zaterdag 8 augustus 2009

Oudeschans IVDe Dollard lag in de zestiende eeuw verder op het land dan nu. Op een strategische plaats bij een sluis in de Westerwoldse A, werd in 1593 een schans aangelegd. Ook werden een haven en een kerk gebouwd. Tot 1660 werd de schans versterkt en uitgebreid.

In 1672 werd Oudeschans door de Munstersen veroverd maar na een kort beleg door Rabenhaupt verliet de Munsterse commandant Grubbe op 28 oktober 1672, met zeven vaandels, 300 man en twee kleine kanonnen weer de vesting. Belegeringen waren overigens een uitermate formele aangelegenheid en het lijkt er op dat de Schansenkrijg uit de Tachtig-jarige oorlog weer eens dunnetjes werd overgedaan.

Deze wijsheid heb ik uit verschillende bronnen, de mooiste is de folder uitgegeven op initiatief van de Provincie Groningen 'Grensland Vestingland'. Dit initiatief uit 2008 zorgde voor een opwaardering van borden, folders etc. De aanwezigheid van dit project op het internet kan overigens wel beter zeg!

Op de foto de wallen, maar deze zijn niet op ware grote nagebouwd omdat de bewoners geen 'tweede Bourtange' wilden.Balen toch dat het museum dicht was, maar dat geeft weer een reden om er weer naar toe te gaan!~~

The Dollard estuary in the 16th century lay a bit farther inland than now. In the river the Westerwoldse A, a lock (here called a 'zijl', or 'ziel') was placed and given it's strategic place, in 1593 a sconce ('schans' in Dutch) was placed, which later grew to the village of Oudeschans. In 1660 the sconce was enlarged and strenghtened.

In 1672 Oudeschans was captured by the Munster troops, but recaptured by Rabenhaupt, and the Munster commander Grubbe left de strongpoint on the 28th of October, with 7 flags, 300 man en two small guns. Sieges were a very formal affair and it looks like the Sconce War against the Spanish of the 80 years war relived.

Most of the info comes from the leaflet 'Oudeschans', which was made within the project 'Grensland-Vestingland' ('Borderland-Fortification land') of the Province Groningen, which also led to new signs and tourist information. Too bad the museum was closed when I was there, but that's a good reason to go there again. (In the museum is for instance a real 'apostle' to be seen).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten