dinsdag 22 juni 2010

Ekeren ~ J.W. Wijn


Dit boek is deel VIII, nummer 1 van Het Staatse Leger. Voor genealogen en historici is het een geweldige bron van informatie, ja zelfs het startpunt van informatie over het Staatse leger vanaf de Opstand tot en met de Spaanse Successie oorlog. Deel VIII is geschreven door de historicus Dr. Jan Willem Wijn en in dit deel vinden wij ook uitgebreide informatie over Ekeren.

In grote lijnen: na het succesvolle beleg van Bonn, gingen de geallieerden te rade hoe nu verder. Marlborough vatte een 'grand dessin' op inhoudende een aanval op Antwerpen. Wijn laat een beetje doorschemeren dat dit vooral voor de Engelsen voordelig zou zijn uit handelsoogpunt en dat een dergelijk plan, zo dicht bij de grens van de Republiek nu niet bepaald in goede aarde zou vallen. Maanden doet men er over om tot een plan te komen. Marlborough stelt zelfs voor dat Coehoorn Oostende aanvalt, maar daar voelt Coehoorn, die een vrij hoge post in Zeeuws-Vlaanderen had, helemaal niets voor. Coehoorn krijgt het wel voor elkaar dat hij troepen afsnoept van Obdam die langs de oostoever van de Schelde een positie bij Ekeren diende in te nemen.

Wijn meent wel dat het plan van Marlborough ondeugdelijk was: het was te doorzichtig en doordat de Frans/Spaanse lijnen korter waren konden zij sneller troepen samentrekken dan de geallieerden., wat dus ook gebeurde. Obdam die met tegenzin zijn orders uitvoerde en inderdaad bericht kreeg dat de Fransen er aan kwamen, met de belofte van Marlborough om versterkingen te sturen, kwam dus eigenlijk voor een onmogelijke opgave te staan, en de rest is bekend: Obdam vluchtte weg, deed zijn oranje sjerp af en vluchtte door de Franse linies en uiteindelijk slaagde Slangenburg er in door de Franse linies heen te breken. Wijn schat de Franse verliezen hoger dan de Staatsen.

Na afloop diende Obdam zich voor een commissie te verantwoorden en de verhouding tussen Coehoorn, Slangenburg en Marlborough verslechterde zienderogen. Over en weer werden er verwijten gemaakt, waarbij Marlborough onder meer Coehoorn verweet dat hij hij in Vlaanderen alleen wat deed om belasting te innen. De problemen werden pas opgelost na de dood van Coehoorn en het vertrek van Slangenburg, dit op verzoek van de Staten.Bovenstaand kaartje laat zien wat de troepenbewegingen van de geallieerden waren.

~

The above red book is Volume VIII of 'The States' Army', the standard book for historians on the troops of the Dutch Republic up to the War of the Spanish Succession. Volume VIII was written by the late historian Dr Jan Willem Wijn and in part 1 the battle of Ekeren is described in detail.

Like Knoop, Wijn points to the inherent design fault in Marlboroughs plan, which was directed to Antwerp. He also hints that an attack on Antwerp would be in English interest tradewise, just like his rather daft plan to attack Oostende, which Coehoorn had to do with too few troops. Splitting up forces on a relatively short front, had the risk that the weakest section would get attacked and that was just what happened. Obdam, who reluctantly obeyed orders got trapped and his subordinate Slangenburg had to fight the troops out.

Indeed, Obdam was warned, but with Marlborough's promise to send troops (which never showed up) he couldn't do more than to hold his ground or retreat.

After the battle, both sides claimed victory, but Wijn states it was in fact a draw. On the other hand, the States' troops fought against superior numbers and managed to catch a gun and several French colours. Marlborough, Slangenburg and Coehoorn blamed each other for the failed attack which didn't help the allied cause a lot. The problem were solved by the removal of Slangenburg from command and the death of Coehoorn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.