woensdag 17 juni 2009

Uniformen ~ Uniforms
Van de webstek van het Provinciaal Historisch Centrum Zuidholland:

"In 1702 werd besloten dat de door Holland betaalde militairen nieuwe uniformen moesten krijgen. Vele lakenhandelaren waren geïnteresseerd in deze opdracht. Zij stuurden stukken stof op om te laten zien waar ze de uniformen van wilden maken. Een speciale commissie besprak de voorstellen van deze handelaren. Na 300 jaar zijn de stukjes stof nog in zeer goede staat, zo blijkt uit het dossier dat indertijd door de commissie werd aangelegd en bewaard is gebleven. De ‘lakense’ stof was niet bepaald zacht en soepel, maar eerder dik en kriebelig."


From the website of the provincial historical centre of South- Holland:

"In 1702 it was decided dat the soldiers payed for by Holland should recieve new uniforms. Many traders in wool were interested in this assignment. They sent samples of cloth to show where the uniforms could be made of. After 300 years the pieces of cloth are still in good condition, as can be proven from the file that the commission made of it. The cloth wasn't soft or accomodating, but thick and itchy.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten