vrijdag 23 april 2010

Mariniers 1667~ Dutch Marines 1667Een betaallijst uit 1667. De compagniesterkte varieerde dus nogal, opvallend is ook dat het prima plana (d.w.z. officieren, onder-officieren en overig personeel als betaalmeesters en chirurgijns) altijd constant blijft.

Bron: Geschiedenis van de Mariniers, Leupe en van Braam Houckgeest, op google books in te zien.Two paylists of dutch marines from the year 1667. Note that the prima plana remains the same, even when the company strenght varies. Of course, the colonels company is even better staffed - officially that is.

Source: Geschiedenis van de Mariniers, Leupe en van Braam Houckgeest, google books.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.