zondag 3 januari 2010

D.J. Roorda 'Het Rampjaar 1672'

In augustus vorig jaar had ik al gewag gemaakt van Roorda's in boekvorm uitgegeven proefschrift 'Partij en factie', over de wisseling van de politieke macht in 1672. In de Fibula reeks, oorspronkelijk bedoeld voor een wat jeugdiger publiek, geeft Roorda een scherpe analyse van de politieke en militaire gebeurtenissen in 1672, voortboordurend op 'Partij en factie'. Bevat prenten die ik nog niet eerder had gezien en een goede literatuurlijst.~~In august last year, I mentioned dr D.J. Roorda's book, being his PhD thesis, aboput parties and factions in dutch politics in 1672, and how little changed in the political structure of the Republic. His book on the disaster year 1672 is originally written for a younger audience (The Fibula books are edited by the Dutch Youth Society for History), but this little book gives a sharp analysis of the political and military situation in 1672. Very well written, has some pictures I had never seen before and a good reference list.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten