zaterdag 28 november 2009

Houdt de dief! ~ Stop Thief!!Uit de Opregte Haarlemmer Courant:

#6730117,1 Werdt hier mede al de Militaire hooge en lage Officieren bekent gemaeckt, dat een seecker Karel (by Capiteyn Mum den 13 Ianuary in Haerlem dienst hebbende genomen, seggende Ruyter gheweest te zijn, en van Eswyler, in 't Landt van Gulick, genaemt, na sijn seggen: Jan Adams, langh geset van Persoon met langh swart Hair, hebbende een graeuwe Rock aen met roode Opslagen, die al half sleet is, een geele brede Buffels Draegbant, een roode Hemtrock, die voor aen de Mouwen al begint te breecken, groove witte gebreyde Koussen) met een groote divery is gepleegt te hebben is deurgegaen: die den selven vint, laete hem apprehenderen, ende aen den voorsz. Capiteyn bekent maecken tot Haerlem, ende sal den Aenbrenger 10 Ducatons hebben; soo deselve dienst genomen heeft, belooft de voornoemde Capiteyn twee vaste Karels in de plaets te geven.

Een advertentie uit 1673. Er wordt dus ene Karel beschreven in een grauwe jas met rode omslagen, een rood hemd of vest, een gele leren draagriem en witte gebreide kousen. Dit lijkt me een uniform beschrijving. Maar van welk regiment? Ik heb contact gezocht met een van de onderzoekers (die zich nu met Jacob Weyerman bezig houdt) en de originele tekst ligt waarschijnlijk nog op film in Leiden. De heer Joop van Campen wees mij voor wat betreft kapitein Mum op het volgende:

De Momm of Mumm’s komen uit een oud Duits geslacht met een aantal verschillende vertakkingen.
Mogelijk moeten we deze Mum zoeken in de Rode Toren- en Schwarzensteinerliniën.
In de 5e generatie:
Bernhard Mumm van Schwarzenstein, Heer tot Driel en Altendorf, ritmeester in Staatse dienst in 1649, overleden 1674. Reeds jong trad hij in dienst van Prins Maurits van Oranje, daarna diende hij onder Prins Frederik Hendrik en Prins Willem II, en klom weldra op tot ritmeester en commandant van de lijfgarde te paard. Hij was vier keer gehuwd.
Uit zijn 4e huwelijk:
onstantijn Gerard Mumm van Schwarzenstein, vaandrig in Staatse dienst. Waarschijnlijk is hij als jonker Mom, gewond geraakt bij de bestorming van Coevorden, dat bezet werd door de troepen van de Bissschop van Munster, Bernhard van Galen, ook bekend als “Bommend Berend”
Zijn ouderen hafbroer uit het 1ste huwelijk was:
Godard Mumm, kapitein in Staatse dienst, die in het rampjaar 1672 Zwartsluis bezet hield, maar moest zich onder druk van de vijand terugtrekken, ten einde zich met het gros van het leger dat onder de luitenant-generaal Carl Rabenhaupt, Baron van Sucha voor Coevorden lag.
Bron: Heraldische Bibliotheek (10-1883).

Aha! Een garde cavalerist, probleem alleen is dat die een blauw uniform hadden (volgens Belaubre) en geen grijs uniform. Enig idee beste lezer?

~~

Another ad from the Opregte Haarlemmer Courant, from the year 1673:

'Its is made known to all high and low ranking officers, that a certain 'Karel' (Carl, Charles), who took service with the company of Captain Mum in Haarlem on January 13th, and who claimed to be a horseman, from Esweyler, from the county of Gulick, named Jan Adams (?), a long man with long black hair, dressed in a grey overcoat, with red cuffs, and a red shirt, that has some wear on it, a yellow leather band, white woollen socks, who after committing the terrible crime of stealing has ran off. All those who find him, should apprehend him and take him to the afore mentioned captain in Haarlem, where a reward of 10 ducatons shall be given. If he has taken service he will be given two Karels.'(?)

It looks like Karel took service, got his money and ran off. Interesting is the description of Karel's clothing. It looks like a uniform but of which regiment? Thanks to mr Joop van Campen, we have a candidate: Cpt. Mum could be Cpt Mumm van Schwarzenstein, a captain of the (Horse) Garde Regiment. The problem is, they had blue uniforms, not grey ones! Any ideas?Geen opmerkingen:

Een reactie posten