vrijdag 25 juni 2010

Verwerd Europa

Petrus - of Pieter - Valkenier was een diplomaat die twee beroemde historische weken schreef, te weten Verwerd Europa en het Vervolg van het Verwerd Europa, en deze boeken zijn nu (eindelijk) bij archive.org in te zien.

De scans zijn zeer goed gelukt en je kunt in de tekst zoeken als je de 'lees online' optie gebruikt. Mijn Mac presteerde het zelfs de pdf om te zetten in een zoekbaar bestand, maar dat moet de lezer zelf maar even uitvogelen. De boeken zijn heel gedetailleerd en mij stond bij dat ik iets over het opheffen van het Regiment Jorman had geschreven.

Even zoeken in van Nimwegen's Crijgshvolck en daar vond ik inderdaad een verwijzing naar Valkenier, en die vind de lezer hier onder.

Overigens, het ter 'repartitie' of betaling van Holland staande Regiment Jorman, was een van de regimenten die de stad Groningen verdedigde.

Een van de grote problemen met het Staatse Leger was de onderbezetting binnen de regimenten. In de 17e eeuw was defensie handel. Een Staat zocht colonels aan om troepen te werven, die dit delegeerden aan kapiteins, die dan compagnien oprichtten. Er moesten dan voorschotten betaald worden, met alle risico's van dien, en dan werd er een vast bedrag per compagnie betaald.

De totale begroting werd nationaal opgemaakt, middels de Staten van Oorlog van de Raad van State, die dan ook bepaalde welke provincie welk regiment betaalde. Een groot probleem was het innen van de provinciale bijdragen en de betaling aan de troepen, wat naast de slechte staat van onderhoud van de forten nu niet echt bevorderlijk was voor het moreel.

Een vorm van misbruik was het opgeven van lege of onvolledige compagnieën en daarvoor het volle bedrag innen. Een bekende truc hierbij was het tijdelijk aanmonsteren van mannen bij controles.

Onderstaande pagina geeft aan dat bij monstering een infanterie-compagnie van 89 man, minimaal 70 man moest bevatten, exclusief de officieren en onderofficieren, meestal zo'n man of tien. De kapitein of colonel werd dus dan enigszins gematst. Een ruiterij compagnie moest dan 57 effectieve ruiters hebben.

Toen Willem III de macht overnam, werd er een stuk strenger gelet op het al dan niet voltallig zijn van de compagnieën. Werd je als kapitein of colonel gesnapt, dan kon je regiment ontbonden worden en kreeg je dus ook - vaak met terugwerkende kracht - ook geen geld. Dit gebeurde dus met de heren Jorman en Degenfeld.

Two very interesting books on archive.org, by diplomat Valckenier, dealing with the French-Dutch Wars can be found here. A real good source on the war, with battle descriptions and official documents. The first pic is the titel page, and the second page deals with company strenght in the States' Army. One of the many problems in 1672 was the fact that captains and colonels got money for understrength companies. An infantry company had to be 89 men, but there had to be at least 70 fighting men. Valckenier refers to an order made by the States of Holland of 1673.

If a colonel got caught with fraudulous acts, the least form of punishment was disbanding the regiment, and a refund of the money, which happened in 1673 with two regiments, being Jorman and Degenfeld
.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.