donderdag 18 februari 2010

Les Triomphes de Louis XIV

Eindelijk vrij verkrijgbaar!

'Het boek met gekleurde teekeningen van de door Lodewijk XIV veroverde vaandels en standaarden berust in de Bibliothèque Nationale te Parijs : de Pruisische regeering liet er een getrouwe copie van maken door tusschenkomst van den Directeur van het Königl. Zeughaus te Berlijn, Major Dr. von Ubisch. Deze leende mij de copie waarvan ik de teekeningen ... copiëerde / J. Hoynck van Papendrecht'

Vind meer hier.

~~

At last! 'The book with coloured drawings of the colours captured by Louis XIV, is kept in the Bibliothèque Nationale of Paris. The Prussian government ordered that a copy should be made, after interference of the Director of the Königl. Zeughaus in Berlijn, Major Dr. von Ubisch. He eas kind enough to lend me the copy of which I made these drawings.

You can find the book, also know as the Triomfs of Louis XIV, here.

Mr Belaubre probably used the original book in Paris for his works, and Bottema probably used the copy by Hoynck.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.