maandag 3 augustus 2009

Uniformen

Het oudste bekende complete overzicht van de uniformering van de Staatsche Regimenten uit 1753. Uit O. van Nimwegen's, De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote mogendheid', p. 97, ARA, Stadhouderlijke Secretarie 428.

~~

The oldest complete overview of States' uniforms, from Olav van Nimwegen's book on the Dutch Republic in the 18 th century. The picture comes from ARA, the 'General Archives'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten