woensdag 30 juni 2010

The Intention's of Churchill's Marlborough

Uit/From: JSTOR, The Intention of Churchill's Marlborough, Morton J. Frisc, Polity 12, vol 4.

Overigens, een uitstekend artikel over Churchill's biografie van zijn verre voorvader. Het laat duidelijk de beperkingen zien van de militair binnen het politieke veld en hoe Churchill hier tegen over staat.An excerpt from the excellent article on Churchill's biography on Marlborough, clearly showing the limitations of a soldier within the political framework and Churchill's view on this.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.