maandag 24 augustus 2009

Pages als pronkstuk ~~ Showpiece pagesIn de Hollandse zeventiende eeuw werden in stillevens, genrestukken en portretten zwarte jongetjes populair als page of slaaf/bediende van rijke blanken. De zwarte bedienden worden steevast op eenzelfde manier afgebeeld: ze stellen zich dienstbaar op en kijken onderdanig of bewonderend op naar hun meester. Deze statussymbolen komen soms voor op portretten van legeraanvoerders en admiraals, als verwijzing naar de verre streken waarop die voeren. Een mooie online expositie vind je hier.

~~

In seventeenth-century Holland in still lifes, genre scenes and portraits black boys became popular as the pages or slave-servants of rich whites. The black servants were always depicted in the same way: they adopt a subservient pose and look up submissively or admiringly at their master. These status symbols also appear in portraits of military commanders and admirals, as a reference to the distant lands to which they sailed. A nice online exhibition can be found here.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten