woensdag 21 oktober 2009

Aduarderzijl in 1672Dit is een afbeelding van Google Maps van Aduarderzijl. Een 'zijl' is, wat elke Noorderling moet weten, een sluis, beter gezegd een spuisluis.

Het Aduarderzijl had in 1672 een grote strategische betekenis: het beheerste een van de zeewegen naar Groningen en met de sluis regelde je de waterstand en inundaties. Over 1672 heeft Marja Krol een scriptie/werkstuk gemaakt voor de geschiedenis winkel van de RUG, en daaruit laat ik een aantal bladzijden lezen. (c) met toestemming gepubliceerd Marja Krol, Wetenschapswinkel RUG/ K.G. Lugtenborg.


~~

This is a pic of the Aduarderzijl. A 'zijl'(Frisian 'Syl', Gronings 'siel' or 'ziel') is a lock that was used to regulate the water to and from the sea, and using this 'zijl' you could even inundate tha lands. The Aduarderzijl had, therefore in 1672 a great strategic value and was protected by a fortress, which was attacked by te Munster General Nagel in 1672. Ms Marja Krol wrote a paper for it for the 'geschiedenis winkel' of the University of Groningen and with permission of mr Lugtemborg I can publish from this paper. I will try to put up pics or a clickable link to a pdf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten