vrijdag 29 november 2013

Munster's vaandel II ~ A Munster Flag

Een tijdje geleden plaatsten we een foto van Zweedse Legermuseum van een buitgemaakt Munster's vaandel. Op de website van het Legermuseum vonden wij ook een getekende nabootsing daarvan, met daarop het motto "Operiantur con fusione et pudore qui quaerunt mala mihi." Dit motto komt uit Psalm 70:3 en luidt vertaald " met schande terugwijken wie mijn ongeluk zoeken, ". Het vaandel is waarschijnlijk uit de late jaren 1670. Het wapen van Galen is ook op een andere prent te vinden, waarover later meer.

~

A while ago we posted a picture of a Bishopric of Munster colour, captured by the Swedes, and now in the collection of the Swedish Army Museum. In their website a picture is available as well, showing in detail the weapon of Bernard van Galen and the motto from Psalms 70, "Operiantur con fusione et pudore qui quaerunt mala mihi", which translates as "Let those be turned back and dishonored who delight in my hurt." The colour is from the 1670's. There is another print showing this weapon, more about that in the near future,donderdag 14 november 2013

Een nieuw ontdekt vaandel ~ A newly discovered flag
In het Stedelijk Museum van Kampen bevindt zich een vaandel uit 1769. Het is geschonken door stadhouder Willem V aan het Cadettenkorps van die stad, een compagnie van 72 ongetrouwde cadetten plus officieren, die nog niet in het Burgerregiment van de stad dienden. Omdat Willem op het moment van zijn bezoek in 1766 geen passend vaandel bij zich had werd naar een oud vaandel gegrepen, geschonken in 1675 door Willem III aan de Kamper Vrijcompagnie. Hij beloofde een nieuw vaandel, dat uiteindelijk in 1769 geleverd werd.

Het bijzondere is dat op de keerzijde van dit vaandel een officier van het korps staat met het vaandel uit 1675. Het is wit, met het gekroonde stadswapen en het motto 'Praemium Vigilantae' (Beloning voor Waakzaamheid). De Vrijcompagnie werd na de dood van Willem III opgeheven, maar dankzij Willem V hebben we een bijzondere en zeldzame bron voor een van zijn (vroege) vaandels teruggevonden.

In overleg met het museum proberen we nu zo snel mogelijk een afbeelding van het vaandel te plaatsen.

~

The Municipal Museum of Kampen owns a flag presented by Stadholder William V to the city's Cadet Corps in 1769. When William visited the Hanseatic town in 1766 he didn't bring a fitting flag, so he handed the Corps an old flag, given to the Kampen Free Company by William III in 1675. A promised new flag was delivered in 1769.

To us it is very special, because the reverse side of this new flag shows an officier of the Corps, carrying the 1675 flag. It is white, with the Kampen crowned municipal coat of arms and the motto 'Praemium Vigilantae' (Reward for Vigilance). The Free Company was disbanded after William III's death, but William V's gift offers us a unique and rare source for one of William's early flags.

We are now negotiating with the museum to publish a picture of the flag.


Bronnen / Sources:
C.H. Fenema - 'Vorstelijk bezoek aan Kampen' in: Kamper Almanak III (1930) p. 175-181.
Collectie Stedelijk Museum Kampen.
Frans Walkate Archief. 
J. Hoynck van Papendrecht - 'Vaandrig met vaandel ter gelegenheid van de inhuldiging van Prins Willem V' (1875-1933) Collectie Legermuseum, 00103673.
J. Kroon - 'Een stad met twee schutterijen' in: Kamper Almanak (2006) p. 139-154.

vrijdag 8 november 2013

Zonnige plaatjes voor November ~ Some pretty pics for the long November nightsDaar de dagen korter worden, en de temperatuur daalt, is een zonnig bericht natuurlijk meer dan welkom.

Voor degenen die wat inspiratie op willen doen voor het maken van scenery, het bovenste plaatje is natuurlijk de Der AA Kerk in Groningen. In 1671 werd de kerk getroffen door een bliksminslag waardoor op prenten schilderijen over 1672 je de spits niet meer ziet. Had dus niets te maken met het beleg.

Het tweede plaatje is een oud huisje op het Waddeneiland Ameland, nu natuurlijk een uitspanning geworden.

Plaatje drie is het Armhuis op Vlieland, in deze vorm uit 1678. Is nu ook een restaurant..

Het laatste plaatje is een huis uit 1661 in de Oude Ebbbingestraat in Groningen, nu een koffiehuis. Tja.

~

As the days are getting shorter, we thought it wpuld be a good idea to share some sunny pics with you. We hope it might be a good inspiration for those who want to model some scenery, or just enjoy the great architecture from the Northern Netherlands.

The first picture is of the A-Church in the town of Groningen. The preent form dates from the 15th century, but the fundaments were laid way earlier and the chutch has been renovated due to wars and maintenance and the like several times, and if you look closer you can see various styles of brickwork.

The second picture is from a small brick house on the Waddenisle of Ameland, with the tyoical red dutch small bricks. The brick and mortar work is typical dutch, it's called "Holland or cross bond".

The third picture is also from the dutch Waddenisles, this time from Vlieland and it's the "Poor House", from around 1678 in it's present form. This time yellow bricks, also in "Holland bond".

The last house is now a coffeehouse, right in the centre of the town of Groningen, a typical Low Countries Renaissance house, in red bricks, and the "staired top".


maandag 4 november 2013

Crisis Antwerpen 2013
Afgelopen zaterdag ging het redactieteam naar de wargames beurs Crisis in Antwerpen, waar we onder meer spraken met Barry Hilton van het League of Augsburg forum en natuurlijk Nick Eyre van North-Star die een fraaie tafel had met daarop zijn collectie 1672 figuren.

Wow!

~

Last Saturday the editors went to Antwerp to the Crisis wargames convention of the Tin Soldiers of Antwerp. We met a lot of people, saw a lot of nice things, bought some stuff and enjoyed Belgian beer.

We also met Barry Hilton of the League of Augsburg forum and we had a nice chat with Nick Eyre of North-Star, the figure company that brings us the 1672 25/28mm scale figures of the Franco-Dutch wars. The terrible thing was, at the time we left it turned out to be mr Belaubre himnself was in Antwerp, but I missed him. Meh!

Mr Eyre asked me if there was some kind of publication pending about the first Franco-Dutch war, giving some broad information about the belligerents. We know there is no work yet that covers the period in full, maybe "Les Armees" by Belaubre, but that could be a but dated.

Unfortunatly there is no central register or authority about troops, weapons, uniforms and flags in the Netherlands, as there was no central government in the first place!

The sources are scattered around the country and Europe in the Provincial Archives, the National Archive, the Royal Archives, German Archives (there was a lot of quarrel after William III died about his inheritance between the Frisan Nassau's and the related Prussian Royals), French archives..well you get the picture. It takes a lot of time and effort to work out a single detail, so a book won't be out in the near future, but eventually it will.

In the meantime..if you paint your figures blue for the Frisian and Holland Guards, you won't be far off. Red coats, yellow coats, green coats, all of them are possible!

If a reader of our blog has specific questions, don't hesitate to drop us an email at rampjaar@gmail.com!