maandag 28 september 2009

Leuze 1691
Een schilderij van Joseph Parrocel (1646-1704). over de slag bij Leuse (ook geschreven als Leuze). De wiki beschrijft hem (zowel in het Engels, Frans als in het Nederlands) als een 'Franse overwinning'. Ik wil geenszins afbreuk doen aan de militaire kwaliteiten van Luxembourg, (au contraire) maar dit is nu al de tweede keer dat een wiki artikel maar één bron gebruikt die niet eens te verifiëren is.

Mag ik in dit geval hier ten Raa (Staatsche Leger VII, p. 46) tegenover stellen?

'Nauwelijks had de koning uit Leuse het leger verlaten, toen bij den marsch van 19 september naar Cambron, eenige vijandelijke eskadrons een aanval deden op de achterhoede; aan weêrszijden veroverde men eenige standaarden en viele vele doden en gekwetsten, ten slotte joeg HENDRIK van Nassau-Ouwerkerk den vijand op de vlucht.

~~

A painting of Parrocel of the Battle of Leuze, sometimes spelled Leuze, in present day Belgium. The english, french and dutch wiki describe the battle as a 'French victory, without giving any sources for this, and I note again that the articles written on wiki about this period are to be taken with a ton of salt. I don't want to diminish the qualities of Luxembourg (au contraire!), but in this case I offer an alternative, decribed by ten Raa in 'Het Staatsche Leger', VII, p. 46:

'Somewhile after the king left the Army from Leuse, when the army marched on the 19th of September to Cambron, several enemy squadrons attacked the rear guard; on both sides flags were taken and there were many dead and wounded, (but) finally Hendrik van Nassau-Ouwerkerk, chased away the enemy.'
Geen opmerkingen:

Een reactie posten