vrijdag 30 april 2010

30 (st) April & 1672

Vandaag Koninginnedag en dus feest ondanks het slechte weer! Zoekend naar 30 april 1672, vond ik een garnizoenslijst van het vestingstadje Doesburg bij Arnhem. In 1672 was het een komen en gaan van militairen totdat de stad zich in juni 1672 aan de Fransen overgaf. Pas in mei 1674 worden nieuwe bewegingen geregistreerd.


[159v] Den 29 April 1672 is met patente binnen dese stadt gekomen de
compagnie te voet vande Here Graeff Otto van Stijrum en Limburgh, ende
heeft de Lieutenant Melchior van Laer, ende Vaendrig Mourits Hendrick van
Plettenburg den gewoontelicken eedt gedaen.
Eodem is aen Haer Edelheid vertoont de patente vande compagnie te paerde
vande Collonel de Marquis van Monpouillian48, gaende van Deutecom naer
Aernhem.
Den 30 April 1672 is met behoorlicke patenten binnen dese stadt gekomen de
compagnie van de Here Capitain Anthoni van Westrenen, ende hebben
desselfs compagnijs Lieutenant en Vendrich den gewoontelicken eedt
gepræsteert.
Den 2en Meij 1672 is met behoorlicke patenten binnen dese stadt gekomen de
vacante compagnie peerden van Hauttrives, ende hebben desselfs compagnijs
Lieutenant, en Cornet den gewoontelicken eedt gepræsteert.
Den 3en Meij 1672 is met behoorlicke patenten binnen dese stadt gekomen de
compagnie van de Heer Capitain Nicolaes Hopsen, ende heeft desselfs
Vendrich den gewoontelicken eedt afgeleit.Today we celebrate the birthday of HM the Queen, and looking for the date the 30th of April, I found a garrisonslist of the fortified town of Doesburg, near Arnhem. In 1672 a lot was going on of course, until the town surrendered to the French in June 1672.

Registration started again in May 1674.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten