donderdag 23 februari 2012

Wirtz lijkstatie 1676 ~ Wirtz Funeral Service 1676
Nog een uitsnede uit de prent van Wirtz' begrafenis. In de stoet worden diverse vaandels meegemomen, waarvan we de familiewapens van Wirtz kunnen identificeren, de rouwvaandels, maar ook een soort cavalerie-vaandel met het motto 'Fortunae et Rationis Opp'. Het zou een oud vaandel van Wirtz kunnen zijn uit zijn Zweedse tijd, of een persoonlijk vaandel. Suggesties zijn natuurlijk welkom.

Meer info over Wirtz hier.

~

Another cut out from the print in the Rijksmuseum of the State Funeral of Fieldmarshal Wirtz, about which I posted earlier on below. I chose a part showing some kind of personal banner I couldn't identify with the motto "Fortunae et Rationis Opp" which could be a banner from his Swedish carreer or some kind of personal banner, suggestions are welcome of course.

A great german bio of Wirtz can be found here.

donderdag 9 februari 2012

Garde grenadiers? - Guard grenadiers?


Op een anonieme prent (gedateerd 1690/91) over de Slag aan de Boyne staan drie figuren met hoofddeksels die afwijken van de andere afgebeelde Staatse soldaten. Hun bewapening bestaat onder andere uit granaten, dus we hebben hier duidelijk met grenadiers te maken. Op hun mutsen lijken ze pluimen of bont te dragen. De troepen om hen heen zijn de Garde te Paard en de Garde te Voet, die als eerste de Boyne overstaken. Hebben we hier te maken met grenadiers van de Garde te Voet? Het enige wat we van hen uit deze tijd weten is dat ze bont op hun muts / bontmutsen hadden. De vervaardiger is accuraat als het om de uniformen van de andere soldaten gaat. Verleidelijk dus om te denken dat dit een accurate afbeelding van Garde grenadiers is…


~
An anonymous print (dated 1690/91) depicting the Battle of the Boyne shows three Dutch soldiers with remarkable headwear. They are obviously grenadiers as they are armed with grenades. Their caps are decorated with plumes or fur. The troops surrounding them are the Dutch Horse Guards and the Dutch Foot Guards, first to cross the Boyne river. Are these grenadiers of the Foot Guards? The print maker is accurate in depicting the other soldiers’ uniforms, so it is tempting to say that this might be an accurate depiction of Guard grenadiers…