dinsdag 11 mei 2010

Seneffe IX

Er zijn op dit blog al diverse lijsten gepubliceerd aan de hand van contemporaire pamflette, over de troepen die aanwezig waren bij de Slag van Seneffe. Op Tempo vond ik nog een lijst met verliezen, gerangschikt naar regiment.

Vergelijk deze lijst eens met deze hier.

Opvallend is, dat ik een aantal regimenten mis: het regiment Jonge Prins Maurits, Aylva, Amana, Mornout/Mauregnault, Waldeck, Heeswijck, Mario, Brantswart, Burmania, La Verne en Coranal.

Het regiment Jonge Prins Maurits was wel aanwezig, het bezette namelijk het dorp Seneffe in het begin van de slag. Prins Maurits werd hierbij gevangen genomen. De regimenten Aylva en Amana vochten in de tweede fase, maar van de rest kon ik niks vinden. van Mornout weet ik dat dit regiment niet aanwezig was bij Seneffe, het was toen gelegerd in Gent. (Bron: M.R.H. Calmeijer, de Slag bij Seneffe)Earlier on, I have posted several orders of battles of the States' Army at Seneffe. There is a list of the States' army on the march to the French border but I found a casualty list on TEMPO, which I have copied above. It's interesting to compare this list to the one here, and I have noticed that several regiments are missing from the list being: Young Prince Maurice, Aylva, Amana, Mornout/Mauregnault, Waldeck, Heeswijck, Mario, Brantswart, Burmania, La Verne and Coranal.

The first three regiments were at the battle (as listed in Calmeijers book on the Seneffe battle, regiment Mornout/Mauregnault was stationed in Gant at that time, but the other ones? Either thet weren't at the battle, or they were one of the few that got of lightly.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten