donderdag 24 december 2009

Capiteyn Mum
Nog even terug op deze post. Jos Leenes is zo vriendelijk geweest de tekst speciaal na te kijken in de bibliotheek (hulde!) en zond mij de licht gewijzigde tekst. De naam van de kapitein blijft Mum, maar de beloning bleek zelfs 30 ducatons te zijn.


Uit de Oprechte Haarlemmer Courant:


Werdt hier mede al de Militaire hooge en lage Officieren bekent

gemaeckt, dat een seeker Karel (by Capiteyn Mum den 13. Ianuary

in Haerlem dienst hebbende genomen, seggende Ruyter gheweest te

sijn, en van Eswyler, in 't Landt van Gulick, genaemt, na sijn seggen:

Jan Adams, langh geset van Persoon met langh swart Hair, hebbende

een grauwwe Rock aen met roode Opslagen, die al half sleet is, een

geele brede Buffels Draegbant, een roode Hemtrock, die voor aen

de Mouwen al begint te breecken, groove witte gebreyde Koussen )

met een groote divery is gepleegt te hebben is deurgegaen: die den

selven vint, laete hem apprehenderen, ende aen den voorsz. Capiteyn

bekent maecken tot Haerlem, ende sal den Aenbrenger 30 Ducatons

hebben; soo deselve dienst genomen heeft, belooft de voornoemde

Capiteyn twee vaste Karels in de plaets te geven.
Prettige feestdagen allemaal!

~~

Mr Jos Leenes (one of the people who researched the newspapers from Haarlem) was kind eough to check the text on the thief of Captain Mum. Some small edits in the text, but noteworthy was the raise of the reward to 20 ducatons!

Again, many thanks to mr Leenes and Merry Christmas to all of you!

1 opmerking: