woensdag 31 maart 2010

31 maart 1672

Op 31 maart 1672 wilde Kapitein Jacob Visscher, kapitein der mariniers, zich inschepen op de Enkhuizer Maagd, maar hij werd naar het front gezonden en sneuvelde later bij Woerden.


VISSCHER (Jacob Gerritz.), geb. te Enkhuizen 1643, ongeh. overleden te Woerden 12 Oct. 1672, zoon van den voorgaanden en Aefje Claesdr.

Uit een Enkhuizensch regeeringsgeslacht gesproten, verkoos hij den krijgmansstand en diende de Republiek zoowel te water als te land tegen Engeland, Frankrijk en Munster. In 1668 was hij luitenant van eene compagnie voetknechten en bevalen de Burgemeesters van Enkhuizen den 4den Juli van dat jaar hem aan voor bevordering tot capitein als van ‘manlyke couragie en goet beleyt, soo int afweeren van de Engelse branders op de rivier van Londen als tegen de Monsterse voor desen.’ Kort daarna werd hij capitein in de plaats van Willem Croesen, overleden in Juli 1668, wiens weduwe in 1691 nog niet voldaan schijnt te zijn geweest van de door Visscher overgenomen wapens der compagnie ad ƒ 630.

Blijkens Missiveboek van Burg. van Enkh., dd. 31 Maart 1672 bood hij aan zich met zijne compagnie in te schepen op de Enkhuizer Maagd onder bevel van den Schout bij Nacht David Vlug, doch dit ging niet door en hij werd naar het front gezonden. Hij sneuvelde 12 October 1672 bij den Zaagmolen omtrent Woerden, door een musquetkogel in het hoofd getroffen. Naar zijn lijk werd later te vergeefs gezocht, hetgeen begrijpelijk is daar de molen waarbij het lijk was achtergelaten, door den vijand werd verbrand.

Centen, Hist. v. Enkh., vervolg 353, geeft eene necrologie waarin persoonsbeschrijving ‘welgemaakt en fris van persoon’ en een overlijdensgedicht waarin woordspelingen en vermelding van dappere daden, en verder bestaat in druk een gedicht van H. van der Meer uitgegeven bij Egbert van den Hoof in de Bonte Drukker te Enkh.: Uitvaart der Edele en Manhafte Helden, de Heer IJsbrand Boterkoper bevelhebber van Crêvecoeur en de Heer Jacob Visscher, beide hopmannen van een Bende Zee-soldaten, doorschoten van de Fransche ondrent Woerden den 12 van Wynmaant 1672.

Zijn beeltenis geschilderd door D. van Hagen bevindt zich in familie-archief Semeyns.
On march


Bron: http://www.inghist.nl/retroboeken/nnbw/#4:701
~~

On the 31st of March 1672, therefore 338 years ago, Captain of the Marines, Jacob Visscher, tried to board the ship 'Enkhuizer Maegd', but was sent to front instead, where he died at Woerden October 1672.

His picture is now in the city hall of Enkhuizen. I took the text from this website which lists biographies of famous Dutchmen.


maandag 29 maart 2010

Chatham 1667 I


De relatie van de beide 'zeegrootmachten' Engeland en de Republiek bereikte in de 17e eeuw zijn dieptepunt, toen er drie vooral zeeoorlogen werden uitgevochten, waarbij de eerste in het voordeel van de Engelsen verliep en de tweede en derde in het voordeel van de Republiek. Voor de luie lezers onder ons hier de wiki over dit onderwerp. Het is vooral aan de gebroeders de Witt te danken dat de tweede en derde oorlog zo goed afliep. Immers, door hun vlootprogramma en door de inzet van mariniers sloeg op essentiele momenten de balans door in het voordeel van de Staatsen. Dit overigens niet alleen tegen de Engelsen, ook de Zweden immers zijn een tijdje lijdend voorwerp geweest van de machtige arm van de Republiek.

Een van de hoogtepunten voor de Republiek was de 'tocht naar Chatham', een fraai staaltje durf en militair vernuft en zeemanschap waar een ploegje Staatsen bijna ongehinderd in Engeland landden, daar de engelse vloot in de hens staken en met rijke buit terugkeerden. Deze aanval zorgde voor een oologsmoe Engeland wat weer voordeel aan de onderhandelingstafel opleverde.

Door de schilder Abraham Beerstraten is van de tocht een schilderij gemaakt, wat uit het oogpunt van de banistiek en de uniformkunde van groot belang is. Het is veel gedetailleerder dan bijvoorbeeld het schilderij van Jan van Leyden, of dat van Willem Schellincks, hoewel ze in grote lijnen overeenkomen. Het bijzondere aan het schilderij is, dat het vrij kort na Chatham is gemaakt, zodat we eindelijk over contemporair beeldmateriaal beschikken.

(wordt vervolgd)

~~

The relation between the two great sea-powers England and the Dutch Republic, plummeted to a depth in the second half of the 17th century, when three sea-wars were fought.
The first one was a victory for the English, the second and third ones were Dutch victories, at least I think so. (For the lazy among you, here's the wiki on the Anglo dutch wars.)

The Dutch Republic owes a great debth to the brethren de Witt, without whose fleetprogramme none of this could have happened. The use of marines was another novelty, and not only the English suffered, the Sweded took several beatings as well.

One of the highlights for the Reopublic was the 'Raid on Chatham; , in english usually called the 'Raid on the Medway' in 1667 when the dutch approached the english coast nearly unharmed, landed troops, wrecked the english fleet and took off nearly unharmed with loot and riches. The raid caused great panic in England and greatly helped the dutch on the negotiations table later on.

The dutch painter Abraham (?) Beerstraten made a painting of the landing of the marines, and from that painting I took the pic above this article. Also, from the point of study for uniforms and colours, the painting is very interesting as well, as it was made shortly after the raid in 1667, so we have a real comtemporary source for uniforms and colours at last, with a lot more details than other paintings.

(to be continued)zondag 28 maart 2010

Musketten, roeren en snaphanen ~ Muskets and other firearms

Kort bezoek aan Deslegte en met drie boekjes weer terug over hetzelfde thema: vuurwapens uit de 17e en 18e eeuw. De titels spreken wel voor zich. Toch bijzonder dat Deslegte zijn 2e hands collectie niet on-line heeft.

~~

A short visit to one of the local second hand bookshops ended up with three books on 17th and 18th century firearms. Titles say it all, the dutch book is called 'Muskets, arquebusses and pistols'.

donderdag 25 maart 2010

Marlborough en het grote geld ~ Marlborough and money

Source:

Title: The Seamy Side of Marlborough's War.
Author: Davies, Godfrey
Article ID: 1102-1951-015-01-000002

Journal: Huntington Library Quarterly
Issue: 15:1/4 (1951/1952) p.21

maandag 22 maart 2010

Ramillies 2Letters to the Editor
Author(s): Ciro Paoletti, Jamel Ostwald, Stanley L. Falk
Source: The Journal of Military History, Vol. 65, No. 2 (Apr., 2001), pp. 593-597
Published by: Society for Military History
(c) Jstor/JMH

(Ciro Paoletti)

(Ciro Paoletti)(Jamel Ostwald)

Andolf Clant


Informatie over Andolf Clant is hier te vinden op de discussiegroep van Dutchregiments.Info on Andolf Clant, the predecessor of Rabenhaupt in Groningen can be found here, on the discussion group of the Dutch Regiments website.

De marinier en zijn uniform ~ Uniforms of the dutch marines

Hét boek over de uniformen van de mariniers in heden en verleden, vol met informatie vanaf het prille begin tot aan nu. En ja het bevat ook info over de periode 1660-1700 en als voorproefje een plaatje van de mariniers van het Regiment van Weede, 1673. De kleur grijs is waarschijnlijk gebaseerd op correspondentie van een martinierskapitein uit 1673, Coenraad Droste.

~~

This is the book on the uniforms and colours of the dutch marines, from 1666 till present day. Lot's of info on the earlier period (1660-1700), and with beautifull illustrations, I took a scan of a marine of regiment van Weede. The colour grey is based on a booklet about a certain captain Coenraad Droste.

woensdag 17 maart 2010

Ramillies
The "Decisive" Battle of Ramillies, 1706: Prerequisites for Decisiveness in Early Modern Warfare by Jamel Ostwald, The Journal of Military History, Vol. 64, No. 3 (Jul., 2000), pp. 649-677, Published by: Society for Military HistoryThe English-speaking world's understanding of the War of the Spanish Succession has progressed little since the days of Winston Churchill. Minor changes have been made to the campaign narratives, but the underlying assumptions persist: the same partisan biographical format, the same narrow reliance on British sources, the same faith in battle's potential for decisiveness. Confronted with the reality of Marlborough's dismissal at the end of 1711, supporters must fall back on a litany of excuses in order to maintain their belief that battle could have won the war.

The laudatory literature forgets, however, that both sides had to willingly accept battle for it to occur, that Dutch contributions to the war effort far outweigh the minor squabbles they engaged in over military strategy, and that even when Marlborough fought his battles, the results were usually indecisive. The campaign of 1706 may have been Marlborough's most successful, but it also reinforced the limitations which even a general of his caliber could not overcome. The early battle led to the temporary elimination of the French field army. But the only towns that surrendered were those whose fortifications were in a state of disrepair or whose inhabitants actively opposed French rule.

Mirroring the 1704 campaign in Germany and the 1707 campaign in Spain,118 the 1706 Allied advance in Flanders after a successful battle stalled when they encountered adequately prepared fortresses which refused to submit. Ramillies did not eliminate the need for sieges in areas where sieges could otherwise be expected, and Marlborough was forced to embrace the strategy his supporters so detest.

A reexamination of Marlborough's campaigns reaffirms that the desire for battle and pursuit was not enough; battle could be decisive only in theaters which met the prereq- uisites of a willing opponent and indefensible towns. Placing Marlbor- ough's battles back into their operational context highlights the significant limitations a battle-seeking strategy faced in early modern Europe.

118. After the successful battle of Almansa in 1707, the Duke of Berwick's advance quickly stalled in Catalonia, while two lengthy sieges were required to recover Valencia.

Ways of Exercizing the Infantry 2


 

 

 
Posted by PicasaDeel 2

~~

Part 2

Way of Exercizing The Infantry

 

 

 

 
Posted by Picasa


In één bilbliotheek zijn al zo veel dingen te vinden, en dankzij de digitale techniek kun je zo ongeveer alle bibliotheken in de wereld doorzoeken. Een mooi hulpmiddel voor mij is de net aangeschafte KB (Koninklijke Bibliotheek) pas, een tip van de heer Heerema van Voss. Via deze belachelijk goedkope pas (15 euro) heb je onder andere toegang tot EEBO en ik vermoed nog veel meer instellingen die hun collectie digitaal beschikbaar hebben.

Bij dit bericht, de eerste drie pagina's van een militair handboek.

~~

Libraries are a invaluable tool for research, and thanks to the marvels of digital technology we can access libraries and databases around the world. I have purchased a Dutch Royal Library pass for the ridiculous price of 15 euro's and with this pass I can acess the Picarta system, and databases like EEBO, the Early English Books Online database. Probably, in other countries there's a similar system for this and university students here (and - again in your country probably as well) have the same possibilities.

For starters: fresh from my own account the first pages of a military manual from the year 1672.

maandag 15 maart 2010

Op de leeslijst ~ On the reading tableDe zuidelijke grens van ons land is enorm grillig. En dat hebben we hoofdzakelijk te danken aan de ambities en heerszucht van de Zonnekoning. Lodewijk XIV wilde steeds meer grondgebied inpalmen en had zijn zinnen gezet op de Spaanse Nederlanden. In de zeventiende eeuw volgde de ene oorlog na de andere tussen Fransen en de Spaanse Habsburgers. Met als inzet het grensgebied.
Op welke manier verdedigde de Spaans-Habsburgse monarchie hun grondgebied? Hoe gebeurde de organisatie van de troepen in de Zuidelijke Nederlanden? Hoe vaak werden soldaten vergoed en bevoorraad? Waar werden ze ingekwartierd als er niet gevochten werd? En wat waren de concrete gevolgen van de oorlogsvoering voor de burgerbevolking?
Een fascinerende en gedetailleerde oorlogs- en soldatengeschiedenis. Een uniek en deskundig onderzoek naar de sociale en economische gevolgen van de aanwezigheid van oorlogstroepen. Want zoals steeds in oorlogstijd was het gewone volk de pineut.A book from 2007, by history professor and lecturer at the Military Academy of Brussels, Prof. Etienne Rooms decribes the wars of Louis XIV in present day Belgium, dealing with defense of the Spanish Netherlands, payment and supply of the soldiers and the consequenses of the war for the local population.


vrijdag 12 maart 2010

Seneffe VII


Mijn grote dank aan lezer Lysimachus een legerlijst/order of battle van de Franse zijde.

(De afbeelding is van het stadje Nieuwegein, waarschijnlijk 17e eeuws met een frans opschrift. Heeft verder niks met Seneffe te maken).Many thanks to the esteemed reader Lysimachus, who was kind enough to give me the French Order of Battle of Seneffe.
(
The picture comes from the website of the council of Nieuwegein, a town on the dutch water defense line, which I found using google. Looks like a late 17th drawing with French text.)Armée complète 44 500 soldats (1 régiment CAV = 6 compagnies = 2 escadrons)
(1 bataillon INF théorique = 800 hommes)
(1 compagnie INF = 60 hommes depuis ordre du 20/10/1673)
Louis de Bourbon, Prince de Condé

Lieutenants généraux:
- Duc d’Enghien
- Duc de Navailles
- Duc de Luxembourg
- Comte de Rochefort
- Chevalier de Fourilles

Maréchaux de camp :
- Marquis de Villeroy
- Marquis de Choiseul
- Comte Broglio
- Comte de Revel
- Comte de Montal
- Comte de Königsmarck
- Monsieur de la Cardonnière

INFANTERIE
8 brigades: 30 000 – 31 000 foots
50 bataillons (27 régiments)
Gardes françaises, Gardes suisses, Picardie, Navarre, Normandie, Auvergne, Bourbonnais, Touraine, Le Roi, Orléans, La Reine, Limousin, Royal des vaisseaux, Artois, La Fère, Alsace (1er bataillon), Royal italien, Condé, Bourbon, Montpeyroux, Vermandois, Salm-Salm, Stuppa, Salis-Zizers, Pfiffer

CAVALERIE
9 brigades (109 escadrons) 13 000 chevaux
- La Maison du Roi 11 escadrons (Gardes du Roi-4 cmp de 400, Gendarmes de la Garde-1 cmp de 200, Chevau-légers de la Garde-1 cmp de 200, Mousquetaires-2 cmp de 200)
- Gendarmerie 8 escadrons (total 1280 hommes)
- 34 régiments of Chevaux légers
Cuirassiers du Roi, Mestre de camp général, Commissaire général, Royal cravates, Prince de Piémont (408 Royal Piémont), Königsmark (410), Royal Pologne, Royal Normandie, La Reine, le Dauphin, Condé, Enghien, Conti, Arnolfini (366), Bligny (365), Calvo (293), Estrades (375), la Feuillée (298), Florensac (354), Fourilles, Gournay (400), L’Houmeau (415), la Illière (444), Kercado (372), Montal (439), Méré (392), Pelleport, Resnel, Rosen (47), Saint-Loup (264), Schomberg, Sourdis (361), Tilladet (364), la Valette (246), Nonant (303), Vivans (368)

DRAGONS
2 régiments de dragons 1200 dragons
- Colonel général
- Sauveboeuf

ARTILLERIE
60 canons (24, 12, 8, 4) Sous le commandement du commissaire Barbier du Metz (adjoint Monsieur de la Frézelière)
Fusiliers du Roi
Corps de couverture à Fontaine Levêque
Maréchaux de camp Comte de Bardi-Magalotti et Comte de Montauban
INFANTERIE :
Royal-Italien, Douglas, La Couronne, La Grézelière, Jonzac, Bourlémont, Roussillon

CAVALERIE :
Lançon (434), Roucherolles, Béthune, Auger, Ollier (274), Ménil-Montauban (454), Servon (337), Bertillat (395)

Diversion à Haine Saint-Paul
Brigade de Saint-Clas :
5 régiments de cavalerie
Dauphin, Arnolfini (366), Saint-Aoust (426), Saint-Clas (413), Revel

Combat de Seneffe (10am-12am)

Grand garde
Rive droite
Brigade INF
La Reine, la Fère 2500
Brigade CAV de Tilladet : 1500
4 régiments de cavalerie
Royal cravates, Tilladet, Gournay, Courcelles
ART
Fusiliers du Roi (1 bataillon)
6 pièces de 4 livres

Rive gauche
INF
Navarre
CAV 3000
Maison du Roi
Cuirassiers du Roi
DRAGONS
Colonel-Général 1200

Bataille de Fayt (3pm-12pm)

Aile droite : 48 escadrons et 2 bataillons
Duc de Luxembourg (maréchaux de camp : marquis de Choiseul, Comte de Revel)
Marquis de la Trousse
Gardes du Corps
Gendarmes
Chevau-légers

Marquis de Sourdis, Comte de la Feuillée
Cuirassiers du Roi
16 régiments CAV: Commissaire général, Catheux, Ragny, Rosen, Estrades, Sourdis, Saveuse, Schomberg, Rohan, Condé, Varennes, Orléans, la Feuillée, Bligny, la Valette, Vivans

Infanterie :
Picardie (2 bataillons)

Corps de bataille : 35 battalions
Louis de Bourbon, Prince de Condé
Colonne de droite :
M. de Rubantel
Gardes françaises, gardes suisses
Colonne du centre:
Comte de Gacé-Vermandois
Navarre, la Reine, le Roy, Royal des Vaisseaux
Colonne de gauche :
M. de la Mothe
Auvergne, Conti, Condé, Enghien
Colonne de réserve :
Stuppa, Salis-Zizers, Pfiffer, Erlach

Aile gauche : 48 escadrons et 1 brigade INF
Duc de Navailles (maréchal de camp : Comte de Königsmark)
18 régiments CAV : Mestre de camp général, Calvo, Kercado, Nonant, Muret, Saint-Germain, Dauphin, Arnolfini, Saint-Aoust, Saint-Clas, Revel, Royal-Cravates, Tilladet, Gournay, Courcelles, Enghien, Paulmy, Königsmark

Régiments possibles pour Susane :
391, 412, 414, 420

dinsdag 9 maart 2010

Seneffe VI

Ja...we gaan nog even door met Seneffe. In afwachting van diverse bestelde prenten uit binnen- en buitenland, met daarbij verantwoord commentaar twee plaatjes uit Marburg.Two pics on Seneffe from the DAM. I am waiting for several other pics and until then we have to do with these..

vrijdag 5 maart 2010

17e eeuwse degens ~ 17th century swords

In het boek van Carasso (p.231) zijn diverse wapens afgebeeld, zoals deze ruiterdegen, bekend staand onder de naam 'Epée Wallonne'. De Fransen namen het over van de Staatsen in 1679. Het staal komt uit Solingen en het wapen werd in de Nederlanden geassembleerd.Deze wapens zijn begin 18e eeuw en komen uit het arsenaal van de schutterij van Amsterdam. Het korte wapen werd waarschijnlijk gebruikt bij schermlessen.

~~

Three swords form the Carasso book. The first one is a cavalry sword, called 'Epée Wallonne' or Walloon sword and the French adopted this weapon from the States' army in 1679 and the name comes from the place where they met it the most. (I wonder why they didn't call it Flemish sword..).

The second and third sword comes from the arsenal of the city of Amsterdam and they are decendents from the first sword, being from a slight later period. The sword number three (the short one) was probably used for fencing lessons.


woensdag 3 maart 2010

Op bezoek bij J-D Lepage ~ A visit to Jean Denis LepageHet is eigenlijk wel grappig om uit te vinden dat een schrijver van boeken over vestingen uit de 17e eeuw gewoon een paar straten verderop woont.

Ik was erg verheugd dat ik een afspraak met hem kon maken om hem iets over zijn werk te vragen. Op de fiets tussen de buien door dus naar de Indische Buurt.

Jean Denis Lepage blijkt een uitermate charmante man te zijn die met een prettige stem en een licht frans accent aan het vertellen slaat. Een interview.

'Hoe kom je eigenlijk in Groningen terecht?'

'Op de een of andere manier raakt ben ik via vrienden in Groningen verzeild geraakt in de jaren 1970 en ik had het hier erg naar mijn zin.

Ik kon hier muziek maken maar ik ga nog regelmatig naar Parijs, waar ik vandaan kom, naar vrienden. Parijs is wel mooi als je een vrijstaand huis kunt vinden met tuin, maar dan moet je een miljonair zijn. Het is ook een erg grote stad, Groningen is dan wat compacter.'

'Hoe ben je er eigenijk toe gekomen om boeken over vestingbouwkunde te schrijven?'

'Tja, ik zat in café Bommen Berend en daar zag ik die prenten van Hooghenberg en ik ben toen verder gaan onderzoeken.

Ik heb me altijd al voor vestingen en kastelen geinteresseerd en er was ook dat boek, 'Verschanste Schoonheid'. Ik ben toen lid geworden van de Stichting Menno van Coehoorn en ging met de heren op excursie naar forten en bunkers.

Ik heb daar wat contacten gelegd en zo kwam uiteindelijk het eerste boek tot stand met de Stichting. Let vooral op de kwaliteit van het drukwerk! Ik werk op A3 formaat, dus vrij groot en dat wordt dan verkleind maar je ziet in dit boekje dat dat erg mooi is geworden.

Ik had al een manuscript voor nog een nieuw boek en daar mee ben ik bij uitgevers langs geweest. Het was nog niet op computerformaat dus ik had echt een groot pak papier waarmee ik dan langs ging.

Ik ben volgens mij in Bedum geweest, daar zag men het wel zitten maar uiteindelijk kwam ik via de Walburg pers bij de mensen van Matrijs en zo kwam het boek over Groningen tot stand.

'Overdiep heeft een voorwoord in één van je boeken geschreven, kun je iets over hem vertellen? Ik heb begrepen dat het nogal een bijzondere man was..''

Ja, 'Demp Overdiep!', haha! Even denken, hij woonde in de buurt, ik ben bij hem op de fiets langs geweest. Was dat in Peize? Het was een geweldige man, hij had een enorme boekenkast en zijn tafel lag helemaal vol. Zijn vrouw regelde veel voor hem en hij wist precies waar zijn boeken waren. Hij heeft me leuke tips gegeven en hij vond dat alles wat de geschiedsschrijving van Groningen bevorderde ondersteund moest worden.

'Hoe ging dat met je boek over Vauban?'

Ik ben dit boek in het Nederlands begonnen, ik denk zo vanaf 1995 ? Toen bleek dat niemand in Nederland zich er voor interesseerde - zelfs de Menno van Coehoorn Stichting niet- heb ik het manuscript in het Frans vertaald. Maar ook daar bleek er geen belangstelling voor te zijn.'

'Dat is toch wel raar, want er is daar toch ook een Vauban Stichting?'

'Sterker nog, er zijn er twee die elkaar concurreren, en op plaatselijk niveau wordt er ook veel gedaan. Er is niet zoals in Nederland één centrale club die er over gaat, dus in Frankrijk is het nooit wat geworden. Ik was toen ook bezig met een boek over kastelen en dat werd Engelstalig en toen besloot ik het Vauban boek ook maar engelstalig te maken. Internet kwam toen op, ik zocht toen op 'publisher' en toen vond ik zo veel en die heb dan maar benaderd en uiteindelijk ben ik North Carolina bij McFarland uitgekomen.

Toen ben ik begonnen begonnen met het maken van boeken over wapens en het leger in WO2 en heb ik boeken gemaakt over de Hitlerjugend, duitse voertuigen, vliegtuigen, allemaal ontzettend leuk om te doen. Ik maak dan zowel de tekst als de tekeningen. Ook heb ik een boek gemaakt over het vreemdelingenlegioen. Een probleem daarbij waren de reprorechten voor de foto's, zeker als je veel foto's gebruikt was dat behoorlijk duur.'

'Kun je iets vertellen over hoe je werkt?'

Ik teken op groot formaat op A3 en dit wordt dan verkleind.

´Hoe lang ben je nou met een tekening bezig?'

´Dat hangt er van af. Rechte lijntjes enzo dat gaat wel binnen een paar uur, maar een tekening zoals deze met veel details en schaduwen en randjes dat kost veel meer tijd. Ik vind dat wel leuk, boompjes en richteltjes maar het kost veel meer tijd.´

Vervolgens een kort bezoek aan het atelier. Jean Denis laat me wat tekeningen zien, waaronder een serie over het leger van Lodewijk de XIV! Uitgevers opgelet dus!

~~

It's rather nice that an author of books on dutch fortifications lives just a few streets away and I was delighted that Jean Denis Lepage was kind enough to have a chat with him, so yesterday I climbed my bike, dodged the hail and rain and went off to the 'Indische Buurt' (1).

Mr Lepage turns out to be a very charming (well he's French after all..) with a very pleasant voice and a nice french accent. A short interview.

'Can you tell us how you got to live here in Groningen?'

'Well some way or the other I ended up in Groningen in the 1970's as some of my friends lived here. I am originally from Paris, friends of mine still live there and I visit them regulary. Paris is a nice place to live, if you can find a house with a garden, but then you have to be a millionaire. Paris is also very big..Groninger is a lot smaller, so it's easy to visit people.

'How did you end up writing about fortifications?'

'I was sitting in a café called 'Bommen Berend'(2) and I saw these plates of Hooghenberg about Groningen, and I started working with that idea.

I was always interested in forts and castles, and there was this book...'Verschanste Schoonheid' (3) really inspiring. I joined the Menno van Coehoorn foundation and visited with these gentlemen forts and bunkers, and this led to my first book for them. I especially like the quality of the printing, I work with large drawings and these are printed smaller, so the details really stand out.

Also I had a manuscript for another book, and I visited several publishers, this was in the pre-computer age, so it was a big pile of notes and drawings. Some of them were interested but eventually via the people of the Walburg Press I met the Matrijs people and thus I could publish the book on Groningen fortifications.

'I noticed that Overdiep wrote a preface in one of your books, can you tell a bit about him. He was a rather remarkable man?'

'Haha! Ditch Overdiep!! (4). Yes I remember him. He lived outside Groningen, and I visisted him on my bike. He lived in this big house with a big room, stashed full of books, of anyone he knew it's place. he gave me some usefull tips, and he had the adagium to support anything that could contribute to the history writing in the North. A really nice man.

'And can you tell me something about the Vauban book?'

'I started with it in about 1995 I think, in dutch. No one was interested in it here. Next, I translated the book in French and approached some French publishers but they weren't interested in it either.

'But there's a Vauban accociation in France?'

'In fact there are two, but they are competing with each other, it's not like here in the Netherlands, with a central organisation for fortresses, in France there are a lot of communal organisations and the like.

Anyway, the internet was on the rise, I googled with the word 'publisher', which gave rather a lot results but I stuck to it, wrote to a lot of them and eventually I ended up in the USA, North-Carolina at McFarland's. Also I started making books on WW2, about the Hitleryouth, planes and vehicles, which was great fun to do. I write the text myself and make all the illustrations. There's also a book on the French Foreign Legion, one of the problems was the use of photo's which was quite expensive because of the copyright and the fact I used a lot of pics. (and I had to pay for them myself!).

'Can you tell me something about the way you work?'

'Ah well, I use a very large format, A3 and this is scaled down in the printing process.'

'How long does it take to make a drawing?'

'It depends of course. Simple stuff like a abstract fortress just a few hours, but as I like to draw trees and hills and rocks, the nice small details, a hill fotress can take a while..'

Next a visit to the work room, where Mr Lepage showed me some of his works, also showing me an unfinished manuscript on the army of Louis XIV! Any publishers around?


(1) Dutch towns are divided in neighbourhoods usually with streets with a same type of names, like flowers, statesmen, admirals or references to the former colony Indonesia.
(2) Bommen Berend was the nick name of the Bishop of Munster
(3) Verschanste schoonheid can be translated as 'Fortified beauty', it's a book about..fortresses
(4) Overdiep had the reputation of being a conservative judge, squatters littered the town with slogans like 'Ditch Overdiep', a 'diep' being a canal.

More about the books by Jean Denis Lepage here.

Slag bij Seneffe VEn hier het tweede deel van Bosscha.

~~

And this is part two....

The OOB shows that there was a 'rechtervleugel' (right wing) and a 'Linkervleugel' (left wing), formed in two lines of cavalry and on the left wing two lines of infantry, the right wing having one 'line'.

These lines were divided in brigades, with it's own commander and subdivided in regiments. Most of the names you see, are those of regimental commanders. 'Gekwetst' means wounded and 'gesneuveld' means 'killed in action'.

Official strength of a company was 81, but a company had to have at least 40 men without suffering consequenses for the captain or colonel. (Van Nimwegen). Sapherson lists 89 men per company except for Guards (100) and marines (150). Before the war, a regiment consisted of 12 companies, and Guards of 10 companies.

Cavalry regiments consisted of 6 companies of 80 men (Sapherson), but during the 1672-1679 war numbers declined.

Especially the Frisian and Groningen regiments had a bad reputation for being undermanned, mainly because of the fact that they had a Stadhouder of their own and did not fall directly under William III, who - of course - thought entirely different about this matter. It should be noted though that the Holland regiment Jorman (present at the siege of Groningen) was disbanded in 1674 because of financial malpractises, usually meaning getting too much money for too few troops.


I counted 34 regiments of foot plus 21 cavalry regiments., so theoretically that should be 46.392 men! In fact the army was smaller, a contemporary source 'Tweejarighe Geschiedenis', quoted in Bosscha, list the States's army to 34.000 men.

Slag bij Seneffe IV
Uit het boek van J.Bosscha, 'Neerlands Heldendaden' een begin van een Nederlandse OOB:

~~

From the Book by J. Bosscha, a detailed list of dutch troops present at Seneffe.

This is part one.


dinsdag 2 maart 2010

Le Page - French Forifications 1715-1815


Vandaag had ik de eer en het genoegen om een gesprek te hebben met Jean Denis Lepage historicus en illustrator, wat ook weer een mooie gelegenheid is om zijn laatste boek onder de aandacht te brengen. Meer over Mr Lepage in een nieuwe post.

~~

Today I had the honour to have a long and pleasant conversation with Mr Jean Denis Lepage, historian, author and illustrator of many fine books. A good idea for starters to point to his latest book.

This book describes and illustrates French fortifications from 1715 (the death of Louis XIV) to 1815 (the fall of Napoleon), focusing particularly on the Napoleonic era. After an historical background, it covers the heritage of the Ancien Regime with the important contributions of Vauban (the bastioned defense), Gribeauval's reforms in artillery, and Montalembert's innovations. Chapters explore the style of Napoleonic fortifications, siege warfare, artillery and engineering corps, as well as the Napoleonic achievements in France, Italy, German and the Netherlands, including projects that were planned but never completed. Included are nearly 250 line drawings of historic fortifications.

maandag 1 maart 2010

Slag bij Seneffe III
Engels contemporair verslag van de slag bij Seneffe.

Slag bij Seneffe II

"The year is 1674, and on the great Escalier des Ambassadeurs, in Versailles, Louis XIV is welcoming the Grand Condé, who has just defeated William of Orange in the battle of Seneffe. This event marked the end of almost fifteen years of exile for the Grand Condé, which had been designed by the king to punish "his cousin" for leading the Fronde against the monarchy. Jean-Léon Gérôme's Réception du Grand Condé par Louis XIV (Versailles, 1674) (Reception of Condé in Versailles) was painted in 1878."

Ach ja, zo kan het ook. Ben nu druk bezig de Ordres de Bataille van beide kanten op te zetten aan de hand van diverse Nederlandse en Franse auteurs. Een bezoek aan diverse onderzoekers moet nog wat meer info geven.

~~

Ah well, it's a sort of nice painting isn't it? I am at present working on the OOB of both sides (States', Imperial and Spanish vs French), have to speak with some people about the battle and the university of Leyden seems to have some prints of the battle as well.