maandag 29 juni 2009

Dese bekommerlijke tijden ~ These times of sorrow
Op 2 juli a.s. promoveert Albert Buursma in Groningen op een onderzoek naar armenzorg in Groningen. Uit het persbericht van de RUG:

Minder conjunctuurgevoelig

Oorlog en vrede hadden grote invloed op de armenzorg. Als garnizoensstad herbergde Groningen in vredestijd grote aantallen werkloze soldaten; in oorlogstijd bleven hun vrouwen en kinderen berooid achter. Toch maakten er relatief weinig mensen gebruik van de armenzorg: rond 1700 maar zo’n zeven tot tien procent van de bevolking; in andere steden kon dat oplopen tot twintig procent. Een harde verklaring heeft Buursma niet. “Er was niet veel nijverheid in Groningen, zoals in een vergelijkbare stad als Leiden. Groningen was meer op landbouw georiënteerd, en daardoor misschien minder conjunctuurgevoelig.”


Het plaatje is van het boter- en broodhuis bij de Martinikerk.

~

On july 2nd Albert Buursma will defend his doctor thesis on charity in the province of Groningen in the 16th and 17th century. From the website of the RUG:

'War and peace had a great influence on charity. As a garrison city, Groningen harboured a lot of unemployed soldiers in peace-time. In times of war, women and children were left behind in poverty. Stil, relatively few people were depending from charity. Around the year 1700 about 7 to 10% of the people , in other city that could rise to 20%. Buursma doens't have a good explanation for it:"There was no industry in Groningen, like in the city of Leyden. Groningen was more depending on agriculture and maybe less sensitive to the economy."

The picture is of the 'butter- and breadhouse', where said goods were delivered to the poor and needing.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten