vrijdag 16 april 2010

Bisschopschans ~ The Bishop's fortress

Google levert vaak grappige resultaten op. Zo kwam ik eens uit op de website van het waterschap Salland, met een leuk artikel over de zogenaamde Bisschopsschans. Pal naast de snelweg tussen Zwolle en Meppel, bij Staphorst ligt het plaatsje Rouveen. Hier lag, op het kruispunt van de wegen naar Friesland en Groningen een schans die enige jaren geleden is gerestaureerd. Meer over de schans hier en de gevechtshandelingen in 1672 zijn beschreven in de Overijsselse Almanak van 1854 en die vindt de lezer hieronder.

(F.A. Ebbinge Wubben, ‘De pas te Rouveen en de later daarbij aangelegde schans, of het fort bekend onder den naam van Friesche Kaa, Bisschops Schans of Schansbeentjesgraven’, in Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren, 1854, 19de jrg, Deventer 1854, pp. 158-182.)
~~

Unfortunatly I don'r remember anymore how I got there, but a google search led me to a nice article on the website of the 'Waterschap' of Salland in the province of Overijssel. 'Waterschap' is the local government organisation that deals with water quality and water management, which is rather important in a country that lies mainly below sea level. Near the village of Rouveen, on the crossroads of the roads to and from groningen, Friesland and Zwolle a fortress was made, which was occupied in 1672 by the troops of Bishop van Galen, and used as a base to terrorise and plunder the local surroundings.


The article I posted is an article from the Almanac of Overijssel, almanacs being a popular way in the 19th century to publish on local history. The writer states that as late as August 1673 Munster troops and artillery were present for an attack on Friesland, together with French troops from Condé's army. Click on the links in the dutch section for more pics.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten