woensdag 3 maart 2010

Op bezoek bij J-D Lepage ~ A visit to Jean Denis LepageHet is eigenlijk wel grappig om uit te vinden dat een schrijver van boeken over vestingen uit de 17e eeuw gewoon een paar straten verderop woont.

Ik was erg verheugd dat ik een afspraak met hem kon maken om hem iets over zijn werk te vragen. Op de fiets tussen de buien door dus naar de Indische Buurt.

Jean Denis Lepage blijkt een uitermate charmante man te zijn die met een prettige stem en een licht frans accent aan het vertellen slaat. Een interview.

'Hoe kom je eigenlijk in Groningen terecht?'

'Op de een of andere manier raakt ben ik via vrienden in Groningen verzeild geraakt in de jaren 1970 en ik had het hier erg naar mijn zin.

Ik kon hier muziek maken maar ik ga nog regelmatig naar Parijs, waar ik vandaan kom, naar vrienden. Parijs is wel mooi als je een vrijstaand huis kunt vinden met tuin, maar dan moet je een miljonair zijn. Het is ook een erg grote stad, Groningen is dan wat compacter.'

'Hoe ben je er eigenijk toe gekomen om boeken over vestingbouwkunde te schrijven?'

'Tja, ik zat in café Bommen Berend en daar zag ik die prenten van Hooghenberg en ik ben toen verder gaan onderzoeken.

Ik heb me altijd al voor vestingen en kastelen geinteresseerd en er was ook dat boek, 'Verschanste Schoonheid'. Ik ben toen lid geworden van de Stichting Menno van Coehoorn en ging met de heren op excursie naar forten en bunkers.

Ik heb daar wat contacten gelegd en zo kwam uiteindelijk het eerste boek tot stand met de Stichting. Let vooral op de kwaliteit van het drukwerk! Ik werk op A3 formaat, dus vrij groot en dat wordt dan verkleind maar je ziet in dit boekje dat dat erg mooi is geworden.

Ik had al een manuscript voor nog een nieuw boek en daar mee ben ik bij uitgevers langs geweest. Het was nog niet op computerformaat dus ik had echt een groot pak papier waarmee ik dan langs ging.

Ik ben volgens mij in Bedum geweest, daar zag men het wel zitten maar uiteindelijk kwam ik via de Walburg pers bij de mensen van Matrijs en zo kwam het boek over Groningen tot stand.

'Overdiep heeft een voorwoord in één van je boeken geschreven, kun je iets over hem vertellen? Ik heb begrepen dat het nogal een bijzondere man was..''

Ja, 'Demp Overdiep!', haha! Even denken, hij woonde in de buurt, ik ben bij hem op de fiets langs geweest. Was dat in Peize? Het was een geweldige man, hij had een enorme boekenkast en zijn tafel lag helemaal vol. Zijn vrouw regelde veel voor hem en hij wist precies waar zijn boeken waren. Hij heeft me leuke tips gegeven en hij vond dat alles wat de geschiedsschrijving van Groningen bevorderde ondersteund moest worden.

'Hoe ging dat met je boek over Vauban?'

Ik ben dit boek in het Nederlands begonnen, ik denk zo vanaf 1995 ? Toen bleek dat niemand in Nederland zich er voor interesseerde - zelfs de Menno van Coehoorn Stichting niet- heb ik het manuscript in het Frans vertaald. Maar ook daar bleek er geen belangstelling voor te zijn.'

'Dat is toch wel raar, want er is daar toch ook een Vauban Stichting?'

'Sterker nog, er zijn er twee die elkaar concurreren, en op plaatselijk niveau wordt er ook veel gedaan. Er is niet zoals in Nederland één centrale club die er over gaat, dus in Frankrijk is het nooit wat geworden. Ik was toen ook bezig met een boek over kastelen en dat werd Engelstalig en toen besloot ik het Vauban boek ook maar engelstalig te maken. Internet kwam toen op, ik zocht toen op 'publisher' en toen vond ik zo veel en die heb dan maar benaderd en uiteindelijk ben ik North Carolina bij McFarland uitgekomen.

Toen ben ik begonnen begonnen met het maken van boeken over wapens en het leger in WO2 en heb ik boeken gemaakt over de Hitlerjugend, duitse voertuigen, vliegtuigen, allemaal ontzettend leuk om te doen. Ik maak dan zowel de tekst als de tekeningen. Ook heb ik een boek gemaakt over het vreemdelingenlegioen. Een probleem daarbij waren de reprorechten voor de foto's, zeker als je veel foto's gebruikt was dat behoorlijk duur.'

