woensdag 18 november 2009

'Bommen Berend voor Schooljongens', 'The Bombing Bishop explained to schoolboys'

Bovenstaand plaatje komt uit een artikel uit Groniek, het (oorspronkelijk studenten) blad van Geschiedenis Instituut van de RUG.

Het volledige artikel is hier te vinden, en behandelt onder meer de 'vaderlandse geschiedenis' en hoe boekjes van Louwerse daarbij kon helpen. Alleen in het Nederlands. Het boek van Louwerse is dus een boekje voor schooljongens zonder enige historische waarde.

~~

The pic comes from an article form the magazine Groniek, from the History Institute of the Groningen University, and deals with patriotism and the role of history books for kids, like the book depicted in the pic by Louwerse.

Full article is here, dutch only. If you look in the archives you can find some nice articles on William III in english.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.