maandag 12 oktober 2009

Grave 1674 II

Op de leestafel 'Het beleg van de Stad Grave in 1674', geschreven door C.R. Patist. Wel een aardig boekje dat recht doet aan de inspanningen van beide kanten en er zit een hele mooie kaart bij, die de euro's alleen al waard is.

In juni had ik al een voorlopige lijst van de Staatse regimenten gepubliceerd:

Zijne Excellente Willem III
Col Kirkpatrick, Regiment Schotten van Scott of Bucleuch
Frederik Casimir, Prins van Koerland, Regiment van Coerland
(Lt-)Col Wijnbergen, Regiment van Wijnbergen
Col Golsteyn, Regiment van Golstein
Zijne Excellentie Rabenhaupt
Brandenburgers, Reg Lehndorf?
Col Hendrik van den Clooster, v/h Regiment Wijnbergen?
Col Ulenbourg
Regiment Lutzowm
Regiment Wagenem
Regiment van Reuss en Plauen

Dan Schorr kwam nog met:
Reg Nieuland or Ingen-Nulant.

Via de Groningse Univeriteitsbibliotheek kon ik een copie kopen van een pamflet uit 1674, geheten het 'Journael of Daghregister van de aenmerkelijkste zaken, voorgevallen in het zeer strenge en gedenkwaerdige belegh van de Stad Grave'.

Pagina vijf vermeldt dat Rabenhaupt het beleg startte met 3 regimenten te voet en drie compagnien paarden, geschut en 1500 arbeiders. Op 27 juli werden de loopgraven geopend, en Kolonel Golsteyn sloot de stad in met zes regimenten. Het verslag meldt de volgende regimenten op 15 augustus:

Ruiterij:

- Swartsenburg
- Ammema
- Witgensteyn
- Wrangel
- Burum
- 'en anderen'

Voetvolk:

- Golsteyn
- Beaumont
- Noelant
- du Telle
- Klooster
- Ulenburg
- Lutsau
- Lange
- Hoorn
- Hundebeek
- Wagenheym
- Weynbergen
- Steck
- Rabenhaupt
- Stadhouder Friesland
- Coerland (12 compagnien)
- Holstein Pleun (5 compagnien)
- Graaf Fries

'in alles 183 Compagnien voet-volk'

Een ander werd nog aangevuld met o.m. Friezen en later troepen die Willem III meenam van Seneffe.

Aan de Franse kant:

Goeverneur Graaf van Chamilly

- Twee bataillons reg. Normandie
- Vendome
- Bourgondie
- La Motte

waarvan 1700 het beleg hebben overleefd.

~~
Another pic of the siege of the town of Grave (not to be pronounced the english way!) to brighten up the book on my bed side, 'Het beleg van de Stad Grave in 1674', written by C.R. Patist. Nice little book, simple reading but it has a great map of Grave, which is worth the money for the book alone.

In June I published a list of State's regiments involved in the siege:

Stadholder William III
Col Kirkpatrick, Regiment Scots of Scott of Bucleuch
Frederik Casimir, Prince van Koerland, Regiment van Coerland
(Lt-)Col Wijnbergen, Regiment van Wijnbergen
Col Golsteyn, Regiment van Golstein
HE Rabenhaupt
Brandenburgers, Reg Lehndorf?
Col Hendrik van den Clooster, v/h Regiment Wijnbergen?
Col Ulenbourg
Regiment Lutzowm
Regiment Wagenem
Regiment van Reuss en Plauen

Next, Dan Schorr came up with Reg. Nieuland or Ingen-Nulant.

Now, at the local university library I bought a copy of a pamphlet describing the siege, titled - in translation - 'Journal or Day register of the important happenings which occured during the harsh siege of the town of Grave'. Actually I have held the original in my hands as well, which was quite fun.

This Journal lists the following regiments:

Cavalry:

- Swartsenburg
- Ammema
- Witgensteyn
- Wrangel
- Burum
- 'and others'

Infantry:

- Golsteyn
- Beaumont
- Noelant
- du Telle
- Klooster
- Ulenburg
- Lutsau
- Lange
- Hoorn
- Hundebeek
- Wagenheym
- Weynbergen
- Steck
- Rabenhaupt
- Stadholder Friesland
- Coerland (12 companies)
- Holstein Pleun (5 companies)
- Count Fries

'in all 183 Companies of foot'

To these troops later came the troops of William III and some more Frisians.

On the French side we find:

Goevernor Comte de Chamilly

- Two bataillons reg. Normandie
- Vendome
- Bourgogne
- La Motte

Around 1700 French survived the costly siege.

6 opmerkingen:

 1. Great information. Keep it up! Is the journal of the siege still available?

  Dan

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Yes, but you must ask for it in original or ask and pay the digital copy especially at the library. Maybe there's a scan somewhere on the net.

  More info can be found in Knoops krijgs en Geschiedkundige beschouwingen, second book, p. 112 etc.

  I'll scan the pages and post it here as well. Knoops work can be found on archive.org but as a non-us citizen I can't see the pages for copyright reasons on their website!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Send me an email at fcoupeau -arobase- gmail.com and I'll send you the book from archive.org (and any others that you'd like :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Thanks! Problem is...I am told at archive.org a book is made out of pictures per page...is that a problem?

  And well..I just bought the Knoop book...has it's advantages..:-)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. I am not sure what you mean. Give me your email adress and you will see by yourself when you will have the digitalized book :-)

  BeantwoordenVerwijderen