'Kun je iets vertellen over hoe je werkt?'

Ik teken op groot formaat op A3 en dit wordt dan verkleind.

´Hoe lang ben je nou met een tekening bezig?'

´Dat hangt er van af. Rechte lijntjes enzo dat gaat wel binnen een paar uur, maar een tekening zoals deze met veel details en schaduwen en randjes dat kost veel meer tijd. Ik vind dat wel leuk, boompjes en richteltjes maar het kost veel meer tijd.´

Vervolgens een kort bezoek aan het atelier. Jean Denis laat me wat tekeningen zien, waaronder een serie over het leger van Lodewijk de XIV! Uitgevers opgelet dus!

~~

It's rather nice that an author of books on dutch fortifications lives just a few streets away and I was delighted that Jean Denis Lepage was kind enough to have a chat with him, so yesterday I climbed my bike, dodged the hail and rain and went off to the 'Indische Buurt' (1).

Mr Lepage turns out to be a very charming (well he's French after all..) with a very pleasant voice and a nice french accent. A short interview.

'Can you tell us how you got to live here in Groningen?'

'Well some way or the other I ended up in Groningen in the 1970's as some of my friends lived here. I am originally from Paris, friends of mine still live there and I visit them regulary. Paris is a nice place to live, if you can find a house with a garden, but then you have to be a millionaire. Paris is also very big..Groninger is a lot smaller, so it's easy to visit people.

'How did you end up writing about fortifications?'

'I was sitting in a café called 'Bommen Berend'(2) and I saw these plates of Hooghenberg about Groningen, and I started working with that idea.

I was always interested in forts and castles, and there was this book...'Verschanste Schoonheid' (3) really inspiring. I joined the Menno van Coehoorn foundation and visited with these gentlemen forts and bunkers, and this led to my first book for them. I especially like the quality of the printing, I work with large drawings and these are printed smaller, so the details really stand out.

Also I had a manuscript for another book, and I visited several publishers, this was in the pre-computer age, so it was a big pile of notes and drawings. Some of them were interested but eventually via the people of the Walburg Press I met the Matrijs people and thus I could publish the book on Groningen fortifications.

'I noticed that Overdiep wrote a preface in one of your books, can you tell a bit about him. He was a rather remarkable man?'

'Haha! Ditch Overdiep!! (4). Yes I remember him. He lived outside Groningen, and I visisted him on my bike. He lived in this big house with a big room, stashed full of books, of anyone he knew it's place. he gave me some usefull tips, and he had the adagium to support anything that could contribute to the history writing in the North. A really nice man.

'And can you tell me something about the Vauban book?'

'I started with it in about 1995 I think, in dutch. No one was interested in it here. Next, I translated the book in French and approached some French publishers but they weren't interested in it either.

'But there's a Vauban accociation in France?'

'In fact there are two, but they are competing with each other, it's not like here in the Netherlands, with a central organisation for fortresses, in France there are a lot of communal organisations and the like.

Anyway, the internet was on the rise, I googled with the word 'publisher', which gave rather a lot results but I stuck to it, wrote to a lot of them and eventually I ended up in the USA, North-Carolina at McFarland's. Also I started making books on WW2, about the Hitleryouth, planes and vehicles, which was great fun to do. I write the text myself and make all the illustrations. There's also a book on the French Foreign Legion, one of the problems was the use of photo's which was quite expensive because of the copyright and the fact I used a lot of pics. (and I had to pay for them myself!).

'Can you tell me something about the way you work?'

'Ah well, I use a very large format, A3 and this is scaled down in the printing process.'

'How long does it take to make a drawing?'

'It depends of course. Simple stuff like a abstract fortress just a few hours, but as I like to draw trees and hills and rocks, the nice small details, a hill fotress can take a while..'

Next a visit to the work room, where Mr Lepage showed me some of his works, also showing me an unfinished manuscript on the army of Louis XIV! Any publishers around?


(1) Dutch towns are divided in neighbourhoods usually with streets with a same type of names, like flowers, statesmen, admirals or references to the former colony Indonesia.
(2) Bommen Berend was the nick name of the Bishop of Munster
(3) Verschanste schoonheid can be translated as 'Fortified beauty', it's a book about..fortresses
(4) Overdiep had the reputation of being a conservative judge, squatters littered the town with slogans like 'Ditch Overdiep', a 'diep' being a canal.

More about the books by Jean Denis Lepage here.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten