maandag 10 mei 2010

Friesland 1672


'Friesland in het Rampjaar 1672, it jier fan de miste kânsen' onder redactie van Ds. Kalma en Dr. de Vries, is een gedegen boek over de militaire en politieke gebeurtenissen rond het jaar 1672, uitgegeven door de Fryske Akademy. Zoals de inleiders het stellen:

'Wy hawwe 1672 it jier fan de miste kânsen neamd. It hat wikkerdewik west of Fryslân wie der ûnderstrûpt, kretlyk as Gelderlan, Utert, Oerisel en Drinte. As de biskop fan Munster net al syn krûd op Grins forsketten hie...Miste kansen foar de fijan, mar ek foar Fryslan sels. Der kaem in folksbiweging, mar de demokratisearring roun up neat ut'

De militaire kant van de zaak wordt gedetailleerd beschreven door H.T. Obreen, die niet alleen uit de wat bekendere boeken als van Van Dam van Isselt put, maar ook uit lokale bronnen. Uit zijn tekst twee scans van de troepen op Friesland en de troepen in Friesland (F). De tekst wijst wel voor zich, opvallend is natuurlijk de forse 'derde man' die werd opgeroepen om het vaderland te beschermen. Het artikel bevat verder nog meer kaarten, een fraaie prent van Aylva en gevechtsbeschrijvingen.~~

The front page and two scans of the book 'Friesland in het Rampjaar 1672, it jier fan de miste kânsen' edited by Rev. Kalma and Dr. de Vries, a book part in Frisian, part in Dutch, on the historic events in 1672 in the Province of Friesland.

As the editors state (the original text is in Frisian):

'We called the book 1672 the year of missed chances. It was a very close escape for Friesland, whch wasn't overrun like Gelderland, Overijssel or Drenthe. If the Bishop of Munster hadn't spilled his gunpowder on Groningen, things might have been very different. So missed opprtunities for the enemy, but also for Friesland itself: a popular movement started, but there was no democratic change.

The military side of 1672 is decribed in a thorough article by H.T. Obreen, who describes battles and leaders and lists the troops present in Friesland (marked with an F on the scan) up to company level.

Also noteworthy is the fact that about 6000 men were drafted into the army (the so called 'third man') to supplement the troops.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten