donderdag 26 juli 2012

Groningen 1672

Op 21 juli 1672 sloegen de bisschoppen van Keulen en Munster het beleg voor de stad Groningen. Een compagnie van 150 man studenten verdedigde naast geregelde Staatsche troepen en de schutterij de Stad. Hun vaandel is nog steeds aanwezig in het Universiteitsmuseum en boven een kopie uit de collectie van het Rijksmuseum.

~

On the 21 of July 1672 the Bishops of Munster and Cologne started their siege of the town of Groningen. The town was defended by regulars of the States' Army, the town Mililtia and a company of students of the University of Groningen. Their banner is still with us, albeit in a very bad condition, stored in the vaults of the University Museum, and the picture above is a copy of it, from the site of the Rijksmuseum. There are very few period colours left in the Netherlands, and this is one of them! The students company, also called the 'posh company', got this banner as a gift in 1667.

vrijdag 13 juli 2012

Naarden 1673

Het is alijd een goed idee om op gezette tijden de collectie van het Rijksmuseum of, welke andere beeldbank dan ook, te doorzoeken op nieuwe vondsten. Zo vonden wij bovenstaand pamflet aangaande de bestorming van de vestingstad Naarden, met daarin wat namen van de betrokkenen. Aan Spaanse zijde vinden wij: de cavalerist Lt Generaal Don Fransisco de Agurto , Marci de Wargines en Lt Colonel Graaf Tilly. Aan Staatse zijde worden genoemd: mariniers colonels Palm en Weede, de Rijngraaf. Aan Franse zijde worden genoemd: 15 compagnien van het Regiment van Turenne, 16 of Navarre en Normandie, 18 de Mothe en 4 Zwitsers.
~

We can't repeat this often enough: it's always a good idea to visit sites like the Rijksmuseum or any other image bank regulary to check for updates. We found a plate about the siege of the fortress town of Naarden, near Amsterdam, which was taken by the State's troop in september 1673. Of interest are the names that are mentioned in the pamphlet: on the Spanish side we find Lt general Don Fransisco de Agurto, Marci de Wargines and Lt Colonel Count Tilly. On the States' side we read the names of the marine reg. colonels Palm end Weede and the French garrison consisted of companies of Swiss, Reg. Navarre, Normandie, Turenne and de Mothe. Another pamphlet, RP-P-OB-82.378 in the collection of the Rijksmuseum, totals the French garrison to 2500 men. The storming of the town costed the States' troops around 200 dead and 300 wounded, 40 Spanish dead and 100 wounded and on the French side 300 dead and 400 wounded.

woensdag 11 juli 2012

De Walcheren 1689

Vlaggenschip de Walcheren is eindelijk weer door duikers gevonden. Na de deelname aan de invasie van Engeland in 1688, keerde het schip in 1689 terug om in het zicht van de haven te zinken.

Nieuwslink 1
Nieuwslink 2

~

The wreck of the flagship "De Walcheren" has been found and is now being investigated by divers and the Dutch navy. De Walcheren took part in all the major battles against the English in the Second Dutch-Anglo war, the Chatham/Medway Raid and in the invasion of England in 1688, under Admiral Cornelis Evertsen. In 1689 the ship sunk near the harbour of Vlissingen.

maandag 9 juli 2012

Deventer 1578
Het is wel een beetje buiten de periode waar we ons normaal op richten, maar de redactie kreeg met de post een oud artikel uit Mars et Historia van Klaes Sierksma over dit schilderij gemaakt rond 1578, voorstellende het beleg van Deventer onder Stadhouder Rennenberg, die toen nog aan de Staatse kant stond. Volgens Sierksma staan er zo'n 60 vaandels op, waarvan er zo 20 zijn geidentificeerd.

~


A slight detour from our normal research, but last week we recieved an article from 1976 by Klaes Sierksma about this painting showing the siege of Deventer in 1578, by Stadholder Rennenberg against the German Garrison. The siege was part of Maurice of Orange campaign of 1578. 

A lot of the colours have been identified, which can give us more info on Maurice army.  The most interesting thing is, the use of the St. Andrew's cross by the States' Army, which is generally linked to the Spanish.