dinsdag 20 juli 2010

Menno van Coehoorn

Op 20 juli 1747 startten de Fransen het bombardement op de door Menno Baron van Coehoorn ontworpen vesting van Bergen op Zoom. Aan zijn ontwerp lag het overigens niet dat de vesting viel, meer info daarover hier.~

Today in 1747, the French started their bombardment on the fortress city of Bergen op Zoom, a fortress designed by the great Menno Baron of Coehoorn. It wans't his design that caused the fall of the fortress in a war, in which the Republic was dragged by the English.

Picture is (c) Rampjaar 2010.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.