dinsdag 31 augustus 2010

Festival Oude Muziek

In Utrecht is het festival Oude Muziek gewijd aan Lodewijk XIV en ook de film 'le Roi Danse' is daar te zien!In Utrecht the yearly Festival Oude Muziek (Old Music) is dedicated to Louis XIV, and the great movie 'The King Dances' is shown there as well.

zaterdag 28 augustus 2010

Martinique 1674Franse prent over de aanval van de Ruyter op Martinique. Uit de BNF, de referentie is handgeschreven in de kantlijn, dank aan drs C.B. Nicolas.A french drawing of the attack on Martinique, courtesy of the BNF and drs C.B. Nicolas.


17/27 Augustus 1672

The dutch text is self explanatory: the Council and (probably the)States of Groningen officially report that the Munster and Cologne trooops were leaving for several days now, and this is celebrated and noted to the States General in the Hague.

vrijdag 27 augustus 2010

Martinique 1674

Eerder heb ik een verwijzing gemaakt naar een aantal artikelen van drs C.B. Nicolas over het avontuur van de Ruyter op Martinique in 1674.

Het laatste woord is toch nog niet gezegd over de grootschalige operatie in de Cariben, zo wist drs Nicolas mij te vertellen. Boven een plaatje uit TEMPO 11109, het scheepsjournaal van het schip de Prins te Paerd, wat een vrij neutraal verslag is van de gebeurtenissen die in de Franse kronieken als een enorme overwinning wordt gevierd.

Een ander interessant punt is het gebruik van de vaandels. Ik kom dan weer terug op dit vaandel, het vaandel van (toen) regiment van Beveren.

Dit is een plaat uit de collectie Ten Raa van het Legermuseum. Deze plaat is gemaakt naar een voorbeeld wat in de BNF ligt en die zijn gemaakt door de Oostenrijkse historicus Norbert Robitscheck. Hoe deze nu in Frankrijk terecht zijn gekomen is me nog niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat Gustave de Ridder deze in opdracht heeft laten maken, het kan ook zijn dat ze gemaakt zijn naar een voorbeeld. Het bijzondere aan dit vaandel is weer, en dat is mijn kritiek op bijna alle Robitscheck platen, is dat hij heraldisch niet klopt (vooral de 'tierelantijnen') en dat op het vaandel liefst drie verschillende families Beveren worden afgebeeld! Het is ook niet duidelijk of dit vaandel is meegenomen naar Martinique omdat dit (kleurige) vaandel verder nergens beschreven wordt, dit in tegenstelling tot de vaandels die wel meegingen.

Wordt vervolgd dus!

~~

Earlier on I have posted a reference to the raid of de Ruyter on the French held isle of Martinique in the Caribbean. it has come to my attention that the last word on it hasn't been said, especially on the results and outcome of the raid. Above I have posted one of the sources, the ship's journal of 'De prins te Paard' ('The Prince on Horseback'), which gives a rather neutral report, in contrast to the French sources who claim a big victory.

There's also the matter of the 'missing colour'. Some sources claim that a colour was captured and taken to France. Unfortunatly no trace has been found of the colour and the only picture of a period colour could be a colour of Regiment van Beveren, later Uytenhove, one of the regiments present at Martinique. The picture comes from the Ten Raa collection, and is a copy of the BNF pictures from the collection of Gustave de Ridder, made by the Austrian Historian Norbert Robitscheck. At this time I have great doubts about the authenticity of these plates. Alas, we know almost nothing about Robitscheck and his sources, so we still have to fall back on books like 'Les Triomphes de Louis XIV'.

To be continued!

AD 1672 28. Augustus


De Lutjegaster dominee Aeldercampius, is een van de velen die in een journaal het beleg van Groningen hebben beschreven. Op woensdag de 14e Augustus oude tijdrekening was het laatste felle bombardement. Ook wordt de aankomst van Aylva vermeld, die een dag daarna weer vertrekt. Op vrijdag de 16e wordt het erg rustig en op de 17e gaan enige waaghalzen onder overste Willers al de loopgraven van de Munstersen binnen en nemen daar enige gevangenen. Op zaterdag de 28e augustus 1672 is het beleg opgeheven.


~

One of the many journals on the siege of Groningen was, written by reverend Aeldercampius from the village of Lutjegast. He describes in the part of the journal I published above, the last days of the siege, and I note that the Old Style of the calender is used, that is 10 days earlier than the one we use now.

The reverend reports that the last bombardment took place on the 24th of August, hitting the (former catholic) Martini church. Also the arrival of the Frisian Colonel Aylva is reported who is supposed to take the sconce of Nieuweschans. The shooting stopped on the 26. of August and some daredevils stormed the trenches under captain Willers, taking some prisoners. On Saturday the 28th of August 1672 the siege of the city of Groningen ended.

dinsdag 24 augustus 2010

Schansen en forten ~ Sconces and fortressesEen aantal fraaie prenten wederom, de eerste van Edward Wells BV, voorstellende de inname van Nieuweschans, met daaromheen afbeeldingen van andere schansen in de Provincie Groningen. Let op: de Bellingwolderschans is dezelfde als de Oude Schans! De gekleurde plaat komt van de beeldbank 'Geheugen van Nederland' , is van 1649 en komt uit de collectie van het (Amsterdamse) Scheepvaartmuseum.

~~

Some more plates again, the first one depicting the storming of the fortress of Nieuweschans, courtesy of Edward Wells BV, surrounded by pictures of various sconces and fortresses in the Province of Groningen. Unfortunatly, the editor of the page didn't know that the Bellingwolderschans is the same as the Oudeschans (litt: Old Sconce). The second pic comes from the image bank 'Geheugen van Nederland' and comes from the collection of the Amsterdam Maritime Museum.
maandag 23 augustus 2010

Lambertus van den Bos ~ Groningen

Uit het boek 'Toneel des Oorlogs', een van de vele prenten over het beleg. Het is geen prent van Romeyn de Hooghe overigens.

Mijn dank aan Edward Wells BV, voor de toestemming om de foto van de print te reproducren. In de catalogus van Edward Wells zijn overigens nog meer mooie prenten te vinden.From the book 'The Stage of War', by Lambertus van den Bos(ch), or Lambertus Sylvius, one of the many prints of the siege of Groningen. The google book doesn't do justice to the plate, but I got permission of Edward Wells BV, to reproduce a picture of the plate (more plates on their website), that shows up in various forms, by various authors. This one is not a Romeyn de Hooghe. Today I read the book in the university library, and the quality and the legibility of the book is astounding, considering it's almost 350 years old! Interesting to note is, that in different versions of the book, different plates are published, most of them of important people, but also maps of towns and fortresses.

Unfortunatly taking pics at the library is a bit of a problem and my iPhone has really troubles focussing, but I hope some editing will improve matters.

zondag 22 augustus 2010

Kaarten ~ Maps

Een hele mooie kaart van de Republiek in 1674. heel duidelijk is te zioen hoe de Noordelijke Provincies te bereiken zijn dankzij of ondanks de moerassen bij de grens. Houd je echt van kaarten, dan is een bezoekje aan de Staverder Map Fair een leuk idee.


A very nice map from the year 1674 of the Dutch Republic. It shows clearly how the marshes and swamps limit your access to the Northern Provinces. On strategic points, therefore the places where you could move/walk/ride without getting the risk of nasty diseases or the risk of getting lost or drowned, forts were places like Coevorden, Bourtange and Ommen. More maps to be had at the Staverder fair.

donderdag 19 augustus 2010

Sail 2010
Het grootschalige zeilevenement Sail 2010 is weer van start gegaan, en voor onze periode is vooral het schip de Shtandart van belang, naast de Zweedse Ghotheborg en het - overigens zeer lelijke - Utrechtse Statenjacht.

Voor een wat rustiger bezoek aan oude schepen kun je beter naar de Bataviawerf gaan, (naast de outlet).~

This is the time and year of the great Amsterdam sailing event 'Sail', with a lot of tallships to view, but also the Russian replica Shtandart from 1702, the Swedish Ghoteborg (around 1745), and the Utrecht States' Ship, from 1745 (hideous looking boat). The nice thing is, you can visit almost any boat that's on parade, but the downside is, it's a very succesfull event so a lot, and I mean a lot of people show up.

The event Delfsail, in the town of Delfzijl, in the upper north of the Netherlands almost got one million visitors last year! (But they showed the replica of HMS Bounty there)

For a more quiet visit to old sailing ships, visit the Batavia shipyard in Lelystad (next to several outlet stores).maandag 16 augustus 2010

De avonturen van een VOC soldaat

Op de leestafel het bijzondere verslag van een Vlaamse soldaat die via Batavia en de Fillippijnen in Japan terecht komt. Gebaseerd op zijn dagboek en uitgegeven door de Walburg pers.

~~

On the reading table a rather amusing book on the adventures of a Flemish soldier in service of the Dutch East Indies company, who travelled in 1699 to Batavia, the Phillipines and Japan and finally got back to Europe. Based on his diary, edited and with nice pictures. A publication of the Walburg Press, who have a nice range of books on the 17th century.

vrijdag 13 augustus 2010

Ommerschans II


The true story of the mutination and the unwillingness to fight of the soldiers within the Ommersconce, as happened the 12th, 13th and 14th of June 1672 (published in Amsterdam, by Jacob Venckel, in the Beurs-street, in/as the history writer, 1672)


Ommerschans I

Een uitermate fraaie fotomontage van de Ommerschans, een plaats van uitermate groot historisch belang. Een korte impressie van de geschiedenis van deze plaats is hier op wiki te vinden. Uitermate fraai is de website van de historische vereniging de Ommerschans, en de foto boven komt uit een folder met betrekking tot de toekomstvisie van de schans en zijn omgeving.

Het interessante is dat de schans door Friesland en Groningen werd betaald en niet door de Staten van Overijssel. Blijkbaar zat het wantrouwen er toen al aardig in!

In 1672 verliet de bemanning van de schans deze voortijdig, wat weer tot een aantal fraaie pamfletten heeft geleid. Rustiger werd het in de 18e eeuw, en in de 19e eeuw werd het terrein ter beschikking gesteld van de Maatschappij van Weldadigheid, maar dat valt een beetje buiten bestek van dit weblog.

Wiki


~~


The above pic was taken from a leaflet regarding the 'future vision' on the Ommerschans, a place in the province of Overijssel, that started as a fortress in the 80-years war, a frontier fortress in the Guerre d'Hollande and after a relatively quiet 18th century, in the beginning of the 19th century as a experimental colony for beggars, vagant and the generally poor and lazy. Now it is part nature resort and a youth prison.

Wiki

Zwartendijksterschans

Twee plaatjes van de Zwartendijksterschans, een van google en een van wikipedia. Deze oude schans werd ook in 1672/1673 bezet en maakte deel uit van de Friese waterlinie. Van deze schans wordt ook gezegd dat hij model stond voor het fort dat Pieter Stuyvesant maakte in New York.Two pics of the Zwartendijkster sconce, on the border of Drenthe and Friesland. it's a very old sconce and was used again in 1672/1673 as part of the Frisian Water Defense line against the Munster troops. It is reported that Peter Stuyvesant used the sconce as a model for his New Amsterdam fort.

woensdag 11 augustus 2010

Stad en Lande 1672 ~ The city and province of Groningen 1672

Het standaardboek over het beleg van Groningen is nu online op DBNL te vinden. Leuk als je het boek nog niet kent, of niet kunt kopen, minder leuk als je het al gekocht hebt. Het plaatje is van stadscommandant Bernhard Holstein, Graaf van Holstein-Pleun die altijd een beetje in de schaduw van Rabenhaupt is gebleven.The standard book on the siege of Groningen in 1672 is Theissen's book 'For freedom and fatherland', and this book is now online on DBNL. The picture is of City Commander Bern(h)ard Holstein Plon, a man who remained in the shadow of General commander Rabenhaupt.

maandag 9 augustus 2010

Berckheyde, Amsterdam & 1690

De Amsterdamse grachtengordel, als geschilderd door de Haarlemmer Berckheyde, is op 1 augustus 2010 op de UN Werelderfgoedlijst geplaatst. Berckheyde heeft kort na de aanleg, of beter gezegd uitleg een aantal schilderijen van de grachten gemaakt, waar de lezer hier wat meer over kan vinden.

Berckheyde maakte ook schilderijen ober Haarlem. Op het 1690 blog van Dan Harper vond ik een verwijzing naar een schilderij uit 1674 (en niet 1679) met daarop enige heren afgebeeld, zeer waarschijnlijk militairen.

Van dat schilderij nóg een meneer die me een militair lijkt.
Als ik wat meer tijd heb, zal ik proberen te achterhalen welk regiment toen gelegerd was in Haarlem.~~

The Amsterdam Canal District has been placed on the UN World Heritage List, and the Amsterdam Rijskmuseum has several nice articles on it's website on this remarkable feat of urban planning. (Here is one).

The paintings on the Rijksmuseum are made by Haarlem painter Berkcheyde. I found on Dan Harper's 1690 blog a nice reference to a 1674 (not 1679!) painting of the Market Place and Grote kerk (litt: 'Big Church'), showing probably a soldier with his ladyfriend.

From that painting I took another pic, showing another military man, this time dressed in an unfashionable non-fitting grey coat (some of the other men in the pic are dressed more fashionable) with short sleeves. If I have more time on my hands I will try to find out which unit was garrisoned in Haarlem at that time.


zondag 8 augustus 2010

Polen in de 17e eeuw ~ 17th century Poland


Van Polen in de 17e eeuw weet ik helemaal niks, maar gelukkig is er dit weblog, met als bijdrage -een en ander ten tijde van het posten van dit bericht- enige foto's uit een museum in Glasgow.

~~

Check out this blog here about 17th century Poland. The latest posts are some nice pics of armour from a museum in Glasgow.

donderdag 5 augustus 2010

Spionage in Zeeland ~ Espionage in Zeeland 1690

In juni 1690 werd er een complot ontdekt om delen van Zeeland onder Frans gezag te brengen: Jakob Martinet, oud schepen van de stad Sluis in Zeeuws-Vlaanderen, en van Franse afkomst, had een snood plan ontwikkeld en daarbij ene Kornelis Roelandsz bij betrokken. Vervolgens wendden zij zich tot Antoni Regnault, een leraar Frans, en toen ging het mis: deze waarschuwde de garnizoenscommandant en vervolgens werd Martinet aangehouden met een brief op zak aan Louvois.

Martinet en Roelandsz werden berecht, maar Martinet noemde nog twee namen: die van Lt. Col Palm en die van vaandrig Bollaers. In bovengenoemde vonnis werden beide heren 'vrijgesproken'.

~

In the year 1690 a fiendish plot was discovered: a certain Jacob Martinet 'of French descent', so probably even more suspect than usual, and a formel official of the city of Sluys, concieved a plan to facilitate a French invasion, or bringing parts of the Province of Zeeland under French control. He dragged a certain Roelandsz into the plan, but when he approached french teacher Regnault, things went wrong. Regnault went to the city garrison commander and in the end Martinet and Roelandsz were arrested, probably tortured and they made a full confession. Both were executed in public.

Martinet also named two others, Abram Palm and Bollaers, both officiers of Regiment van Ho(o)rne, but they were aquitted. Their verdict is on top of this article.


Bron/sources:
EEBO Pamphlet Nr.13352, rec 10208, Sententie in de zaken van Abram Palm en Jacob Bollaers,

Vaderlandsche Historie, J. Wagenaar, Vol 16. link., p. 109

Europische Mercurius, p. 120 link

woensdag 4 augustus 2010

Seneffe

Lekker ingewikkeld: de titelblad van een pamflet in Parijs (?) gedrukt, met op het einde commentaar, dat het pamflet propaganda is. Van google books.This is the title page of a pamphlet, written in dutch, printed in Paris, hailing the French victory at Seneffe on the Spanish (!). Also added in dutch a commentary stating the pamphlet is propaganda. Complicated...

dinsdag 3 augustus 2010

Compagnie La Courbiere

Kijk, dat is nou handig: een groep re-enactors die maar liefst 4 periodes bedienen. Leuke website (dank aan de links van collega Stephane Thion) met mooie plaatjes en tekst in diverse talen.Now that's rather handy: re-enactment in 4 periods by the same group, starting with the TYW and ending with the Revolutionary Period. Lots of nice pics and text in three languages. I took the link from Mr. Thion's weblog 'De Rohan a Tourenne'.

maandag 2 augustus 2010

Mode en uniformen ~ Fashion and uniforms

Mooie prent uit een artikel van Jakob Falke, verschenen in de Osterreichische Militarische Zeitschrift, die weer hier op google books is te vinden. Falke legt de link tussen de mode en het uniform en legt de opkomst van de getailleerde justacorps in 1670.

~


A pretty picture from a military magazine from Austria, which I found on Google Books. It deals with the link between fashion and military dress from the middle ages up to the 19th century. Text is in german. Falke, the writer, introduces the justacorps in France in 1670, but Austrians/Imperialists had them in the 1690's. There's a picture of a dutch nobleman from 1672 (Backhuysen's Reede van Texel) that shows a justacorps as well.