dinsdag 9 juni 2009

Despereert niet ~ Don't despair
Mijn grootvader was een echte calvinist. Conservatief, en "God, Nederland en Oranje" was een heilige drie-eenheid en dat weerspiegelde zich in zijn boekenkast: de Bijbel, W.G. van der Hulst, K. Norel, en op geschiedkundig vlak 'Despereert niet', de werken van de neven Algra, omschreven als 'gereformeerde geschiedenis'.

De werken van Algra & Algra zijn overigens hier te vinden. Ook over de zeventiende en begin achttiende eeuw hebben ze veel fraais geschreven, onder meer over de aanslag op Aardenburg, zie hieronder.

'Despireert niet' was overigens het motto van Jan Pietersz Coen. Coen was een nogal 'rücksichtlose' kapitein die het bij de Engelsen verknalde door op Ambon een paar te laten onthoofden, wat één van de redenen was voor de Eerste Engelse Oorlog.

My late grandfather was a stout calvinist. Conservative and his trinity was 'God, Country and the House of Orange', and it refelcted on his bookshelf: the Bible, W.G. van der Hulst (a Dutch children book writer of protestant origin), K.Norel (also a writer of protestant origin) and the works of the nephews Algra, whose works you van find on the Digital Library of Dutch Literature.

'Despereert niet' or 'Dont despair' was also the motto of Jan Pietersz ('sz' is an abbrevation of 'zoon', so it means 'son of Pieter' Coen, who did some bad things to the English on Ambon, which were one of the causes of the First Anglo Dutch War.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten