zondag 18 oktober 2009

Pallandt testGeïnspireerd door dit artikel op het blog én omdat het weekend is, heb ik een grenadier van het regiment Pallandt geschilderd. De uniformkleuren zijn ontleend aan Belaubre, de mini is een aangepaste Britse grenadier van Wargames Foundry. Overigens droeg het hele regiment vanaf 1709 grenadiersmutsen.

~~

Inspired by this article on the blog and because it is weekend, I painted this grenadier of the Pallandt regiment. Uniform colours are provided by Belaubre, the model is a slightly converted British grenadier by Wargames Foundry. All the men in the regiment wore grenadier caps from 1709 on.

2 opmerkingen: