woensdag 2 september 2009

Eurek(ingm)a!Met behulp van de familie Kingma, Popta State en het Fries Museum heb ik (o.a.) de sjabrak kunnen opsporen van Ignatius van Kingma. Deze pedante Fries was kolonel van het cavalerieregiment Kingma en bevocht in 1672 de Fransen bij het Tolhuis en Muiden en hielp in 1673 Coevorden te heroveren. Dankzij de nieuwe informatie is het mogelijk om uniform- en vaandelreconstructies te maken van dit regiment dat in 1688 werd opgeheven. Binnenkort meer...


~~

Due to the kind help provided by the Kingma family, Popta State and the Fries Museum I was able to trace the shabraque (amongst other items) of Ignatius van Kingma. This smug Frisian was the colonel-proprietor of the cavalry regiment Kingma and fought the French at Tolhuis and Muiden in 1672 and helped to reconquer Coevorden in 1673. This new information enables us to reconstruct the regimental uniforms and standards. To be continued...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten