Captain Blood on Leadadventure and/or Steve Dean Forum. The colours are not historical.

vrijdag 25 september 2009

Penningen ~ Coins


Een interessante andere bron van afbeeldingen zijn penningen. Over het beleg van Groningen is zelfs een heel boek gemaakt met alleen herinneringspenningen, noodgeld en medaillons van de heer Hanno Weiler.

Een ander overzicht van penningen is hier te vinden, op de website van de Numismatische Kring.

Bijzonder, een munt uit 1672 met troepen 'uit Amsterdam' in Den Bosch.
Het wapen van Bernhard van Galen in muntvorm.De belegering van Munster door van Galen.~~

Another pictorial source in this period are coins. There's even a special book written on 1672 by german Hanno Weiler, and a lot of the coins can be seen on the website of the Numismatic Society Groningen.

The first coin shows Amsterdam troops in Den Bosch, the second shows the weapon of van Galen, and the third is a coin depicting the siege of Munster by van Galen.

donderdag 24 september 2009

Regiment van Beveren
Een mooi artikel over dit regiment op de website van Mars et Historia, met een vaandeldrager uit 1673, toen dit regiment 'Utenhove' of 'Uytenhove' heette.

Het regiment werd in 1635 opgericht op Regiment Frederik Hendrik van Nassau. Het plaatje komt natuurlijk uit de collectie Ten Raa, en is NIET te vinden op de website van het Legermuseum, dus dank aan M&H om het op hun website te plaatsen.

~~

A very nice article on the website of Mars en Historia on this regiment, with a picture from the ten Raa collcection of a 'vaandrig' (flag carrier) of the regiment in 1673, in the time that the regiment was called 'Utenhoven'. This regiment was raised in 1635 as regiment Walen. The picture is not to be seen on the site of the Dutch Army museum, so a lot of thanks to M&H to put this pic up.

dinsdag 22 september 2009

De Nederlandse Waterlinie
Mooie plaat uit het mooie boek 'Naarden, in de schaduw van Munster', een uitgave van het Nederlands Vestingmuseum, en het Mariniersmuseum. Het boek bevat de geschiedenis van de bezetting en het beleg in 1672 en 1673, met veel nadruk op de inspanningen van de mariniers. Ook mooi: uitvergrotingen van het werk van Romeyn de Hooghe. Boek is ondermeer hier te verkrijgen.

~~

A very nice pic, from a very nice book called 'Naarden, in the shadow of Munster', about the citadel of Naarden in 1672 and 1673. The book is published by the dutch fotress museum of Naarden, together with the Dutch Royal Marines Museum in Rotterdam, and has very nice pics, amongst them some enlarged ones of Romeyn de Hooghes work. Also info on uniforms, from the collection of Smits, which we already know from the Dutch Army museum.

maandag 21 september 2009

Nieuweschans 1673

Nogmaals Nieuweschans 'berend' (is bestormd) in 1673, een prent van de site van het Rijksmuseum.

~~

Another pic of the storming of Nieuweschans in 1673, with in the text details of the commanders on both sides.

Naran Fusilier Wars

De Italiaanse wargamers van Naran hebben zich nu ook gestort op de Spaanse Successieoorlog, een en ander gelardeerd met foto's en video's.~~

The Italian wargamers of Naran, have now started to adapt some rules for the WSS, and have updated their website with pics and video's.

zaterdag 19 september 2009

Munsterse uniformen ~ Munster uniforms

Uniformonderzoek over deze periode blijft een moeilijke zaak. Je bent afhankelijk van de volgende bronnen:

- contemporaire beschrijvingen
- contemporaire afbeeldingen
- latere afbeeldingen
- archiefonderzoek.

Gelukkig hebben Jean Belaubre en Dr F.G. de Wilde baanbrekend onderzoek gedaan, hierbij puttend uit diverse archieven en hebben onder meer gebruik gemaakt van bestellingen van diverse stoffen als carsaai en baai.

Aangezien je kunt uitrekenen wat je voor een uniform qua stof nodig hebt, kan een redelijke inschatting gemaakt worden van de gebruikte kleuren voor de uniformen. Uniformen werden echter vaak vervangen en wat voor 1688 geldt, geldt dus niet voor 1672.

Een uitzondering hierop zijn de Gardes van Willem III, die vanaf het begin wel redelijk hetzelfde gekleed zullen zijn geweest. (Zoals Belaubre schrijft 'toujours été bleus')


En het is maar hoe je een boek leest. Lees je een boek als 'Het Staatsche Leger' als een geschiedenis boek, dan zie je toch, omdat je aandacht ergens anders op is gericht, een aantal zaken over het hoofd. Toen ik het boek van Verspohl echter las, vond ik toch iets bijzonders over de uniformen van de Munstersen.

Over het Munsterse leger is in Nederland weinig te vinden, maar in de archieven van de deelstaat Nord-Rhein Westfalen, des te meer. Verspohl heeft hiervan gebruik gemaakt (mooie reden om weer eens Munster te bezoeken) en hij meldt in het Munsterischen Heerwesen het volgende:

'Verspohl, Heerwesen 22, 23
‘Von einer seltsam ausgerusteten Leibgarde Christof Bernards, berichtet uns der englische Gesandte, sir William Temple, der den Furstbischoff im Jahre 1668 aussuchte. Er schrieb daruber an den Ritter Johann Temple: ‘ Eine Grade von 100 Henducken, der er aus den letzten Feldzugen in Ungarn mitgebracht hatte, lief vor seiner Karosse her. Diese Gardisten truhen ganz kurze braune Oberkleider, und Mutzen von derserben Farbe, den degen an der Seite, eine Streitaxt im Gurt, und auf den Rucken an einem ledernen Bandelier einen gezogen Karabiner’.


Het gaat hier om van Galens lijfwacht, die dus oorsponkelijk uit Hongarije kwam, gekleed in korte bruine overjassen, en mutsen van derzelfde kleur, een strijdbijl aan de gordel en op de rug aan een lederen riem een karabijn.

In het Staatse Leger VI, p. 18 staat het volgende voorval vermeld, dit in het kader van de schermutselingen tussen Friese en Munsterse troepen.

Eerst wordt beschreven hoe ruiters van kolonel van Wassenaer-Obdam per ongeluk slaags raken met de dragonders van regiment Brandt. Vervolgens:

'Een overeenkomstig geval deed zich voor met de vaan van Prins Johan Maurits. De ruiters bereden schimmels en waren op 17 juli (1673) op nieuw gekleed in roode roken met witte kruisen. Den volgenden dag worden zij beschoten door eigen troepen, die ze aanzagen voor de garde van den bisschop.'


Welke conclusies kunnen we nu trekken? In de eerste plaats dat van Galen een lijfwacht had van 100 man die in ieder geval in 1668 in het bruin was gekleed. In 1672 was zijn garde in het rood gekleed met witte kruisen, net als een vaandel van Prins Johan Maurits.

Het vaandel is overigens het vaandel van de studentencompagnie van Groningen, welke aan hen in 1666 werd geschonken.

~~

Uniform research remains difficult for the period around 1672. You depend on period desriptions and pictures, later descriptions and if that fails it is the tedious archive research. Fortunatly for us, Mr Belaubre from France and the late Dr F.G. de Wilde have already done research on uniforms and flags of the period. They orders for cloth to calculate - as it is known hom many cloth and what type of cloth was used for a single uniform- how many uniforms were made and what colours they were. Uniforms were recycled though, and it is questionable that material for 1688 was used in 1672.

An exception could be the Gards regiments, who were always dressed in blue as Mr Belaubre writes.


Unfortunatly few sources are available for the period 1660-1688, but sometimes another source pops up. I wasa reading Verspohl just after reading het Staatsche Leger VI and at first I didn't make the connection as I wasn't looking for uniform information.

Verspohl used the various NRW archives and writes:
'A rather peculiar equipped forse was the bodyguard of Berard van Galen, as an english envoy, Sir William Temple wrote on his visit in 1668. He wrote about this to Sir Johann Temple: 'A guard of 100 men, taken from his campaigns in Hungary, escorted his carriage on foot. They wore a short brown jacket, a brown cap, and were equipped with a battleax, and on their backs a carabine.'

In Staatsche Leger VI, I found the following, in a chapter on the skirmishes and campaings of the Frisian and Munster troops. First a case of friendly fire is reported between the dragoons of Brandt adn the cavalry regiment of van Wassenaer Obdam. Next is written: ' a similar case happened with the (cavalry) company (or regiment) of Prince Johan Maurits. The troops rode grey horses and were dressed anew on the 17th of July 1673 in red coats with white crosses. The next day they were shot at by their own troops, who had mistaken them for the Bishop's Guards.

So, it looks like the Bishop had in 1668 a guard, dressed in brown and Cavalry Guard dressed in red. In july 1673 the Frisian Guard Cavalry wore red as well, with a white cross. Belaubre writes about the Frisian Guards that later in 1696 the uniform was blue, with a red vest. So, again, uniforms changed over time.

The flag is the 1666 student company flag, given to them as a gift after the first Munster war.

vrijdag 18 september 2009

Op de leestafel ~~ The reading list


De verdediging van Friesland 1672-1673, W.E. van Dam van Isselt, 1931

Geweldig gedetailleerd boek, niet alleen over Friesland, maar ook over Groningen en Overijssel. Bevat ook de sterkte van het garnizoen van Groningen in 1672.

Excellent book with a lot of details on the defence of the Provinces Groningen en Friesland in 1672 and 1673. Also contains info on the garrison in Groningen in 1672.Voorpost en Pion, J.M.H. Mosmuller, 1995

Gedetailleerd werk over de positie van de Stad Maastricht in de Guerre d'Hollande. Bevat naast info over het garnizoen en de diverse begeleringen, veel provokatieve stellingen over de politiek toen. Erg leuk om te lezen.

A thought provocative work on the siege of Maastricht and the following occupation by the French, in the period 1672-1678. Info on garrisons, sieges and a lot of info on politics and diplomacy.Onder vreemde heren, Mr Dr J. den Tex, 1982

We kennen natuurijk Princes, Posts and Partisans, een boek over de financiering van de Guerre d'Hollande door de Fransen middels het heffen van contributien, overigens alleen gebaseerd op Franse bronnen.

De Nederlandse pendant ervan is dit boek, en dat vooral de praktijk van het dagelijkse leven onder de Fransen en/of de Munstersen, plus een lijst van 'overgelopen' militairen, en 'foute' bestuurders.

There's the book, Princes, Posts and Partisans, written from a French point of view, and there's this book with a dutch point of view (who is rather mild about the French actually) about daily life under French and/or Munster occupation. Also lists several dutch in Munster military service (for several reasons) and regents 'on the wrong side'.

donderdag 17 september 2009

Aan de WaterlinieIn juli van dit jaar berichtte ik over de prent van Hoynck van Papendrecht, en het is me gelukt ter decorering van de knutselkamer een exemplaar te bemachtigen. De kleuren zijn wat fletser en het onderschrift is in een ander lettertype, maar er zijn wel meer details te onderscheiden dan in het kleine plaatje.

De oplettende lezer is natuurlijk de gelijkenis opgevallen met deze plaatjes van het legermuseum:Het is wel duidelijk dat beide tekenaars uit dezelfde bron hebben geput. Hoynck staat om zijn degelijkheid bekend en bijvoorbeeld Willem III in zijn 'Rheinlandse pak' ziet er redelijk getrouw uit. De orange sjerp werd volgens andere bronnen nu weer niet eind 17e eeuw gedragen (volgens sommigen weer wel) en de mannetjes met de rode mutsen zijn de Garde Dragonders, oorspronkelijk de Coerlandse dragonders.(De Coerlandse dragonders zijn hier bij Naarden te zien)

~~

It took me a while but I finally can decorate the study room with Hoynck's picture of Prince William at the Waterdefenseline in 1672. My copy looks like having some lighter colours and a different typo, but at last you can see the details, like the small gun ship, the blue coats of William's guard and the red hats of the Coerland Guards. Second pic is the one of the Dutch Army museum, and the third one is of the Coerland Dragoons at Naarden.

dinsdag 15 september 2009

Trekschuit ~ Treckschuyte


Er wordt verhaald dat tijdens het beleg van Groningen in 1672, de trekschuit tussen Groningen en Appingedam, gewoon volgens dienstregeling doorvoer. Op zoek naar afbeeldingen van contemporaire gebouwen vond ik deze leuke site over de Haarlemmertrekvaart.

Trekschuiten worden in Nederland geassocieerd met stilstand en zelfs achteruitgang. IK weet eerlijk gezegd niet of deze vorm van transport ook buiten Nederland en Vlaanderen voorkwam maar deze vorm van watertransport was echter uitermate geavanceerd voor zijn tijd en ook zeer comfortabel. Vervoer over land over de onverharde wegen per postkoets en diligence was geen pretje en de trekschuit was tot de stoomtrein het snelste vervoermiddel.

De wiki over de trekschuit vind je hier en een ander artikel vind je hier.


~~

And thou, much plumper dame, whom no airy forms nor phantoms of imagination cloathe; whom the well-seasoned beef, and pudding richly stained with plums, delight: thee I call: of whom in a treckschuyte, in some Dutch canal, the fat ufrow gelt, impregnated by a jolly merchant of Amsterdam, was delivered: in Grub-street school didst thou suck in the elements of thy erudition.

(From the 'History of Tom Jones', Henry Fielding)

The dutch 'trekschuit', is a small canal boat used for transporting people and/or goods, normally using a horse to pull ('trek' is the dutch word for 'pulling') the boat.

During the siege of 1672 it is reported that the boat from Groningen to Appingedam traveled normally according to schedule. The 'trekschuit' was a rather innovative way of transport: special canals were dug for them, and the boats travelled using a schedule and were very comfortable and fast to travel with, up to the time that the steam train arrived. Travel on land was hard, as the roads were terrible or even non-existing on the countryside.

Trekschuiten have a rather bad reputation as they are associated with 'old times' and certainly compared with the steam train it was rather slow, but the boats were at times the most modern way transport around.

Philips Wouwerman

Vanaf 12 november 2009 in het Mauritshuis in Den Haag een tentoonstelling van werken van Philips Wouwerman. Meer plaatjes vind je hier.

~~

From November 12th 2009 in the Royal Mauritshuis Museum in the Hague, several works of Philps Wouwerman are on display. More pics here.

zondag 13 september 2009

Standerdmolen ~ Post millIets heel anders, namelijk het maken van een standerdmolen voor de wargames tafel. Met dit type molen zit je eigenlijk nooit verkeerd in de 17e of 18e eeuw en hij is makkelijk om na te bouwen. Je maakt een onderstel, zet hierop een kast en vervolgens komen de wieken er aan, net als in het echt. De kast van een standerdmolen draait in zijn geheel op een pin. Aan de achterkant van de molen zit een staart waarmee je de molen op de wind kunt draaien en dat kun je in je eentje doen. Staart vastzetten en draaien maar.

Om mee te beginnen: balsahout in diverse diktes, balsahouten balkjes, foamboard, scherpe messen, een schaar, diverse oude cd's, een cd spindel (zo'n ding waar je de cd's op zet), filler van de bouwmarkt, houtlijm en alleslijm.Neem de spindel, plak daar diverse cd's op, totdat je een stapetje krijgt van ongeveer anderhalve centimeter. Maak een heuveltje met de filler.Een standerdmolen is in feite een onderbouw met een pin naar boven. Hierop wordt een kast gezet, vervolgens worden de assen gemonteerd en daarna de wieken. De onderbouw heb ik van balsahouten balkjes van 8mm in elkaar gezet, met het volgende plaatje als voorbeeld.Dan de kast. In foamboard gemaakt aan de hand van de foto's die ik in Bourtange heb gemaakt, met een Dixon fransoos als referentiepunt. Vervolgens om het balkeneffect te creeren, er balsahouten strips op geplakt.En tenslotte het geheel. Er moet nog een staart aan en de bladen van de wieken moeten er nog op.~~

Something else this time, and it's making a post mill for the wargames table. The post mill is the mill most seen in contemporary art and it's basically a box that rests on a pyramid like like construction. Add a tail to steer the thing, next some blades to catch the wind and you're in business.

This mill is based on the one in Bourtange, but it can be used for any mill in Western Europe. For reference I used the wiki links, my own pics pf Bourtange and a Dixon 17th century frenchman for sizes.

The mill is very easy to build, using stuff that was lying around on my work table, like cd's and the spindle they use to sell 50 packs of cd's/dvd's. This is made for the small mound that the mill is placed on. Just make a small tower of the cd's and the spindle and using filler make a small hill out of it.

The box of the mill is made of foamboard, covered with strips of balsawood to give the impression of planks.

The base of the blades or sails is added next, and I am still working on that as you can see, and I will probably make the sails in resin. (If they are in metal they would be too heavy).

vrijdag 11 september 2009

NY400 (2)Een snoepwinkel voor iedereen die geïnteresseerd is in de Staatse belangen overzee. Documenten, kaarten, illustraties: alles over de VOC en WIC vind je op deze site. "Momenteel bevat deze groeiende database 6244 afbeeldingen die afkomstig zijn van verschillende collecties binnen en buiten Nederland. Tegelijkertijd biedt deze website een totaaloverzicht van plaatsen waar de VOC of WIC gevestigd is geweest." (Bron: AMH)

~~

A true treasure cove for anyone interested in the Staten's colonial interests. Documents, maps and illustrations: everything connected to the Dutch East India Company (Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC) and the West-Indische Compagnie (WIC) can be found here. "At present this expanding database contains 6244 images drawn from a variety of collections in the Netherlands and abroad. The website also offers a complete overview of the places where the VOC and the WIC were based." (Source: AMH)

donderdag 10 september 2009

NY400
Tot grote ergenis van de Belgen, wordt het 400 jarig ontstaan van New York / Nieuw Amsterdam, uitgebreid gevierd en wordt er veel aandacht aan besteed. Wat wil je ook met ingevlogen royalty en een mooie website. Vanochtend in de krant nog het bericht dat een minister klaagde over het feit dat de Friezen zo veel geld besteden aan dit gebeuren. Ach, die Friezen zijn gewoon wat slimmer en verwachten gewoon niks van de nationale overheid qua promotie.

~~

The Belgians don't seem to like the Dutch claims on the founding (or finding) of New York, but it is celebrated with royalty and a very nice bi-lingual website. Small political row: Dutch foreign minister Ms Guusje Ter Horst complained about the Frisian presence, which is supposed to be too costly. Stuyvesant (picture) was Frisian BTW.

dinsdag 8 september 2009

Kleuren Staatse artillerie ~ Staten artillery limber coloursHet Staats geschut in 'onze' periode had een mooi rood kleurtje. Niet alleen overgebleven exemplaren en beeldmateriaal laten dat zien, maar bijvoorbeeld ook deze gevelstenen in respectievelijk Amsterdam en Harlingen. Zelf zoeken? Probeer het eens hier en hier.


~~

Dutch artillery carriages and limbers during 'our' period were painted brick red. It is shown not only by excisting pieces and pictorial material, but also by gable stones, like these ones in Amsterdam and Harlingen respectively. Other interesting material can be found here and here.

Nieuw Amsterdam 1650Vanochtend in de krant, nu op dit weblog beland, in artikel 101, een blik op Nieuw Amsterdam van de Amerikaanse kunstenaar Len Tantillo wiens overige schilderijen hier te zien zijn, en in het echt in het West-Fries museum. Meer plaatjes zijn hier te vinden.

~~

Nicked from the loca newspaper, a painting by American artist Len Tantillo, whose work can be seen on the website of the Westfries museum. This year is the year that the discovery/founding/ etc of New Amsterdam is celebrated both in New York and in the Netherlands. More pics here.

donderdag 3 september 2009

Von Bolsey
In de prachtige 'Statens trofésamling' in het Armémuseum in Stockholm bevindt zich deze Brandenburgse vlag met een Nederlands tintje. Het was van een Brandenburgs mariniersregiment, opgericht door Simon von Bolsey in 1674. De mariniers werden gerecruteerd, gedrild en uitgerust in Nederland. Ook de vlaggen werden daar gemaakt, vandaar de oranjetakken als ornament. De compagniesvlaggen waren zwart, die van de kolonel wit. Het motto luidt "tout vient à point à qui peut attendre"; alles komt voor hen die kunnen wachten. Maar het regiment wachtte een nederlaag: bij de aanval op de Zweedse vesting Carlsborg in 1675 verloren ze hun vaandels.


~~

The lovely 'Statens trofésamling' in the Armémuseum in Stockholm contains this Dutch flavoured Brandenburg flag. It belonged to a Brandenburg regiment of marines, founded by Simon von Bolsey in 1674. The marines were recruited, equipped and drilled in the Netherlands. Their flags were made there too, hence the (Dutch) orange branches. Company flags were black, the colonel's was white. The motto says "tout vient à point à qui peut attendre"; all things come to those who can wait. But defeat was waiting for them: the regiment lost their colours during the attack on the Swedish fortress Carlsborg in 1675.

woensdag 2 september 2009

Eurek(ingm)a!Met behulp van de familie Kingma, Popta State en het Fries Museum heb ik (o.a.) de sjabrak kunnen opsporen van Ignatius van Kingma. Deze pedante Fries was kolonel van het cavalerieregiment Kingma en bevocht in 1672 de Fransen bij het Tolhuis en Muiden en hielp in 1673 Coevorden te heroveren. Dankzij de nieuwe informatie is het mogelijk om uniform- en vaandelreconstructies te maken van dit regiment dat in 1688 werd opgeheven. Binnenkort meer...


~~

Due to the kind help provided by the Kingma family, Popta State and the Fries Museum I was able to trace the shabraque (amongst other items) of Ignatius van Kingma. This smug Frisian was the colonel-proprietor of the cavalry regiment Kingma and fought the French at Tolhuis and Muiden in 1672 and helped to reconquer Coevorden in 1673. This new information enables us to reconstruct the regimental uniforms and standards. To be continued...

Munsters vaandel

Tja, die Zweden. In 1678 vochten ze met Bernard van Galen (zie commentaar van Dan Schorr in de vorige post) en maakten deze vlag buit.

Meer hier, met dank aan Thomas Ingvarsson, die mij er op wees dat 'flagga' of 'fana' zweeds is voor vlag. Zoeken op of met 1678 helpt ook veel.~~

Yes, them Swedes. In 1678 they fought Bernard van Galen, (see commentary of Dan Schorr in my previous post), and captured the above flag. Taken from a great swedish site, 'flagga' or fanna' is swedish for flag, 1678 is also a great search word.


Het wapen van Bernard van Galen
~~
The Weapon shield of van Galen.Mooie foto van Kasteel Neuhaus in Paderborn. Op het wapen het wapen van Keulen en dat van Munster. De Munsterse kleuren waren goud en rood. Van de site van Dr Bernhard Peter.

An interesting pic of a weapon shield of Castle neuhaus in Paderborn, Germany. On this shield you can see the weapon of Cologne (black cross on white field), and the munster weapon as well: a gold bar on a red field. Red seems to be a striking colour in the Bishop's weapon. From the site of dr Bernhard Peter.

Munsterse troepen ~ Munster troopsHet schilderij van Bock is eigenlijk alleen met een ladder (dan kan je namelijk ook het bovenste gedeelte wat beter zien) , en professionele lampen goed te fotograferen. Elke keer als ik er naar kijk, zie ik wel weer iets nieuws, varierend van een ruiter, tot een aantal lijken aan de galg op de galgenberg.

Op deze uitsnede, een groepje marcherende Munsterse soldaten. De gewone man is in het bruin, links vooraan staat er echter weer één in het blauw en ik neem aan dat het nogal patserige mannetje in het rood met de sierlijke hoed een officier is.

Op de achtergrond de rode vlaggen en een witte vlag. Het lijkt er op dat de Munstersen de gewoonte hadden om de kolonelsvlag ook in het wit te doen. Details op de vlaggen zijn niet zichtbaar.

~~

The only way to have a good look on the painting is using a scaffold and professional lighting. The council is planning to digitise it's collection, so maybe a art-historian will make some detail pics. I would like to thank the friendly people at city hall, for letting me take the pics anyhow.

A cut out of the painting showing marching Munster troops, mostly dressed in brown, with just one blue dressed gentleman in the ranks. I assume the cocky man in red with the posh hat is an officer. Also note the red flags and the one white flag. Maybe we can assume that the Munster army followed other nations by using a white colonels flag. Unfortunatly details on the flag can not bee seen.

Folkert Bock VNog een gedeelte van het schilderij van Bock, met daarop duidelijk te zien hoe de loopgraven lagen en hoe er vanaf de stad werd gevuurd.

~~

Another part of the painting of Bock, clearly showing the trenches and return fire from the bastions of the city. In Groningen and Friesland, 'bastions' were called 'dwingers' or 'enforcers'.

dinsdag 1 september 2009

Folkert Bock IVVandaag nog even de gelegenheid gehad om wat foto's met de digitale camera te nemen van Bock's schilderij. Opvallend de uniformen van de Keulsen en Munstersen: eigenlijk alle kleuren door elkaar, maar het is opvallend dat officieren in't algemeen in rood zijn gekleed. Je ziet echter ook veel bruin en blauw, en er is ergens een dokter bezig in het grijs.

~~

Today I had the opportunity to take some pics in city hall, and they turned out a bit better than the iphone ones. Note the uniforms of the Munster and Cologne troops: lots of colours, but officers seem to be dresses in red. There's also a lot of blue, brown and even grey.