zaterdag 13 februari 2010

Flags of the World


Bovenstaand plaatje komt uit het boekje Military Flags of the World. Hieronder de resensie in Mars et Historia, waarmee ik me wel kan verenigen. Het tragische is wel, dat het vaandel dat Sierksema niet kan vinden door Bottema in 1973 in Mars et Historia is beschreven! (Ja, dat is dus het artikel dat later door mij vertaald en op dit blog gezet is)


Mars et Historia, mei/juni 1978.

HOLLANDSE HISTORISCHE VAANDELS IN ENGELSE BOEKEN
door KI, Sierksma.
Gelijktijdig werden in januari 1979 twee Engelse boeken opgenomen in de bibliotheek van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek, die totaal verschillend van aard en opzet zijn, maar gemeen hebben dat zij elk een stukje documentatie bevatten over door Nederlandse troepen gebezigde vaandels in vroeger tijden, die - voor zover ons bekend - tevoren weinig aandacht kregen bij de beoefenaren van de Nederlandse militaire historie. Het gaat hier om:
jL_ Terence Wise, Militär)' flags of the World in colours (Poole 1977, 184 p . , waarvan 64 kleurenp laten met 392 afbeeldingen, £ 4, 50).
2» Nicolas Payan Dawney, The standards, guidons and colours of the Household Division
1660-1973 (Tunbridge Wells 1975, 272 p, met 154 afbeeldingen waarvan enkele in
kleuren, E 16, 50.
Het eerstgenoemde boek is verschenen in de Blandfort Colour Serie en heeft een handig formaat (20 x 14 cm. ),een echt handboekje dus, en aantrekkelijk voor een brede kring van geïnteresseerden. Het geeft een selectie van vaandels uit 26, vanuit Brits standpunt gezien, 'grote', oorlogen over de gehele wereld.
Men kan de auteur prijzen om zijn kritische zin dezer keuze: letterlijk en figuurlijk 'voorbeeldig'. Maar voor ons als Nederlanders Is het, gezien dat Wise met zijn oorlogen begint in 1600, toch wat bevreemdend dat van 'onze' Tachtigjarige Oorlog, noch van 'onze' Engelse Oorlogen iets is gekozen. Gelukkig is 'Holland', zoals Wise ons land noemt, niet vergeten.
Bij de War of the Grand Alliance 1688-1697 vinden we tussen de 24 voorbeeldvaandels
twee'Hollandse': Nr, 95 Gustaf Mauritz Lewenhaupts Regiment en Nr, 96 Infantry colour, Lewenhaupts regiment was in dienst van de Republiek in 1688, Het vaandel dat werd gevoerd was van zuiver Zweeds model: geheel blauw met op het midden van goud het naam cijfer van de koning, twee ineengestrengelde hoofdletters C, met een kroon erboven en twee lauwertakken er half omheen. Op geen enkele wijze bleek uit het vaandel dat het de Republiek diende.
De 'Infantry colour' daarentegen is duidelijk Hollands: het gekroonde wapen prijkt in de bovenhals. Het afgebeelde vaandel moet in 1690 in de slag bij Fleurus zijn gebezigd en toen in handen zijn gevallen van de Fransen, Het veld van het vaandel is als geel weergegeven, wat wel oranje zal moeten zijn. Uit de vier hoeken reiken korte witte, roodgezoomde vlammen naar een medaillon op het midden, gevormd door een met takken omgeven uit de vlammen opreizende fenix, met eronder de wapenkreet ONERE REV IVO; ik herleef uit de as). Aan drie zijden is dit medaillon omgeven door een kruisvormig naamcïjfer, gevormd door twee letters Y, Overigens, wie weet welke officier dit vaandel heeft gevoerd? Het monogram met de Y's kan een aanwijzing zijn.Yvoy!! YVOY!!


~~

A pic plus text from the booklet 'Military Flags of the World' by Terence Wise. I also added the dutch review of the book by K. Sierksema who could not identify the Yvoy flag, despite the fact five years earlier in the same magazine of Mars et Historia the colour was described bu mr Bottema.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten