vrijdag 30 oktober 2009

Broadside
Leuke website over de Engelse oorlogen, met veel film- en beeldmateriaal.

~~

Nice website on the Aglo-Dutch wars, with a blog, movies links and pics.


Nederlandse Uniformen 1700 ~ Dutch Uniforms around the year 1700
Het legermuseum in Delft heeft een aantal geschriften van F.G. de Wilde gescand en op het net gezet. Geweldig! Link is hier.
~~

The Dutch Army Museum has scanned some works of the F.G. de Wilde and put them on the net. Excellent! Link for more is here.

A broadside for the dutch

Een schotschrift van de engelsen op de nederlanders, van EEBO. Op de wijs van 'Boobie'?

~~

Another fun find from EEBO.


donderdag 29 oktober 2009

De Molen ~~ The Mill

Eindelijk redelijk op de foto, de standerdmolen.

~

Finally a reasonable pic of the mill.

Nog een verslag van Seneffe ~ Another report on Seneffe
Nog een verslag van Seneffe uit EEBO, zoals de titel al aangeeft.

~~

Some more reports on Seneffe, in English, again from the EEBO database.

woensdag 28 oktober 2009

Monmouth & St Denis 1678
Een contemporain verslag van de slag bij St-Denis in 1678, met daarbij de uitdrukkelijke vermelding van Monmouth. Wederom van EEBO.

~~

A contemporary english language report on the battle of St-Denis in 1678. The Duke of Monmouth is especially mentioned. From the EEBO site.

Talenboek(je) ~ Language guide
Op EEBO vond ik dit leuke boekje al maar daar moest je elke pagina apart downloaden. Omdat ik als Nederlander natuurlijk alle wereldtalen spreek (grapje), is dit boek voor mij niet nodig, maar wellicht is er iemand die er zijn voordeel mee kan doen. Het is hier op google-books te vinden.

~~

On EEBO I fould this nice little book. As a dutchman I speak my languages (well, at least I am supposed to have) so I don't need it, but it might be of use to others.
The books is here on google-books, EEBO has the book but you had to download each page seperately.

dinsdag 27 oktober 2009

Le Prestre Vauban & van Coehoorn

Nog eens even wat links: Dutch design versus Franse grandeur, deze sites over de meester vestingbouwers Vauban (de meneer onderaan) en Menno van Coehoorn. (Dus de meneer boven deze tekst)

Opvallend: geen engelse versie bij beide websites. Bijna geen woord over Coehoorn bij de Vauban website en andersom ook niet en beide websites kunnen wel wat geoptimaliseerd worden. Wel erg mooie plaatjes en op de Vauban website en goede uitleg van zijn belegeringsmethode.
~~


Two links this time, one to the french Vauban website and one to the dutch Coehoorn website, both dealing with fortifications.

Do note the differences in style of the websites: the picture rich, attention drawing french site and the more stylised dutch one. Some other things to note: both sites don't have an english version, hardly a word on van Coehoorn on the Vauban website (nor the other way around as well) and both sites could do with some upgrading and editing. Very nice pics on the Vauban (pic below this text) website, and a good explanation of Vauban's siege method. (The french is easier to follow than the dutch in van Nimwegen's books!)Nog een beschrijving van Seneffe ~ Another report on Seneffe 1674

Wederom van EEBO, een beschrijving van de gebeurtenissen in augustus 1674.

~~

Another contemporary description of the Battle of Seneffe in august 1674.

zondag 25 oktober 2009

Knoop over Marlborough ~~ Gen. Knoop on Marlborough
Uit: Krijgs- en Geschiedkundige geschriften, Deel 1, p. 344.
~~

Lt. General W.J. Knoop on Marlborough:

"You won't find this in Marlborough. A cold blooded egotist, who used military command as a means to fulfill his greed. An ambitious honourless, who used any means to reach his goals, and who used a royal mistress to elevate himself. A man without character who at first groveled before the Stuarts and who left them in the hour of danger, to worship the rising sun of William III. There's nothing in Marlboroughs character that has any attraction or awe. On the contrary: it causes disgust to anyone with a basic knowledge of human virtue and dignity. Sometimes his name is mentioned in the same line as people like Wellington; a great injustice is done to the victor of Waterloo. Because in every action of Wellington a great sense of honour and duty can be found, almost in a divine sense, of which nothing can be found in Marlborough.

vrijdag 23 oktober 2009

Lijst van Franse troepen ~ French OOB in the Netherlands


Er is een database die EEBO heet, Early English Books Online, en daar vond ik bovenstaande lijst van regimenten en schepen die naar de Nederlanden werd gestuurd. In het engels! Voor EEBO heb je overigens een universiteits- of aparte bibliotheek account nodig. (of je leent er één zoals ik...)

~~

There's this great database called EEBO, Early English Books Online, and I found the above list of French troops and regiments AND ships send to the Netherlands in english. You need to have (or 'borrow' like I did) a university account to get into EEBO though.

donderdag 22 oktober 2009

Almanza 1707


Uitstapje naar Spanje, alwaar Regiment Friesheim het onder meer opnam tegen de Spanjolen en Fransen in de Spaanse Successie oorlog. Liep slecht af.

OOB hier:


~~

Going south this time with a link to the Battle of Almanza in Spain, by the Wyre Forest Games club.

woensdag 21 oktober 2009

Aduarderzijl in 1672Dit is een afbeelding van Google Maps van Aduarderzijl. Een 'zijl' is, wat elke Noorderling moet weten, een sluis, beter gezegd een spuisluis.

Het Aduarderzijl had in 1672 een grote strategische betekenis: het beheerste een van de zeewegen naar Groningen en met de sluis regelde je de waterstand en inundaties. Over 1672 heeft Marja Krol een scriptie/werkstuk gemaakt voor de geschiedenis winkel van de RUG, en daaruit laat ik een aantal bladzijden lezen. (c) met toestemming gepubliceerd Marja Krol, Wetenschapswinkel RUG/ K.G. Lugtenborg.


~~

This is a pic of the Aduarderzijl. A 'zijl'(Frisian 'Syl', Gronings 'siel' or 'ziel') is a lock that was used to regulate the water to and from the sea, and using this 'zijl' you could even inundate tha lands. The Aduarderzijl had, therefore in 1672 a great strategic value and was protected by a fortress, which was attacked by te Munster General Nagel in 1672. Ms Marja Krol wrote a paper for it for the 'geschiedenis winkel' of the University of Groningen and with permission of mr Lugtemborg I can publish from this paper. I will try to put up pics or a clickable link to a pdf.

maandag 19 oktober 2009

Eurek(ingm)a! II
Een andere foto van de sjabrak en pistoolhouders van Eugnatius van Kingma. Met dank aan het Fries Museum en Kees Kingma, die de foto maakte.

~~

Another picture of the shabraque and pistol holders of Eugnatius van Kingma. Courtesy of the Fries Museum and Kees Kingma.

zondag 18 oktober 2009

Pallandt testGeïnspireerd door dit artikel op het blog én omdat het weekend is, heb ik een grenadier van het regiment Pallandt geschilderd. De uniformkleuren zijn ontleend aan Belaubre, de mini is een aangepaste Britse grenadier van Wargames Foundry. Overigens droeg het hele regiment vanaf 1709 grenadiersmutsen.

~~

Inspired by this article on the blog and because it is weekend, I painted this grenadier of the Pallandt regiment. Uniform colours are provided by Belaubre, the model is a slightly converted British grenadier by Wargames Foundry. All the men in the regiment wore grenadier caps from 1709 on.

zaterdag 17 oktober 2009

Boyne
Wat mij betreft staat de BBC eenzaam aan de top, onder andere als het gaat om het weergeven van militaire geschiedenis. Op Youtube een aflevering van "Battlefield Britain": de slag bij de Boyne (1690).

~~

In my opinion, the BBC is unrivalled when it comes to depicting military history. On Youtube a "Battlefield Britain" episode: the battle of the Boyne (1690).

Dag van de Groninger geschiedenis ~ Groningen History Day


Vandaag is het Dag van de Geschiedenis, dus op naar de Groninger Archieven.
Erg leuk, mooie dingen gezien zoals aktes uit de 13e eeuw,een hypotheekakte tussen Willem III en Piccardt een ook wat foto's genomen zoals deze kanonskogel uit de 17e eeuw:
en..een kleurenplaat van het beleg in 1672.~~

Today is history day in Groningen, so I went to the Groninger Archives where I saw very nice stuff like legal paperwork from the 13th century and a loan and mortgage between Mr Piccardt (local gentry) and King William III. Pics are of a 17th century cannonball and a pic I made of a picture of the siege of 1672.

donderdag 15 oktober 2009

Vaandels Staatse Leger ~ Flags of the Staatse Army


Van de redactie van de periodiek van de vereniging 'Mars et Historia', heb ik toestemming gekregen twee artikelen over de vaandels van het Staatse leger in het engels te vertalen. Ik ben er nu druk mee bezig, en hoewel het vertalen niet zo moeilijk is, is het toch een redelijke klus om het in 'normaal engels' op papier te krijgen.

Alvast een voorproefje van dit baanbrekende artikel uit 1972:
Aylva/Swartsenberg, Losecaet, Garde te voet, Hendrik Casimir.

~~

The editors of the monthly magazine of the Society 'Mars et Historia', have been kind enough to grant me permission to translate two articles on the flags of the States' Army into English. I will translate it into a three article post, including notes. A job that's really an honour, and it will take some time to make a 'normal english' text out of it. The pic is a small teaser showing flags of the Aylva/Swartsenberg, Losecaet, Guards and Hendrik Casimir Regiments. If I have time and have sorted out the right software, I'll give a go at making some colour pics.

HessinkVoor research hoef je niet per se een archief, museum of bibliotheek in te duiken. Ik kom graag kijken bij Hessink, een veilinghuis in Nijmegen. Voor wie het niet kan bezoeken: bijna alle catalogi staan online. Ronkende namen overigens: 'Mercurius', 'Wodan' en 'Thor' om maar eens een paar te noemen. Hierboven is een vuursteenslot ruiterpistool afgebeeld, gemaakt in Maastricht circa 1690.

~~

Research doesn't automatically mean visiting archives, museums or libraries. I love to visit Hessink auctioneers in Nijmegen. For those who can't: nearly all catalogues are available online, fancifully named 'Mercurius', 'Wodan' and 'Thor', to name but a few. Pictured above is a Dutch flintlock holster pistol, made in Maastricht circa 1690.

woensdag 14 oktober 2009

Inscheping van VOC militairen ~ Dutch East India Company troops boarding

Mooi schilderij van Abraham Storck, ca. 1680, van de site van het Amsterdams Historisch Museum.

~~

Very nice painting by Abraham Storck, from the website of the Amsterdam Historical Museum.

ZE Karel Rabenhaupt, Hertog van Sucha

Zelfs met een iphone kun je mooie foto's maken...

~
The picture of his Excellency Carl Rabnháp, Duke of Sucha, taken with my iPhone.

Folkert Bock - vervolgNog wat details..
Some more details

Cavalerie aan de linker kant.
Cavalry on the left hand side of the painting
Gele vlekjes, stellen die de 'stinkbommen' voor?
Note the yellow spots, maybe bombs?

Eet smakelijk!
Bon appetit!


Het andere schilderij van Folkert Bock ~ Folkert Bock's other paintingMet dank aan de heer Radema en de bode van het stadhuis te Groningen, eindelijk plaatjes van het andere schilderij van het beleg.

Om mee te beginnen:

Het schilderij is een stuk kleiner dan zijn grote broer in de ontvangsthal, ongeveer anderhalve meter in het kwadraat. Waarschijnlijk is het een voorstudie van het grotere werk en in dezelfde tijd geschilderd, dus zo rond 1685. Het is een levendig schilderij met veel detail maar met erg veel craquelé en vernis, wat veel problemen gaf bij het fotograferen.

Dobbelende soldaten:
Detail van de vele cavalerie:Bestorming van de wallen
~~

Finally, with many thanks to the people at city-hall in Groningen and mr Radema some colour pics of the 'other' Folkert Bock painting on the siege of 1672. A very lively painting with lots of detail but a thick layer of varnish and craquelé gave some troubles fotographing the painting. Probably made around 1685.

First pic a general overview, second pic 'soldiers throwing dice', third pic 'cavalry detail' and the last one 'storming of the walls'.

dinsdag 13 oktober 2009

Grave 1674 IIIEerder heb ik al eens het werk van Knoop gememoreerd. Knoop komt duidelijk uit de patriottistische 19e eeuwse school, is uitermate pro-koningshuis en pro Willem III. Hij is daarnaast ook kritisch en heeft zeker oog voor beide kanten. Het voornaamste probleem in zijn werk is dat hij geen gebruik van noten of literatuurlijsten maakt.


In zijn werk over Willem III, 'Krijgs-en geschiedkundige beschouwingen over Willem den Derde', tweede deel, p112 ev, meldt het volgende over de Franse troepen bij Grave:Knoop gebruikt Sylvius en de Europese Mercurius als bron en is daar zeer kritisch over. Over Sylvius: 'Zoo wordt op ééne plaats gezegd dat op den 15en juli de generaal-majoor Spaan met 1500 man Brandenburgse ruiterij in het leger voor Grave kwam, en eenige bladzijden verder 'dat Spaan met 3000 Bradenburgers den 12en Augustus voor Grave aankwam.

Over de Staatse sterkte schrijft hij verder:en over de verliezen het volgende:
Geïnteresseerden kunnen mij e-mailen voor de rest van het hoofdstuk.

~~

Earlier on I made some reference to the works of Gen. Knoop. Knoop belongs to the patriotic historical school and has the reputation of being very pro William III. I don't think he is that bad as a historian, he speaks his languages (unlike some present modern day historians) and he does have a good grasp of matters and looks at both sides. His use of words is archaic and really bad is his lack of a notation system and literature list.

Anyway, I have scanned three pages from his book on William III, (in fact vol 2) about the siege of Grave. The first page deals with the French forces, the second with the States' forces and the third is a summary of the losses. It looks like knoop used the works of Sylvius (of which he is highly critical) and a newspaper called the 'Europese Mercurius'. Sylvius claims for instance that general Spaan arrived with 1500 Brandeburg troops on one day and on another day with 3000 troops!

So, for the French Knoop states that the besieged consisted of 71 companies, being 27 of the regiment Normandie, 10 of the regiment Bourgogne, 10 of Languedoc, 12 Dampierre, and 12 of the Regiment Vendome. Also there were 9 companies cavalry, six of the St-Louis regiment and three of the Carcado Regiment.

Commander of the infantry was Colonel Guiscard, Mestre-de-Camp of the cavalry was De Saint-Louis. Lieutenant du Roi (-commander of the city) was de Beton, marquis de Chamilly.

Nest, the States' troops:
Mid August there were the following cavalry regiments: Schwartsenburg, Amama, Wittgenstein, Burum, two companies of Wrangel's regiment, 2 Groningen companies, six Spaniards and 12 companies of Brandenburgers.

The foot regiments are described as follows:
- Rabenhaupt, 12 co.
- Golstein, 12 co.
- Beaumont, 12 co.
- Nieulant, 12 co.
- Dutil, 6 co.
- Klooster 12 co.
- Uilenburg, 11 co.
- Lutzow 12
- Lange 11,
- Hoorn 6 co.
- Verken 5 co.
- Hundebeek 11 co.
- Stek 6 co.
- Wagenheim 12 co.
- Wijnbergen 9 co.
- Hendrik Casimir (Frisian) 10 co.
- Coerland 12 co.
- Holstein Plön 5 co.
- Frits of Nassau 12 co.
2 co. from the town of Bommel and two from St-Andries,

in total 192 companies.
Knoop remarks that in the OOB of Seneffe also Holstein and Wittgenstein are mentioned, so there might be a double count somewhere. He estimates the total strenght on 16.000 men.

Finally the losses: several writers estimate the States' losses to a staggering 8000 men, and a minimum of 5000. French losses were minimal 2500 dead or wounded.

For those interested in the full text of Knoop, drop me a mail.


maandag 12 oktober 2009

Grave 1674 II

Op de leestafel 'Het beleg van de Stad Grave in 1674', geschreven door C.R. Patist. Wel een aardig boekje dat recht doet aan de inspanningen van beide kanten en er zit een hele mooie kaart bij, die de euro's alleen al waard is.

In juni had ik al een voorlopige lijst van de Staatse regimenten gepubliceerd:

Zijne Excellente Willem III
Col Kirkpatrick, Regiment Schotten van Scott of Bucleuch
Frederik Casimir, Prins van Koerland, Regiment van Coerland
(Lt-)Col Wijnbergen, Regiment van Wijnbergen
Col Golsteyn, Regiment van Golstein
Zijne Excellentie Rabenhaupt
Brandenburgers, Reg Lehndorf?
Col Hendrik van den Clooster, v/h Regiment Wijnbergen?
Col Ulenbourg
Regiment Lutzowm
Regiment Wagenem
Regiment van Reuss en Plauen

Dan Schorr kwam nog met:
Reg Nieuland or Ingen-Nulant.

Via de Groningse Univeriteitsbibliotheek kon ik een copie kopen van een pamflet uit 1674, geheten het 'Journael of Daghregister van de aenmerkelijkste zaken, voorgevallen in het zeer strenge en gedenkwaerdige belegh van de Stad Grave'.

Pagina vijf vermeldt dat Rabenhaupt het beleg startte met 3 regimenten te voet en drie compagnien paarden, geschut en 1500 arbeiders. Op 27 juli werden de loopgraven geopend, en Kolonel Golsteyn sloot de stad in met zes regimenten. Het verslag meldt de volgende regimenten op 15 augustus:

Ruiterij:

- Swartsenburg
- Ammema
- Witgensteyn
- Wrangel
- Burum
- 'en anderen'

Voetvolk:

- Golsteyn
- Beaumont
- Noelant
- du Telle
- Klooster
- Ulenburg
- Lutsau
- Lange
- Hoorn
- Hundebeek
- Wagenheym
- Weynbergen
- Steck
- Rabenhaupt
- Stadhouder Friesland
- Coerland (12 compagnien)
- Holstein Pleun (5 compagnien)
- Graaf Fries

'in alles 183 Compagnien voet-volk'

Een ander werd nog aangevuld met o.m. Friezen en later troepen die Willem III meenam van Seneffe.

Aan de Franse kant:

Goeverneur Graaf van Chamilly

- Twee bataillons reg. Normandie
- Vendome
- Bourgondie
- La Motte

waarvan 1700 het beleg hebben overleefd.

~~
Another pic of the siege of the town of Grave (not to be pronounced the english way!) to brighten up the book on my bed side, 'Het beleg van de Stad Grave in 1674', written by C.R. Patist. Nice little book, simple reading but it has a great map of Grave, which is worth the money for the book alone.

In June I published a list of State's regiments involved in the siege:

Stadholder William III
Col Kirkpatrick, Regiment Scots of Scott of Bucleuch
Frederik Casimir, Prince van Koerland, Regiment van Coerland
(Lt-)Col Wijnbergen, Regiment van Wijnbergen
Col Golsteyn, Regiment van Golstein
HE Rabenhaupt
Brandenburgers, Reg Lehndorf?
Col Hendrik van den Clooster, v/h Regiment Wijnbergen?
Col Ulenbourg
Regiment Lutzowm
Regiment Wagenem
Regiment van Reuss en Plauen

Next, Dan Schorr came up with Reg. Nieuland or Ingen-Nulant.

Now, at the local university library I bought a copy of a pamphlet describing the siege, titled - in translation - 'Journal or Day register of the important happenings which occured during the harsh siege of the town of Grave'. Actually I have held the original in my hands as well, which was quite fun.

This Journal lists the following regiments:

Cavalry:

- Swartsenburg
- Ammema
- Witgensteyn
- Wrangel
- Burum
- 'and others'

Infantry:

- Golsteyn
- Beaumont
- Noelant
- du Telle
- Klooster
- Ulenburg
- Lutsau
- Lange
- Hoorn
- Hundebeek
- Wagenheym
- Weynbergen
- Steck
- Rabenhaupt
- Stadholder Friesland
- Coerland (12 companies)
- Holstein Pleun (5 companies)
- Count Fries

'in all 183 Companies of foot'

To these troops later came the troops of William III and some more Frisians.

On the French side we find:

Goevernor Comte de Chamilly

- Two bataillons reg. Normandie
- Vendome
- Bourgogne
- La Motte

Around 1700 French survived the costly siege.

zondag 11 oktober 2009

Erich Dierklaauw


Willem III was niet bepaald zachtzinnig. Laf gedrag werd niet getolereerd, getuige onder meer het doodvonnis over Erich Dierklaauw, een van orgine Deense edelman, die majoor was in het Garderegiment, die weigerde aan te vallen, gedurende de slag bij Seneffe.

~~

William III wasn't exactly a soft person. Cowardice was not tolerated, which can be proven (there are more examples) by this death-sentence on the Danish major Erich Dierklaauw, major in the Guards, who several times refused to attack during the Seneffe battle of 1674.

vrijdag 9 oktober 2009

Coevorden 1672
Wederom mijn dank aan de heer J. van Campen die heeft uitgezocht welke eenheden er betrokken waren bij de aanval van de Staatse troepen op het door de Munstersen bezette Coevorden, dit in de winter van 1672. Ik ben het niet helemaal eens met zijn woorden over de identiteit van de Polakken:

"Bij de aanval op Coevorden d.d. 29 december 1672 waren ongeveer 1.000 militairen betrokken, waaronder 400 man te voet, 5 compagniën te paard en 3 compagniën dragonders. De dragonders werden aangevoerd door overste Nellis van Bebber. Er deden ook veel vrijwilligers mee, o.a. burgers (van het burgerregiment ?) en studenten uit Groningen.

Verder deden er de nodige Polaken mee (Poolse joden), bewapend met bijzondere bijlen

Het geheel stond onder bevel van luitenant-kolonel Frederick van Eijbergen (regiment de Graaf van Königsmark). De gids en bedenker van het aanvalsplan was Van der Thijnen, koster en schoolmeester te Coevorden, die uitgeweken was naar Groningen.

Namen van militairen betrokken bij de herovering:

(voor zover mogelijk heb ik het legeronderdeel vermeld).

Sergeant-majoor Johan Wijler (regiment van kolonel Coenraad Christoffel Graaf van Königsmark)

Sergeant-majoor Jan (of Johan) Sickinghe (cavalerie regiment George Frederik Graaf van Nassau).

Kapitein Hendrick Losecaet (regiment kolonel Wigbolt Broersema; het latere regiment Oranje Stad en Lande).

Kapitein Koenders (welke is mij onbekend).

Kapitein Speer

Kapitein Chiton

Kapitein Steven Klinge (of Clinge) (regiment van kolonel Wigbolt Broersema).

Ritmeester Hendrick Sickinghe en cornet Feije Sickinghe (beide uit het cavalerie regiment van kolonel George Frederik Graaf van Nasau).

Luitenant Jan Rutger van der Camp (regiment van kolonel Andolf Clant)

Luitenant van 't Hof

Luitenant Rengers

Luitenant Bernsouw

Vaandrig Scato Gockinga (korps studenten)

Vrijwilligers:

Roelef Sickinghe, vrijwilliger, lid van de Staten-Generaal.

Vrijwilligers, en militairen, die gewond waren:

Ritmeester Hendrick Sickinghe

Kapitein Jacob Philips Rosemeijer (regiment Graaf van Königsmark)

Luitenant Roesink

Heer W. van Besten

Monsieur Pruis

Jonker Mom

Gesneuvelden:

Kapitein Coert Vegezak (regiment Graaf van Königsmark).

Er waren totaal 55 doden aan Staatse kant en circa 150 aan Munsterse zijde.

~~

Again, many thanks to mr J. van Campen, who was kind enough to send my his research on the troops involved in the storming of Coevorden in december 1672. Though I don't agree with the identity of the so called Polacks, his research is again excellent:

"The attack on Coevorden involved about 1000 men, 400 men on foot, 5 companies of mounted trooops and three companies of dragoons. The dragoons were led by 'overste' (Lt-colonel) Nellis van Bebber. There were also volonteers from the militia and students of the university. Also were present Polaks, Jews from Poland, armed with special axes. The troops were commanded by lt-Colonel Eybergen of the Regiment of Königsmarck. Guide and mastermind of the plan to attack the fortress was van der Thijnen, a vicar and teacher who fled Coevorden.

(Next follows the list of sergeant majors, captains and lieutenants and volonteers.)


woensdag 7 oktober 2009

Regiment Rabenhaupt

 


(De foto is van (c) Redactie rampjaarblog)

Op de zeer informatieve website dutchregiments vond ik, op zoek naar meer informatie over Coevorden en Groningen in 1672, twee regimenten Rabenhaupt uit, waarbij bij één staat vermeld dat Rabenhaupt sinds 1671 commandant was. Ik vind dit nogal raar omdat ik de indruk had dat Rabenhaupt van zijn oude dag aan het genieten was als leraar in Duitsland van de Landgravin van Hessen-Cassel en pas in 1672 in Groningen kwam. De heer J. van Campen was zo vriendelijk mij op het volgende te wijzen, en met zijn toestemming verhaal ik het volgende: Namens de Staten van Groningen werd Kapitein Bernard Prot naar Rabenhaupt gestuurd om hem een militaire functie aan te bieden in Groningen. "Hoewel Prott gunstige financiële voorwaarden kon aanbieden, ging Rabenhaupt hier niet dadelijk op in, de onderhandelingen werden gerekt. De Staten van Stad en Lande kwamen met een nog aantrekkelijker voorstel, zodat Rabenhaupt toestemde. De condities waren: 3000 rijksdaalders per jaar, plus een kolonelstraktement, vrijstelling van belasting en vrij reizen. Op 7 maart werd Karel Rabenhaupt formeel tot kolonel benoemd in het nieuwe net opgerichte Regiment (Regiment Nationalen nr. 2, bataljon A, ook genoemd het regiment 671 b). Rabenhaupt kwam echter later aan te Groningen, hetgeen uit het volgende blijkt: 29-5-1672. Artilleriemeester Muller. ‘De artilleriemeester Muller wordt gelast om drie stukken kanon te doen laden bij de Oosterpoort, zo gelost zullen worden bij de aankomst van de Heer Carel Rabenhaupt, luitenant-generaal van de militie in deze provincie. 30-5-1672. De castelein de luitenant-generaal zijn paarden te onderhouden. In deliberatie gelegd zijnde, is goedgevonden en geresolveerd de casteleijn Jelijs Werckhoven te ordonneren om de paarden van de Heer luitenant-generaal van deze provincie Carl Rabenhaupt op de stal van de Heer Stadhouder te onderhouden met hooi en haver waarvan hij daarna zal hebben te declareren’. Op de 8ste juni deed Rabenhaupt zijn intrede in de stad Groningen, plechtig verwelkomd door burgemeester Julsingha, terwijl bij de Oosterpoort drie kanonnen als welkomstgroet werden afgevuurd. Op 10 juni 1672 legde hij op het provinciehuis de eed van luitenant-generaal af. Door het overlijden van kolonel Andolf Clant (Regiment Nationalen nr. 2, bataljon B, ook genoemd het regiment 595 b) werd Karel Rabenhaupt op 4 januari 1673 met terugwerkende kracht op 31-05-1672 tot luitenant-generaal benoemd. ‘Overleden Andolph Clant, kolonel van een regiment. In zijn plaats tot kolonel genomineerd de Hoog Edel Gestrenge Heer Carl Rabenhaupt Baron van Sucha op Crimbach en tot Weinheim, luitenant-generaal over de militie in de provincie van Stad en Lande. Ingevolge een capitulatie van 31 mei 1672. Groningen, 4 januari 1673. Getekend R: Busch, secretaris’." Bronnen: - Groningen Constant, Groningen-Munster 1672. (Wolters-Noordhoff nv Groningen 1972. Hieruit: Karel Rabenhaupt door drs. E.A.J Boiten - Toegang 1. Inventaris van de archieven van de Staten van Stad en Lande 1594-1798. Commissieboek van allerhande saeken. Register van uitgegeven commissiebrieven, beroepsbrieven, passen, instructies, credentiaal brieven (geloofsbrieven; schriftelijk bewijs van afvaardiging, dat moet worden overlegd om zitting en stemrecht te verkrijgen in een vergadering. Inventaris nr. 427. (1635-1720) - Toegang 1. Inventaris van de archieven van Stad en Lande, 1594-1798. Inv. nr. 135 Resolutieboek van Gedeputeerde Staten 25 mei 1672-24 januari 1674. - Toegang 1. Inventaris van de Staten van Stad en Lande Inventarisnr. 739. Commissieboek van militaire ambten van 22 mei 1625 – 17 juni 1678. Meer is hier te vinden. ~~ Whilst browsing the very informative website of dutchregiments, I noticed there were two regiments linked with the name Rabenhaupt, and one of them mentions him being in command since 1671. As I was informed that Rabenhaupt was at that time teacher in Germany of the sons of the Countess of Hessen-Cassel, I asked a question about it on their forum and mr J. van Campen was kind enough to give permission to republish his research on my blog. Captain Bernard Prot, (later: the defender of Bourtange) was send by the States of Groningen to Rabenhaupt, with a very detailed mandate, to offer him a military position. "Altough Prott offered him very favorable financial conditions, Rabenhaupt refused initially to accept the offer, and this led the States of Groningen to offer Rabehaupt even better conditions, which he finally accepted. These conditions were: 3000 'rijksdaalders' a year, plus a colonels salary, exemption of taxes and free travel. On the 7th of March 1672 Karel Rabehaupt was formally installed as colonel of the new regiment 'Regiment Nationalen nr 2, Bataljon A', also known as 671b (on dutch regiments). (This is the regiment already formed in 1671, Motorway) Rabenhaupt arrived later in Groningen as can be concluded from the following extract: "29th of May 1672, Artillery Master Muller, 'The Artillery Master Muller, is ordered to load three guns at the Oosterpoort, so these can be fired when His Excellency Carel Rabenhaupt arrives, as Lt-General of the troops in this Province. 30th of May 1672. The Landlord is ordered to support the horses of the Lt-General After careful delebirations, it has been found just and good to order the Landlord Jelijs Werckhoven, to feed and to take care of the horses of His Excellency Carl Rabenhaupt, in the stables of the Stadholder, with hay and wheat, of which the costs he can offer (to the States') On the 8th of June 1672 Rabenhaupt entered the city of Groningen, solemny welcomed by Mayor Julsingha, while at the Oosterpoort three guns were fired as a welcome. On the 10th of June 1672 he took the oath as a lt-General, at the Assembly of the Provincial States. Because Adolf Clant (Regiment nationale, nr 2 bataljon B, also known as 595 b) died, Karel Rabenhaupt was also installed as Colonel of this regiment retroactive on January 4th 1673, starting with 31st of may 1672. 'Died Adolph Clant, Colonel of a Regiment. In his place nominated to Colonel his Excellency Carl Rabenhaupt, Count of Sucha to Crimbach and Winheim, lt-General of the troops in the Province Stad en Lande, this according to a order of 31st May 1672. Groningen, 4 January 16743, signed R. Busch, secretary. (List of sources)

dinsdag 6 oktober 2009

Huy 1675
Na 1673 verschoof het zwaartepunt van de Guerre d'Hollande naar de Zuidelijke Nederlanden. Hoe dat daar uitpakte is onder meer beschreven in Princes, Posts and Partizans (alleen Franse bronnen overigens), maar hoe dat in de praktijk ging, is onder meer te vinden in de boeken van J.P. Rorive. Mooi boek, Les misères de la guerre sous le Roi-Soleil, de titel zegt al genoeg en het is gedeeltelijk hier op google books te vinden.

~~

After the year 1673 most of the activities in the Guerre d'Hollande shifted south to the Southern Netherlands, at that time the Spanish Netherlands. Life in those times wasn't very pleasant, as we can read in books like Princes, Posts and Partizans, but that book only uses french sources. On google books I found a book by Walloon historian J.P. Rorive, about the city of Huy, of which the title, Les misères de la guerre sous le Roi-Soleil, says enough.

maandag 5 oktober 2009

Google scholar
Had er nog nooit van gehoord en had het dus nog nooit gebruikt, maar wel zeer handig. Met het zoekwoord Seneffe vond ik een artikel over het Maison du Roi, een artikel over propaganda, wat verder gelezen kan worden op google books, een boek over Schotse rebellen, en een boek over een maquette uit het einde van de zeventiende eeuw.

~~

Never used this before, but it turned out very nice indeed. Using the search word 'Seneffe', I found an article on the Maison du Roi, an article on propaganda, which is published as a book here, a book on Scottish rebels, and a book on a scale model of a Palace from the end of the 17th century.

zondag 4 oktober 2009

A night in ParisStel je vindt een een verwijzing naar een interessant artikel of boek. Dus, op naar de bibliotheek. Die heeft het boek niet, dus op naar een andere universiteitsbibliotheek. Die heeft het ook niet, maar het is wel digitaal 'te verkrijgen'. Maar dan wel in Amsterdam. Dus bellen naar de UB in Groningen. En ja, je kunt het ook hier raadplegen. Als je student of medewerker bent. Dus de aanwezige student erbij...et voila een verslag uit 1674 over de slag bij Seneffe door een engelse meneer geschreven. De rest van het artikel is bij mij op te vragen.

~~

It took me a long way and a while to get, but I managed to get a copy of a small booklet on Seneffe, written by an anonymous Englishman, who ends his pamphlet with 'a night in Paris'. Well, at least he got a good time. Send me a mail for the full article.

donderdag 1 oktober 2009

Kaart van Groningen in 1672 ~ A map of Groningen in 1672
In de UB net het boek van J.P. Koster ' doorgebladerd. Het is een nogal waterstaatkundig boek over inundaties, vestingen en sluizen. De kaarten zaten niet in het boek, maar dankzij de aardige meneer van de afdeling oude werken kon ik hem inzien én hij wees me op de zoekmogelijkheid in de catalogus om naar kaarten te zoeken, en ziedaar... kaartje van Koster gevonden.

De kaart laat alle schansen zien in de Provincie Groningen, in rood genummerd.

~~

I just had a quick look in J.P. Koster's book on the defence of Groningen, 'De provincie Groningen en hare defensie in de laatste twee eeuwen', in the University Library, but one of the maps was missing. (The books itself deals mainly with water affairs like inundations, locks etc).

Fortunatly the nice gentleman behind the desk helped me out and pointed me to the digital collection, and...here it is, a map of the Province of Groningen, with all it's fotresses in red.