maandag 11 mei 2009

1672


Toen mijn familie naar een dorp onder Groningen ging verhuizen waren er een aantal dingen die duidelijk anders waren dan het Friese stadje waar ik eerder woonde. De winkels waren in Groningen op maandag dicht en op 28 augustus was er een vrije dag met feest 'in Stad.'

Dat feest had te maken met het 'Ontzet van Groningen' in 1672, waarbij volgens de verhalen (en Wikipedia) de dappere Groningers onder leiding van Graaf Rabenhaupt de invallende Munstersen versloegen, wat weer een lichtpuntje was in het rampjaar dat de Republiek was overkomen. Immers, werd de Republiek niet vanuit drie kanten belaagd? En hield de stad het niet lang vol onder de bombardementen van Jan van Galen, die smadelijk afdroop?

Toen ik in 1987 samen met een aantal vrienden een wargamevereniging oprichtte, koos ik dan ook de naam Rabenhaupt, en ik was als ere-lid zeer blij met de maquette die werd gemaakt door leden van de vereniging van het beleg van Groningen. Deze maquette bevindt zich nu in depot van het Legermuseum in Delft.

Het jaar 1672 geldt als rampjaar maar het was eigenlijk niets vergeleken met de ellende die voor Europa volgen zou, waarbij de Republiek relatief ongeschonden uit is gekomen qua oorlogsgeweld, dit in tegenstelling tot de Spaanse Nederlanden. Hoewel men kan zeggen dat de Republiek diverse oorlogen won, door de grote financiele inspanningen betekende het toch het einde van de Republiek en het midden van de 17e eeuw, met een opmaat naar de tijd van de Patriotten. Prof Dr. Zwalve, mijn docent Rechtsgeschiedenis kenmerkte die latere tijd weinig elegant als die van een 'Bananenrepubliek'.

Terug naar de 17e eeuw. Hoewel mijn interesse daar in eerste instantie niet bij ligt, was de nieuwe reeks van Mark Copplestone:toch weer eens reden om me weer in deze tijd te verdiepen, met natuurlijk uitstapjes nar verder verleden en heden.

Gevonden op de weblog van Gelkinghe, een feldwebel van Rabehaupt:
When my family moved to a small village onder the city of Groningen, I noticed there were some things quite different from the small Frisian town I used to live. For instance, on Mondays all the shops were closed, and August 28th was a day off in Town. (As Groningen is the largest city between Utrecht and Bremen, Groningen is called Stad, or Town without the 'the' in front of it!)

The celebrations had to do with the relief of the Siege of Groningen of the Cologne and Munster troops in 1672, which was a well needed succes in the disaster year 1672, in which the Dutch Republic was attacked on three fronts. The brave people of the City defied the bomb throwing Bishop, led by Count Rabenhaupt. According to stories and Wikipedia of course.

In 1987 I founded with some friends a wargame club, and I chose the name Rabenhaupt. As an honorary member, (I am not active in the club for a variety of reasons), I was very pleased with the maquette of the siege in 15mm, which is now in the Dutch Army Museum in Delft.

The year 1672 is knowm in Dutch History as the 'disaster year', but it turned out to be that future events were even worse for Europe. The Dutch Republic remained relativly unharmed, which can not be said for the Spanish Netherlands, which became the battlefield for another 40 years. The Republic did quite well, but the financial strain was too much and led to the demise of the Republic in the mid 18th century, (Dr Zwalve, my professor in History called the Republic a 'Bananarepublic!) which led again to the Patriots and eventually the Batavian Republic.

Mark Copplestone's new 25 mm range started this all, so it's time to get the books from the shelves, with the usual sidesteps to past and present.

The man in red BTW, is supposed to be a 1672 era Feldwebel, from the troops of Rabenhaupt. (Thanks to the Gelkinghe weblog)

2 opmerkingen:

  1. Excellent start! I am most impressed by the beautiful model created for the Army Museum. You mention that 15mm figures were used; I am currently doing a review of all of the available 15mm figures for the period 1670 to 1690 and would be curious which figures your club selected for the diorama?

    Bill

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Thanks!

    Sorry, it's a long time ago, I think I heard they were mainly Essex figs. They have a post-1660 range IIRC and there weren't that much figs around that time.

    BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.