dinsdag 29 december 2009

Regiment Adriaan Godard van ReedeIk had al eerder vermeld dat in het boek Rampjaar 1672 van Luc Panhuysen, informatie over het regiment van Godard Adriaan van Reede te vinden was. Het lukte Adriaan inderdaad een regiment op de been te brengen, dat later na zware aanloopproblemen (muiterij, vermiste voorschotten e.d.) bij Seneffe vocht. Meer info is hier te vinden. Hoewel het regiment op naam van van Reede stond, was hij natuurlijk niet de 'echte' kolonel, maar hij had als financier natuurlijk een aardige vinger in de pap.

Hier wat leuke vondsten:

p. 286: de Republiek besluit in 1672 10 nieuwe regimenten te werven
p. 287: Van Reede krijgt opdracht als ambassadeur zich op de soldatenmarkt te begeven om regimenten te werven voor de Republiek. Er moeten liefst 6 regimenten a 15.000 man geworven worden.
p. 318: van Reede geeft opdracht tot het opstellen van 4 regimenten, waarvan 2000 man uit Bayreuth, dit wordt echter opgezegd.
p. 321: van Reede begroot zijn kosten op 42.500 gulden
p. 322: van Reede schrijft aan zijn zoon Godard, de latere graaf van Athlone dat 'hij wilde dat de soldaat van het van Reede Regiment in het rood liep, met blauwe omslagen en manchetten.
p. 326: nadat de Fransen het voorvaderlijk kasteel hadden afgebrand, wilde vader van Reede als vaandel een afbeelding van een afgebrand huis. Zoon Godard weet dit te vermijden en het vaandel wordt als volgt omschreven:(onbekende achtergrond), oranje vlammen in de hoeken en in het midden als motto 'non in ulti finus', in deze omstandigheden is niet het einde. De referentie in het NA is, 1.01.05, inv 8564, 1-2-1673.
p. 373 wederom een referentie aan de uniformen in de tekst: rood livrei, blauwe omslagen, tinnen knopen.~~In Luc Panhuysen's book on the year 1672, I found some rather amusing info on the regiment that had for a while Godard Adriaan van Reede's name. On the pages above, it is described that in 1672 the Republic ordered the establishment of 10 new regiments of foot, and van Reede, at that time ambassador in Brandenburg, starts his first steps on the soldiers market. Unfortunatly a lot of things go wrong: captains run off with their money and the quality of the troops is terrible, and some of them even started a mutiny. Those troops that arrived in the Republic were used for other regiments.

In his correspondence with his son Godard, Adriaan several times describes their uniforms: red coats with blue cuffs and sleeves.

The colour is decribed as well: after the burning of the family castle by the evil French, Adriaan wanted a banner with a picture of a burning castle and a rather revengeful motto. Godard talked his father out of this and the banner is described as 'orange flames in the corner', and as a motto 'non in ulti finus'.

The regiment later fought at Seneffe and a list of commanders can be found here.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten