zondag 22 november 2009

Troepen in Groningen 1672, Staatse zijde ~ States' Troops in Groningen 1672

Toch wel een beetje zuur dat de beste informatie over de Groningse troepen in 1672 geschreven zijn in het kader van een boek over Friesland! Op deze plek had ik al het werk van van Dam van Isselt gememoreerd, en deze verzocht aan de toenmalige rijksarchivaris van Groningen, Dr H.A. Poelman, om een overzicht van de troepen in Groningen. Zijn reactie is op pp. 261 e.v. gepubliceerd en hier weer neergezet.

~~

Earlier, I mentioned the book of Mr van Dam van Isselt on the defense of Friesland in 1672. A bit strange is the fact that the best info on troops in Groningen can be found here as well. I have republished the relevant pages, and as a summary I'll take some highlights:

Most of the troops repartitioned on Groningen (regiments Clant en Broersema infantry and the regiment cavalry Prins Georg Frederik van Nassau), were drafted into the field army. Around 4 companies of the the old regiments remained. Also there remained: Ten companies set up in march 1671 and 9 new companies set up in spring 1672 (I am not quite sure which one of these would become Reg Rabenhaupt I)), 5 new companies of cavalry, some Frisian companies.

Before the siege of the town of Groningen the number of regular troops is raised by the presence of the Holstein Regiment, Königsmarck Regiment ans some (three companies) dragoons. The total strenght might be around 3000 regular troops. These troops were divided on the tyown and the fortresses around it. During the siege these troops were augmented with the regiment Jorman from Holland. After the siege Reg Jorman and Holstein return to Holland, but regiments Clant and Broersema could be filled with returning troops from those regiments.

In 1673 the troops in the north were strenghted by Reg. Aquila and Bampfield. It's not clear if the '10th man' a sort of elevee en masse was effectuated outside the town of Groningen. I am also missing the Stadholders Guard, a company of around 150 men.Geen opmerkingen:

Een reactie posten