woensdag 30 juni 2010

Rabenhaupt in Veldhausen 1674

Op diverse plaatsen op het internet is het volgende, in verschillende vormen te vinden:

Tijdens de Hollandse Oorlog had Carl von Rabenhaupt, baron van Sucha, zijn hoofdkwartier in Veldhausen. De tent en de baronskroon in het wapen zijn hierop gebaseerd. In 1674 werd Von Rabenhaupt bij Veldhausen door Bernhard von Galen verslagen..

Na enig speurwerk, blijkt dit citaat afkomstig te zijn uit dit boek van Wessel Friedrich Visch, die zich baseert op dit boek, wat later in het duits is vertaald.

Uit de duitse vertaling komt boven geplaats plaatje: Rabenhaupt trok Munster binnen, het ging goed tot Nordhorn, de vijand verenigde zich en Rabenhaupt trok terug naar Coevorden. Eybergen werd bij Veldhausen ingesloten en op 21 maart 1674 (dit komt dan van van Alpen) werd Eybergen daar gevangen genomen.

Opvallend is, dat dit eigenlijk de enige bron is, die dit vermeld. Rabenhaupt zelf vermeldt er helemaal niets over in zijn brief van 28 maart 1674 die ik hier onder plaats. Opvallend is ook dat de beweerdelijke veldslag een dag voor het sluiten van de vrede met Munster werd gesloten, wat ik ook al een aanwijzing vind dat het verhaal van van Alpen met enige korrels zout genomen moet worden.~~

When you do a google search with Rabenhaupt and Veldhausen, you will find that in 1674 Rabenhaupt was beaten by the Munster troops at a small place called Veldhausen. I have found the source of this quote, and I could trace it back to this book, a history of the County of Bentheim. Visch, the author, referes again to a biography by van Alpen of van Galen, and the high-german translation is on top of this post. High german version

Visch also added the date of the 21st of march 1674, which is rather remarkable, as this date was just before the final conclusion of peace between the republic and Munster and also remarkable is the fact that Rabenhaupt himself doesn't mention the loss of a battle at all in his report to the States of Groningen. Basically he is stating the opposite of van Alpen, claiming a great victory!Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.